Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
  • GLA
  • SUV
  • 03/2020
app store google play
X

Štampanje
Pregled aplikacije Android Auto
UPOZORENJE Opasnost od odvraćanja pažnje putem informacionih sistema i komunikacionih uređaja

Ako u toku vožnje rukujete integrisanim informacionim sistemima i komunikacionim uređajima, vaša pažnja neće biti usmerena na događanja u saobraćaju. Osim toga, možete da izgubite kontrolu nad vozilom.

Ovim uređajima rukujte samo kada situacija u saobraćaju to dozvoljava.
Ako ne možete to da utvrdite, zaustavite se u skladu sa saobraćajnim propisima i izvršite unose dok je vozilo zaustavljeno.

Prilikom korišćenja multimedijalnog sistema, poštujte zakonske odredbe zemlje u kojoj se trenutno nalazite.

Pomoću aplikacije Android Auto, preko multimedijalnog sistema mogu da se koriste funkcije mobilnih telefona sa Android operativnim sistemom. Rukovanje se vrši pomoću ekrana osetljivog na dodir ili putem glasovnih naredbi. Aktiviranje glasovnog upravljanja vrši se dugim pritiskom na taster na višenamenskom upravljaču.

Preko aplikacije Android Auto samo jedan mobilni telefon može biti povezan sa multimedijalnim sistemom.

Takođe i u režimu rada sa dva telefona, pri korišćenju aplikacije Android Auto sa multimedijalnim sistemom može da se poveže samo još jedan mobilni telefon putem Bluetooth® veze.

Raspoloživost aplikacije Android Auto i Android Auto aplikacija može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje u kojoj se koriste.

Dotični provajder je odgovoran za aplikaciju i usluge i sadržaje koji su povezani sa njom.