Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
  • E-klasa
  • Kabriolet
  • 01/2021
app store google play
X

Štampanje
Dolivanje motornog ulja
UPOZORENJE Opasnost od opekotina prilikom otvaranja poklopca motora
Ako otvorite poklopac motora kada je motor pregrejan ili tokom požara u motornom prostoru, može doći do sledećih situacija:
  • Možete da dođete u kontakt sa vrućim gasovima.

  • Možete da dođete u kontakt sa drugim, vrućim pogonskim sredstvima koja ističu.

Pre otvaranja poklopca motora, ostavite pregrejani motor da se ohladi.
U slučaju požara u motornom prostoru ostavite poklopac motor zatvoren i obavestite vatrogasce.
UPOZORENJE Postoji opasnost da pokretni delovi nekoga povrede

Komponente u motornom prostoru mogu da nastave da rade i kad je paljenje isključeno ili mogu da se spontano ponovo pokrenu.

Pre nego što se izvrše radovi u motornom prostoru, obratite pažnju na sledeće:

Isključite paljenje.
Nikada rukom ne posežite u oblast opasnosti pokretnih komponenata, npr. u područje obrtanja ventilatora.
Skinite nakit i satove.
Delovi odeće treba da budu na bezbednoj udaljenosti od pokretnih delova.
UPOZORENJE Opasnost od opekotina uzrokovanih vrelim komponentama u motornom prostoru

Određene komponente u motornom prostoru mogu da budu vrele, na primer motor, hladnjak i delovi izduvnog sistema.

Ostavite da se motor rashladi i dodirujte samo komponente koje su opisane u narednom poglavlju.
UPOZORENJE Opasnost od požara i povreda zbog motornog ulja

Kada motorno ulje dospe na vrele komponente u prostoru motora, može da se zapali.

Pobrinite se da motorno ulje ne dospe pored otvora za sipanje ulja.
Pre nego što pokrenete vozilo, ostavite motor da se ohladi i pomoću motornog ulja detaljno očistite zaprljane komponente.
NAPOMENA Oštećenja motora usled korišćenja pogrešnog filtera za ulje, pogrešnog ulja ili aditiva
Nemojte da koristite motorno ulje, niti filter za ulje, sa specifikacijama drugačijim od onih koje su potrebne za propisane servisne intervale.
Sledite uputstva za zamenu ulja koja su na prikazu servisnog intervala i pridržavajte se propisanog intervala zamene.
Nemojte da koristite aditive.
NAPOMENA Oštećenja usled previše ulivenog motornog ulja

Previše motornog ulja može da ošteti motor ili katalizator.

Neka u kvalifikovanoj stručnoj radionici ispuste višak motornog ulja.

U zavisnosti od načina vožnje, vozilo troši do 0,8 l ulja na 1000 km. Ako je vozilo novo ili često vozite sa većim brojem obrtaja motora, potrošnja ulja može da bude i veća od toga.

Poklopac okrenite nalevo i skinite ga.
Dospite motorno ulje.
Postavite poklopac i okrećite ga nadesno, sve dok ne ulegne.
Ponovo proverite nivo ulja Više.