Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
  • E-klasa
  • Kabriolet
  • 01/2021
app store google play
X

Štampanje
Napomene o kvalitetu goriva kod vozila sa dizel motorom
Opšte napomene

Obratite pažnju na napomene o pogonskim sredstvima Više.

UPOZORENJE Opasnost od požara zbog smeše goriva

Kada dizel gorivo mešate sa benzinom, tačka paljenja te smeše goriva je niža nego kod čistog dizel goriva.

U dizel motore nikada nemojte da točite benzin.
Dizel gorivu nikada nemojte dodavati benzin.
NAPOMENA Oštećenja zbog korišćenja pogrešnog goriva

Već i male količine pogrešnog goriva mogu da dovedu do oštećenja na sistemu goriva, motoru i sistemu za prečišćavanje izduvnih gasova.

Sipajte samo dizel-gorivo bez sumpora koje ispunjava zahteve evropskog standarda EN 590 ili je istog kvaliteta.

U zemljama gde dizel-gorivo bez sumpora nije dostupno sipajte isključivo dizel-gorivo sa niskim sadržajem sumpora, ispod 50 ppm.

Nikako nemojte sipati sledeća goriva:
  • benzin,

  • dizel-gorivo za brodske motore,

  • lož-ulje,

  • čist biodizel ili biljno ulje,

  • petrolej ili kerozin.

Ako ste slučajno sipali pogrešno gorivo:

nemojte uključivati paljenje.
Kontaktirajte kvalifikovanu stručnu radionicu.

Za vaše vozilo važi sledeća oznaka kompatibilnosti goriva:

Za dizel gorivo koje sadrži maksimalno 7 zapreminskih % biodizela (metil-estar masnih kiselina).
U skladu sa evropskim standardom EN 16942 pronaći ćete oznaku kompatibilnosti za gorivo na sledećim mestima:
  • na pločici sa napomenom na vratancima rezervoara vozila Više,

  • u celoj Evropi na aparatima ili pištoljima za sipanje goriva koji odgovaraju vozilu.

Napomene za niske spoljašnje temperature

Na početku zimske sezone, ako je moguće, napunite vaše vozilo do kraja zimskim dizel gorivom.

Pre nego što pređete na zimsko dizel gorivo, rezervoar za gorivo bi trebalo da bude prazan. Nivo goriva treba da bude nizak pri prvom sipanju zimskog dizel goriva, npr. na rezervi. Pri sledećem točenju, rezervoar za gorivo može normalno da se napuni.

Dodatne informacije o gorivu možete da dobijete na benzinskoj stanici ili u kvalifikovanoj stručnoj radionici.