Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
  • GLA
  • SUV
  • 03/2020
app store google play
X

Štampanje
Podešavanje grejanja u mestu/ventilacije u mestu preko daljinskog upravljača
OPASNOST Opasnost po život zbog otrovnih izduvnih gasova

Ako je završna cev izduvnog sistema blokirana ili nije moguća dovoljna ventilacija, u vozilo mogu da prodru otrovni izduvni gasovi, a naročito ugljen-monoksid. To je npr.  slučaj u zatvorenim prostorima ili kada je vozilo stoji u snegu.

Grejanje u mestu isključite u zatvorenim prostorijama bez isisavanja vazduha, npr. u garaži.
Ako motor ili grejanje u mestu mora da ostane uključeno, završnu cev izduvnog sistema i područje oko vozila oslobodite od snega.
Kako biste obezbedili dovoljan dotok svežeg vazduha, otvorite prozor na strani vozila koja je okrenuta prema vetru.
UPOZORENJE Opasnost od požara zbog vrelih delova grejanja u mestu i izduvnih gasova

Zapaljivi materijali, npr. lišće, trava ili grane mogu da se zapale.

Kada je uključeno grejanje u mestu, obezbedite da:
vreli delovi vozila ne dolaze u kontakt sa zapaljivim materijalima,
izduvni gasovi mogu neometano da izlaze iz završne cevi izduvnog sistema grejanja u mestu,
izduvni gasovi ne dolaze u kontakt sa zapaljivim materijalima.
NAPOMENA Pražnjenje baterije zbog uključenog režima grejanja u mestu/ventilacija

Pogon grejanja u mestu/ventilacije u mestu opterećuje bateriju.

Zato dužu deonicu vozite najkasnije posle dva ciklusa grejanja ili provetravanja vozila.
Preduslovi
  • Rezervoar za gorivo je napunjen najmanje do .

Trenutno uključivanje
Dugo pritiskajte taster .
Podešavanje vremena polaska na vožnju
Kratko pritisnite taster .
Pritiskajte taster  ili , sve dok displej ne pokaže vreme koje treba promeniti.
Istovremeno pritiskajte tastere  i .

Na displeju daljinskog upravljača treperi simbol .

Pomoću tastera  i podesite željeno vreme polaska na vožnju.
Istovremeno pritiskajte tastere  i .

Novo vreme polaska na vožnju je memorisano.

Može se memorisati maksimalno tri vremena polaska.

Aktiviranje vremena polaska:
Izaberite željeno vreme polaska i dugo pritiskajte taster .

Na displeju se pojavljuje simbol , vreme polaska i, u zavisnosti od izabranog vremena polaska, slova A, B ili C.

Deaktiviranje vremena polaska:
Izaberite željeno vreme polaska i dugo pritiskajte taster .

Na displeju se pojavljuje OFF.

Provera statusa aktivnog grejanja u mestu:
Kratko pritisnite taster .
Trenutno isključivanje
Dugo pritiskajte taster .