Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • E-klasa
 • Kabriolet
 • 01/2021
app store google play
X

Štampanje
Unos posebnog cilja ili adrese
UPOZORENJE Opasnost od odvraćanja pažnje putem informacionih sistema i komunikacionih uređaja

Ako u toku vožnje rukujete integrisanim informacionim sistemima i komunikacionim uređajima, vaša pažnja neće biti usmerena na događanja u saobraćaju. Osim toga, možete da izgubite kontrolu nad vozilom.

Ovim uređajima rukujte samo kada situacija u saobraćaju to dozvoljava.
Ako ne možete to da utvrdite, zaustavite se u skladu sa saobraćajnim propisima i izvršite unose dok je vozilo zaustavljeno.

Prilikom korišćenja multimedijalnog sistema, poštujte zakonske odredbe zemlje u kojoj se trenutno nalazite.

Preduslovi
 • Za onlajn pretragu: Usluga Mercedes me connect je na raspolaganju.

 • Napravili ste korisnički nalog na Mercedes me portalu.

 • Vozilo je odobreno za korišćenje usluge Mercedes me connect i vi ste prihvatili uslove korišćenja za tu uslugu.

  Dodatne informacije možete da pronađete na veb-stranici Mercedes me Homepage.

 • Usluga je aktivirana.

Multimedijalni sistem:
Navigacija
Kuda?
ON-Board pretraga pomoću tastature

Unos cilja za ON-Board pretragu koristi bazu podataka, koja je memorisana u multimedijalnom sistemu.

Podešena je zemlja u kojoj se vozilo nalazi .

Unesite poseban cilj ili adresu preko tastature (na slici) ili preko opcije prepoznavanje rukopisa u red za unos . Unos možete da izvršite po bilo kom redosledu.

Tokom unosa cilja predlozi su ponuđeni u multimedijalnom sistemu . Izbor cilja se vrši na listi ili pomoću .

Možete da unesete npr. sledeće:
 • grad, ulicu, kućni broj,

 • ulicu, grad,

 • poštanski broj,

 • naziv posebnog cilja,

 • kategoriju posebnog cilja, npr. Benzinska stanica,

 • grad, naziv posebnog cilja,

 • broj telefona, ako je dostupan za poseban cilj,

 • ime kontakta.

Primeri za brzi unos adrese:
 • Ako npr. tražite ulicu Königsstraße u Štutgartu, možete da unesete STUT i KÖN.

 • Ako npr. tražite posebni cilj u Velikoj Britaniji, možete da unesete THE SHARD.

  Ako želite da isprobate oba primera, po potrebi morate da promenite zemlju.

Alternativno koristite unos govorom .
Unos preko prepoznavanja rukopisa
Izaberite prepoznavanje rukopisa .
Napišite znake jedan pored drugog ili jedan iznad drugog na površini osetljivoj na dodir Više.
Unos preko tastature
Izaberite tastaturu .
ili
Pritisnite površinu osetljivu na dodir.
Brisanje znakova i umetanje praznih mesta
Za brisanje unosa izaberite .

Znaci se brišu pojedinačno.

ili
Ako su znaci uneseni u , izaberite pored reda za unos.

Unos se u potpunosti briše.

Za unos praznih mesta izaberite .
Prebacivanje na velika ili mala slova
Za prebacivanje na velika ili mala slova izaberite .
Prebacivanje na brojeve, posebne znakove i simbole
Za prebacivanje na brojeve, posebne znakove i simbole izaberite .

123 se menja u ABC.

Prikaz se menja u #+=.

Za prebacivanje na dodatne posebne znakove izaberite .
Podešavanje pisma jezika
Za podešavanje pisanog jezika izaberite .
Izaberite pisani jezik.

Ovo je korisno za zemlje u kojima je podržano više skupova znakova. Primer je Rusija sa ćiriličnim i latiničnim pismom.

Promena države
Izaberite oznaku države .
Unesite oznaku države, npr. F za Francusku.

Lista se filtrira.

Na listi izaberite državu .

Cilj može da se unese.

Preuzimanje cilja
Izaberite cilj na listi .
Ako je cilj višeznačan, izaberite cilj na listi.

Prikazuje se adresa cilja. Putanja može da se izračuna.

Korišćenje onlajn pretrage

Preduslovi: Medija displej prikazuje u redu statusa internet vezu sa simbolom duple strelice.

Onlajn pretraga nije dostupna u svim zemljama.

Unos cilja koristi onlajn usluge za mape. Ukoliko ON-Board pretraga ne pronađe odgovarajuće ciljeve ili ukoliko promenite državu, dostupna je onlajn pretraga.

Kao cilj možete da unesete adresu, poseban cilj ili adresu od tri reči. Pri tom je redosled unosa proizvoljan, npr. ulica i grad. Koristite funkcije koje su opisane za ON-Board pretragu.

Unesite adresu od tri reči Više.

Unesite cilj u red za unos.

Prikazuju se rezultati pretrage.

Na listi izaberite cilj.

Prikazuje se detaljni prikaz putanje.

ili
Izaberite oznaku države .
Izaberite provajdera za onlajn uslugu na listi država.
Unesite cilj u red za unos.
Na listi izaberite cilj.