Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
  • E-klasa
  • Kabriolet
  • 01/2021
app store google play
X

Štampanje
Napomene o kvalitetu goriva kod vozila sa benzinskim motorom

Obratite pažnju na napomene o pogonskim sredstvima Više.

NAPOMENA Oštećenja zbog korišćenja pogrešnog goriva

Već i male količine pogrešnog goriva mogu da dovedu do oštećenja na sistemu goriva, motoru i sistemu za prečišćavanje izduvnih gasova.

Sipajte samo bezolovno gorivo sa niskim sadržajem sumpora koje ispunjava zahteve evropskog standarda EN 228 ili je istog kvaliteta.

Gorivo ove specifikacije može da sadrži do 10 zapreminskih % etanola. Vozilo može da koristi E10.

Nikako nemojte sipati sledeća goriva:
  • dizel,

  • normalni benzin sa malim oktanskim brojem 91 ROZ,

  • benzin koji sadrži više od 10 zapreminskih % etanola, npr. E15, E20, E85, E100,

  • benzin koji sadrži više od 3 zapreminskih % metanola, npr. M15, M30,

  • benzin sa dodacima koji sadrže metal.

Ako ste slučajno sipali pogrešno gorivo:

Nemojte uključivati paljenje.
Kontaktirajte sa kvalifikovanom stručnom radionicom.

Za vaše vozilo važe sledeće oznake kompatibilnosti goriva:

Za benzin sa maksimalnim sadržajem etanola od 5 zapreminskih %
Za benzin sa maksimalnim sadržajem etanola od 10 zapreminskih %
U skladu sa evropskim standardom EN 16942 pronaći ćete oznake kompatibilnosti za gorivo na sledećim mestima:
  • na pločici sa napomenom na vratancima rezervoara vozila Više,

  • u celoj Evropi na aparatima ili pištoljima za sipanje goriva koji odgovaraju vozilu

Ako u gorivu, koje je dostupno, nije dovoljno nizak sadržaj sumpora, može se pojaviti miris.

Preporučeni oktanski broj za svoje vozilo potražite na pločici sa napomenom na vratancima rezervoara Više.

E 350, E 450 4MATIC: Sipajte samo bezolovni Super Plus benzin sa najmanje 98 ROZ , ako želite da postignete maksimalnu snagu motora. Alternativno možete da koristite i super benzin sa 95 ROZ .

Svi modeli: Ako preporučeno gorivo nije na raspolaganju, možete privremeno da sipate i bezolovni normalni benzin sa najmanje 91 ROZ . Snaga motora zbog toga može biti smanjena, a potrošnja goriva povećana.

Nikako nemojte sipati benzin sa još nižim ROZ .

Dodatne informacije o gorivu možete da dobijete na benzinskoj stanici ili u kvalifikovanoj stručnoj radionici.