Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • GLA
 • SUV
 • 03/2020
app store google play
X

Štampanje
Funkcija aktivnog pomoćnog sistema za zadržavanje kolovozne trake

Aktivni pomoćni sistem za zadržavanje kolovozne trake nadgleda oblast ispred vašeg vozila višenamenskom kamerom Više. On treba da vas zaštiti od neželjenog napuštanja kolovozne trake. Pored toga, osetna povratna poruka upravljača može da vas upozori, a postupak kočenja uz korekciju traga može da vas vrati u kolovoznu traku.

Aktivni pomoćni sistem za zadržavanje kolovozne trake je na raspolaganju u oblasti brzine između 60 km/h i 200 km/h.

Pri neprilagođenoj vožnji, aktivni pomoćni sistem za zadržavanje kolovozne trake ne može da umanji opasnost od nezgode, niti da eliminiše fizička ograničenja. On ne može da uzme u obzir okolnosti na putu, vremenske prilike, kao ni situaciju u saobraćaju. Aktivni pomoćni sistem za zadržavanje kolovozne trake služi isključivo kao pomoćno sredstvo. Odgovornost za bezbedno rastojanje, brzinu, pravovremeno kočenje i zadržavanje kolovozne trake snosite isključivo vi sami.

Status aktivnog pomoćnog sistema za zadržavanje kolovozne trake se prikazuje na putnom računaru:
 • (zeleno): Aktivni pomoćni sistem za zadržavanje kolovozne trake je uključen i spreman.

 • (sivo): Aktivni pomoćni sistem za zadržavanje kolovozne trake je uključen, ali nije spreman.

 • : Aktivni pomoćni sistem za zadržavanje kolovozne trake je isključen ili postoji neka smetnja.

Ako usledi postupak kočenja uz korekciju traga, na višenamenskom displeju se pojavljuje prikaz .

Ako uključite pokazivač pravca, na odgovarajućoj strani neće doći do intervencije. Ako sistem prepozna prepreku, npr. drugo vozilo na susednoj traci, do intervencije će doći uprkos pokazivaču pravca.

Ako napustite kolovoznu traku bez aktiviranja pokazivača pravca, a u vašoj kolovoznoj traci je prepoznata prepreka, sistem neće intervenisati.

Bićete upozoreni osetnom povratnom porukom upravljača, ako su ispunjeni sledeći uslovi:
 • Aktivni pomoćni sistem za zadržavanje kolovozne trake prepoznaje oznaku kolovozne trake.

 • Jedan prednji točak prelazi preko te oznake kolovozne trake.

Uslovi za postupak kočenja uz korekciju traga (vozila bez paketa pomoćnih sistema)

U sledećim situacijama će, u zavisnosti od podešavanja Više, uslediti manevar kočenja uz korekciju pravca.

Dostupnost ovog podešavanja zavisi od zemlje. U zemljama, u kojima ovo podešavanje nije dostupno, a funkcija je uključena, pokreće se manevar kočenja uz korekciju pravca u sledećim situacijama:

Na obe strane kolovozne trake prepoznata je oznaka kolovozne trake. Prednji točak prelazi preko oznake kolovozne trake u vidu pune linije.

Podešavanje Standardno
 • Prepoznata je oznaka kolovozne trake i ivica asfaltiranog kolovoza. Prednji točak prelazi preko oznake kolovozne trake na ivici asfaltiranog kolovoza.

 • Prepoznata je oznaka kolovozne trake i vozilo koje dolazi u susret. Prednji točak prelazi preko oznake kolovozne trake.

Podešavanje Osetljivo
 • Sve situacije koje su opisane u okviru podešavanja Standardno.

 • Prepoznata je oznaka kolovozne trake u vidu pune linije i prešli ste preko nje prednjim točkom.

Manevar kočenja možete da prekinete u svakom trenutku laganom promenom smera.

Uslovi za postupak kočenja uz korekciju traga (vozila sa paketom pomoćnih sistema)

U sledećim situacijama će, u zavisnosti od podešavanja Više, uslediti manevar kočenja uz korekciju pravca.

Dostupnost ovog podešavanja zavisi od zemlje. U zemljama, u kojima ovo podešavanje nije dostupno, a funkcija je uključena, pokreće se manevar kočenja uz korekciju pravca u svim situacijama koje se opisane pod Osetljivo.

Podešavanje Standardno
 • Prepoznata je oznaka kolovozne trake i vozilo koje dolazi u susret, vozilo koje pretiče ili vozilo koje se kreće paralelno na susednoj traci. Prednji točak prelazi preko oznake kolovozne trake.

Podešavanje Osetljivo
 • Situacije koje su opisane u okviru podešavanja Standardno.

 • Prepoznata je oznaka kolovozne trake u vidu pune linije i prešli ste preko nje prednjim točkom.

Manevar kočenja možete da prekinete u svakom trenutku laganom promenom smera.

Ograničenja sistema
U sledećim situacijama neće uslediti postupak kočenja sa korekcijom pravca:
 • kada aktivno upravljate, kočite ili dajete gas,

 • kada interveniše neki od sistema za bezbednu vožnju, npr. ESP®, aktivni pomoćni sistem pri kočenju ili aktivni pomoćni sistem za nadgledanje mrtvog ugla,

 • kada vozite sportskim načinom vožnje pri velikim brzinama u krivini ili pri velikom ubrzanju,

 • kada je ESP® isključen,

 • kada vozite sa prikolicom i električna veza je ispravno uspostavljena sa prikolicom,

 • ako je prepoznat i prikazan gubitak pritiska u pneumatiku ili oštećen pneumatik,

Ako isključite upozorenje aktivnog pomoćnog sistema za zadržavanje kolovozne trake i nisu prepoznate oznake kolovozne trake, postoji mogućnost da ne usledi manevar kočenja uz korekciju traga Više.

U sledećim situacijama rad sistema može biti otežan ili sistem neće funkcionisati:
 • pri lošoj vidljivosti, npr. usled nedovoljnog osvetljenja kolovoza, pri brzoj promeni svetlosti i senke, usled kiše, snega, magle ili jakog nanosa prašine,

 • zbog zaslepljivanja, npr. saobraćajem iz suprotnog smera, direktnim sunčevim zracima ili odbijanjem svetlosti,

 • kada je vetrobransko staklo zaprljano u oblasti višenamenske kamere ili kada je kamera zamagljena, oštećena ili pokrivena,

 • kada ne postoje oznake ili postoji više nejasnih oznaka za jednu kolovoznu traku, npr. u području gradilišta,

 • kada su oznake kolovozne trake istrošene, tamne ili prekrivene,

 • kada je premalo odstojanje do vozila ispred i zbog toga nisu prepoznate oznake kolovozne trake,

 • kada se brzo menjaju oznake kolovozne trake, npr. kada se kolovozne trake račvaju, ukrštaju ili spajaju,

 • na vrlo uskim kolovozima sa mnogo krivina.

 • Vozila sa paketom pomoćnih sistema: Kada su radar-senzori na zadnjem braniku zaprljani ili su prekriveni snegom i prepoznata je prepreka u vašoj kolovoznoj traci, neće uslediti intervencija kočenjem uz korekciju traga.