Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
  • E-klasa
  • Kabriolet
  • 01/2021
app store google play
X

Štampanje
Podešavanje pomoćnog sistema za prepoznavanje saobraćajnih znakova
Preduslovi
  • Samo vozila sa paketom pomoćnih sistema:

    Za automatsko preuzimanje ograničenja brzine aktivni pomoćni sistem za održavanje rastojanja DISTRONIC i ECO pomoćni sistem moraju da budu uključeni.

Multimedijalni sistem:
Podešavanja
Pomoć
P. sis. za prep. saob. znak.
Uključivanje ili isključivanje automatskog preuzimanja ograničenja brzine (samo vozila sa paketom pomoćnih sistema)
Izaberite Preuzim. ograničenja.
Uključite ili isključite funkciju.

Aktivni pomoćni sistem za održavanje rastojanja DISTRONIC automatski preuzima ograničenja brzine, koja prepoznaje pomoćni sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova.

Kada je aktiviran neki od sledećih sistema, prepoznata brzina može ručno da se preuzme kao ograničenje brzine:
  • Aktivni pomoćni sistem za održavanje rastojanja DISTRONIC

  • TEMPOMAT

  • Varijabilni limiter

Dodatne informacije o aktivnom pomoćnom sistemu za održavanje rastojanja DISTRONIC: Više.

Prikazivanje prepoznatih saobraćajnih znakova na medija displeju
Izaberite Prikaz na cen. displeju.
Uključite ili isključite funkciju.
Podešavanje vrste upozorenja
Izaberite Optičko i akustično, Optičko ili Isklj..
Podešavanje praga upozorenja

Ova vrednost određuje, od kog nivoa prekoračenja brzine će uslediti upozorenje.

Izaberite Prag upozorenja.
Podesite željenu brzinu.