Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • GLA
 • SUV
 • 03/2020
app store google play
X

Štampanje
Napomene o pogonskim sredstvima
UPOZORENJE Opasnost od povrede zbog pogonskih sredstava koja su štetna po zdravlje

Pogonska sredstva mogu da budu otrovna i štetna po zdravlje.

Kod upotrebe, skladištenja i odlaganja pogonskih sredstava postupajte u skladu sa natpisima na odgovarajućim originalnim rezervoarima.
Pogonska sredstva uvek čuvajte u zatvorenim originalnim rezervoarima.
Decu uvek držite dalje od pogonskih sredstava.
NAPOMENA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Zagađenje životne sredine prouzrokovano odlaganjem koje nije u skladu sa zaštitom životne sredine
Odlaganje pogonskih sredstava na ekološki prihvatljiv način.
U pogonska sredstva spada sledeće:
 • gorivo,

 • sredstvo za katalitičku redukciju AdBlue® za naknadnu obradu izduvnih gasova,

 • sredstva za podmazivanje,

 • rashladna tečnost,

 • tečnost sistema za kočenje,

 • tečnost za pranje stakla,

 • rashladno sredstvo sistema za klimatizaciju.

Koristite samo proizvode koje je odobrio Mercedes-Benz. Oštećenja koja nastanu na vozilu usled primene neodobrenih proizvoda, nisu pokrivena Mercedes-Benz garancijom niti dobrom voljom.

Odobrena Mercedes-Benz pogonska sredstva prepoznaćete po sledećem natpisu na pakovanjima:

 • MB-Freigabe  (npr. MB-Freigabe 229.51)

 • MB-Approval  (npr. MB-Approval 229.51)

Dodatne informacije o odobrenim pogonskim sredstvima naći ćete na sledećim mestima:
 • u propisima o pogonskim sredstvima kompanije Mercedes-Benz, uz navođenje oznake specifikacije,

  • na veb-stranici MB BeVo-ONLINE,

  • u okviru aplikacije Mercedes-Benz BeVo,

 • u kvalifikovanoj stručnoj radionici.

UPOZORENJE Opasnost od požara i eksplozije zbog goriva

Goriva su lako zapaljiva.

Obavezno izbegavajte vatru, otvoreni plamen, pušenje i varničenje.
Pre i za vreme punjenja, isključite paljenje i grejanje u mestu ako je uključeno.
UPOZORENJE Opasnost od povreda zbog goriva

Goriva su otrovna i štetna po zdravlje.

Obavezno sprečite da gorivo dođe u kontakt s kožom, očima ili odećom ili da ga progutate.
Nemojte udisati isparenja goriva.
Decu držite dalje od goriva.
Vrata i prozore držite zatvorenim dok sipate gorivo.

Ako ste vi ili neka druga osoba došli u kontakt s gorivom, uradite sledeće:

vodom i sapunom što pre isperite gorivo sa kože,
ako vam je gorivo dospelo u oči, isperite oči temeljno čistom vodom, odmah potražite lekarsku pomoć,
ako ste progutali gorivo, odmah potražite lekarsku pomoć, ne izazivajte povraćanje,
odmah zamenite odeću koja je nakvašena gorivom.