Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • GLA
 • SUV
 • 03/2020
app store google play
X

Štampanje
Napomene o pritisku u pneumaticima
UPOZORENJE Opasnost od nezgode usled suviše niskog ili suviše visokog pritiska u pneumaticima
Pneumatici sa suviše niskim ili suviše visokim pritiskom u pneumatiku mogu da izazovu sledeće opasnosti:
 • Pneumatici mogu da puknu, naročito kod povećanog utovara i brzine.

 • Pneumatici mogu prekomerno i/ili neravnomerno da se troše, što može jako da pogorša prianjanje pneumatika.

 • Karakteristike vožnje, kao i karakteristike upravljanja‑ i kočenja mogu znatno da se pogoršaju.

Vodite računa o preporučenim pritiscima u pneumaticima i proveravajte pritiske u svim pneumaticima uključujući i rezervni točak:
 • najmanje jednom mesečno,

 • kod promenjenog utovara,

 • pre polaska na duže vožnje,

 • kod promenjenih uslova primene, npr.  vožnje po terenu.

Ako je potrebno, prilagodite pritisak u pneumaticima.
Suviše nizak ili suviše visok pritisak u pneumaticima ima sledeće posledice:
 • skraćenje radnog veka pneumatika,

 • povećano oštećenje pneumatika,

 • pogoršava se ponašanje u vožnji, a time i bezbednost u vožnji, npr. usled akvaplaninga.

UPOZORENJE Opasnost od nezgode usled ponovnog pada pritiska u pneumaticima

Ako pritisak u pneumatiku iznova opada, točak, ventil ili pneumatici mogu biti oštećeni.

Previše nizak pritisak u pneumatiku može da dovede do pucanja pneumatika.

Proverite da li se na pneumatiku nalazi strano telo.
Proverite da li točak ili ventil propuštaju.
Ako ne možete da uklonite oštećenje, obavestite kvalifikovanu stručnu radionicu.

Podatke o preporučenom pritisku za pneumatike koji su fabrički montirani na vozilu možete da pronađete u tabeli pritiska u pneumaticima, koja se nalazi sa unutrašnje strane vratanaca rezervoara Više.

Za proveru pritiska u pneumatiku koristite odgovarajući uređaj za ispitivanje pritiska u pneumatiku. Nije dozvoljeno izvoditi zaključke o pritisku u pneumatiku na osnovu njegovog izgleda.

Pritisak u pneumaticima korigujte samo kada su pneumatici hladni. Uslovi za hladne pneumatike:
 • Vozilo je bilo parkirano najmanje tri sata u hladu.

 • Vozili ste manje od 1,6 km.

Pneumatici se zagrevaju tokom vožnje. Sa porastom temperature pneumatika, povećava se pritisak u pneumaticima.

Vozila sa kontrolom pritiska u pneumaticima: Pritisak u pneumaticima možete da proverite i pomoću putnog računara.

Napomene o režimu rada sa prikolicom

Za pneumatike zadnje osovine važi isključivo preporučeni pritisak u pneumaticima za povećano opterećenje, koji je naveden u tabeli pritiska u pneumaticima.