Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
  • GLA
  • SUV
  • 03/2020
app store google play
X

Štampanje
Napomene u vezi sa jezikom sistema

Pomoću ove funkcije možete da odredite jezik za prikaze menija i glasovne naredbe navigacije. Izbor jezika utiče na mogućnost unosa znakova. Nisu svi jezici podržani za glasovne naredbe navigacije. Ako neki jezik nije podržan, čućete uputstvo za navigaciju na engleskom jeziku.