Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
  • E-klasa
  • Kabriolet
  • 01/2021
app store google play
X

Štampanje
Podešavanja WLAN mreže
Preduslovi
  • Za WLAN povezivanje multimedijalnog sistema sa novim uređajima: Nije ugrađen komunikacioni modul.

  • Uređaj koji se povezuje mora da podržava jedan od tri opisana načina povezivanja.

Multimedijalni sistem:
Podešavanja
Sistem
WLAN i Bluetooth
Uključivanje/isključivanje WLAN mreže
Izaberite WLAN.

Kada je WLAN uključen, možete da povežete multimedijalni sistem sa eksternim pristupnim tačkama. Kada je WLAN isključen, prekinuta je komunikacija preko WLAN mreže sa svim uređajima. Takođe, ne može da se uspostavi veza sa komunikacionim modulom. Neke funkcije, kao što su npr. dinamično navođenje ka cilju sa uslugom Live Traffic Information, tada ne stoje na raspolaganju.

Povezivanje multimedijalnog sistema putem WLAN mreže sa novim uređajem

Ako nije ugrađen komunikacioni modul, ova funkcija je dostupna.

Način uspostavljanja veze mora da bude odabran na multimedijalnom sistemu i na uređaju koji se povezuje.

U zavisnosti od uređaja, tok povezivanja može da bude različit. Na displeju pratite uputstva koja se prikazuju. Dodatne informacije (pogledajte uputstvo za rukovanje proizvođača).

Izaberite Podešavanja interneta.
Izaberite Povez. preko WLAN mr..
Izaberite Dodavanje hotspota.
Povezivanje preko bezbednosnog ključa
Izaberite opcije željene WLAN mreže.
Izaberite Povezivanje pomoću bezbednosnog ključa.
Na uređaju koji se povezuje prikažite sigurnosni ključ (pogledajte uputstvo za rukovanje proizvođača).
Unesite sigurnosni ključ u multimedijalni sistem.
Unos potvrdite sa .

Svi uređaji podržavaju način povezivanja preko sigurnosnog ključa.

Povezivanje pomoću WPS PIN-a
Izaberite opcije željene WLAN mreže.
Izaberite Povezivanje unosom WPS PIN-a.

Multimedijalni sistem generiše osmocifreni PIN.

Unesite ovaj PIN u uređaj koji se povezuje.
Potvrdite unos.
Povezivanje pritiskom na taster
Izaberite opcije željene WLAN mreže.
Izaberite Povezivanje pomoću protokola WPS PBC.
Na uređaju koji se povezuje, u opcijama izaberite „Povezivanje preko funkcije WPS PBC“ (pogledajte uputstvo za rukovanje proizvođača).
Pritisnite WPS taster na uređaju koji se povezuje.
Na multimedijalnom sistemu izaberite Dalje.
Aktiviranje automatskog povezivanja
Izaberite Povez. preko WLAN mr..
Izaberite opcije željene WLAN mreže.
Uključite Stalna internet veza.
Povezivanje sa poznatom WLAN mrežom
Izaberite Povez. preko WLAN mr..
Izaberite WLAN mrežu.

Veza se ponovo uspostavlja.