Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
  • GLA
  • SUV
  • 03/2020
app store google play
X

Štampanje
Pokretanje vozila ključem u pregradi (sigurnosni pogon)
UPOZORENJE Opasnost od nezgode i povređivanja, ukoliko su deca bez nadzora u vozilu
Ako ostavite decu bez nadzora u vozilu, ona mogu da:
  • otvore vrata i time ugroze druge osobe ili učesnike u saobraćaju,

  • izađu iz vozila i stradaju u saobraćaju,

  • rukuju opremom vozila i da se tom prilikom npr. priklješte.

Deca mogu i da pokrenu vozilo, tako što na primer:
  • otpuste parkirnu kočnicu,

  • promene položaj menjača,

  • pokrenu vozilo.

Decu nikada ne ostavljajte u vozilu bez nadzora.
Prilikom napuštanja vozila, uvek ponesite ključ i zaključajte vozilo.
Držite ključ van domašaja dece.

Ovo važi i za digitalni ključ vozila, kada je funkcija „Digitalni ključ vozila“ aktivirana preko usluge „Mercedes me connect“.

OPASNOST Opasnost po život usled izduvnih gasova

Motori sa unutrašnjim sagorevanjem emituju otrovne izduvne gasove, kao na primer ugljen-monoksid. Udisanje ovih izduvnih gasova je štetno po zdravlje i dovodi do trovanja.

Motor i, ako je dostupni, grejanje u mestu nemojte nikada da ostavljate da radi u zatvorenim prostorijama u kojima nema dovoljno ventilacije.
UPOZORENJE Opasnost od požara zbog zapaljivih materijala u motornom prostoru ili u izduvnom sistemu

Zapaljivi materijali se mogu zapaliti.

Stoga, redovno proveravajte da li u motornom prostoru ili na izduvnom sistemu ima zapaljivih stranih tela.

Ako se vozilo nije pokrenulo i ako se na višenamenskom displeju prikaže poruka Položite ključ u obeleženo mesto za odlaganje pogled. uput. za rukov., možete da pokrenete vozilo u sigurnosnom pogonu.

Pregrada (primer sa držačem za čašu bez rolo-zavese)
Ako je potrebno, otvorite rolo-zavesu pregrade .
Proverite da li je pregrada prazna.
Ključ izdvojite iz svežnja ključeva.
Postavite ključ u pregradu na simbol .

Vozilo se pokreće nakon kratkog vremena.

Ako ključ izvadite iz pregrade , motor nastavlja sa radom. Za dalja pokretanja vozila, ključ tokom celokupnog trajanja vožnje mora biti u pregradi na simbolu .

Proverite ključ u kvalifikovanoj stručnoj radionici.
Ako se vozilo ne pokreće:
Ključ ostavite u pregradi .
Vozila sa manuelnim menjačem: Pritisnite pedalu spojnice.
Pritisnite pedalu kočnice i pokrenite vozilo pomoću Start-Stop tastera.

Pomoću Start-Stop tastera možete i da uključite napajanje naponom ili paljenje.