Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
  • E-klasa
  • Kabriolet
  • 01/2021
app store google play
X

Štampanje
Preuzimanje preporuke za zaobilaženje na upit
Preduslovi
  • U meniju DINAMIČNO VOĐ. KA CILJU je uključeno Na upitViše.

  • Navođenje ka cilju je aktivno.

  • Za trenutnu putanju postoje obaveštenja o saobraćaju.

Ako se određuje nova putanja sa kraćim vremenom vožnje, prikazuju se trenutna i nova putanja.

U drugoj aplikaciji se prikazuje obaveštenje. Potvrdite obaveštenje.

Preuzimanje nove putanje:
Izaberite Preuzeti preporuku zaobilaženja.
Zadržavanje trenutne putanje:
Izaberite Zadržavanje trenutne putanje.