Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
 • GLA
 • SUV
 • 01/2020
app store google play
X

Nyomtatás
Tetőcsomagtartó rögzítése
FIGYELEM Balesetveszély a max. tetőterhelés túllépése miatt

Ha rakományt helyez el a tetőn, a gépkocsisúlypont magasabbra kerül, a megszokott menettulajdonságok, a kormányozhatóság és fékezhetőség pedig megváltozik. A gépkocsi kanyarodáskor erősebben bedől, és a kormánymozdulatokra nehézkesebben reagálhat.

Ha túllépi a megengedett max. tetőterhelést, az hátrányosan befolyásolhatja a gépkocsi menettulajdonságait, valamint kormányozhatóságát és fékezési tulajdonságait.

Feltétlenül tartsa be a max. tetőterhelést, és igazítsa hozzá vezetési stílusát.
MEGJEGYZÉS A nem jóváhagyott tetőcsomagtartó miatt fennáll a panoráma-tolótető károsodásának veszélye

Ha a Mercedes-Benz számára nem bevizsgált és nem jóváhagyott tetőcsomagtartó esetén kinyitja a panoráma-tolótetőt, akkor a tetőcsomagtartó megsértheti azt.

Felszerelt tetőcsomagtartó esetén a panoráma-tolótetőt csak akkor nyissa ki, ha a tetőcsomagtartót a Mercedes-Benz számára bevizsgálták és jóváhagyták.

A gépkocsi-belsőtér szellőztetéséhez azonban a panoráma-tolótető felemelhető.

Rögzítse a tetőcsomagtartót a tetőkorláton.
Vegye figyelembe a gyártó szerelési utasítását.
Hátsó üléstámla előrehajtása
FIGYELEM Az ülések állításakor fennáll a beszorulás veszélye.

Az ülések beállításakor Ön vagy valamelyik gépkocsiutas beszorulhat.

Ügyeljen arra, hogy az ülés beállításakor ne legyen senkinek a testrésze az ülés mozgásának útjában.
FIGYELEM Nem rögzített hátsó üléssor/hátsó ülés és üléstámla esetén balesetveszély áll fenn

Ha a hátsó üléssor/hátsó ülés és üléstámla nincs megfelelően rögzítve, akkor pl. fékezés vagy baleset esetén előrebillenhet.

 • Így a hátsó üléssor/hátsó ülés, vagy az üléstámla a gépkocsiutast a biztonsági övhöz szoríthatja. A biztonsági öv ekkor nem tudja az elvárt védelmet nyújtani, sőt sérülést is okozhat.

 • Az üléstámla nem képes visszatartani a csomagtérben/raktérben lévő tárgyakat vagy rakományt.

Minden elindulás előtt győződjön meg arról, hogy az üléstámla és a hátsó üléssor/hátsó ülés megfelelően rögzítve van.

Ha az üléstámlák nem reteszelődtek és nem rögzültek, a reteszelési jelzés piros.

Mindig győződjön meg arról, hogy az összes gépkocsiutas megfelelően be van csatolva, és megfelelő helyzetben ül. Különösen gyermekek esetén kell erre ügyelnie.

Ha már nincs szüksége az előrehajtott üléstámlára rakfelületként, akkor hajtsa vissza az üléstámlát.

Feltételek
 • Szabad az a terület, ahova az üléstámla lehajlik.

 • A középső üléstámla lehajtásához: A középső üléstámla ki van reteszelve.

 • A második üléssor kartámasza vissza van hajtva, és a pohártartók üresek.

A középső és a külső üléstámlák előrehajthatók.

Bal oldali és jobb oldali üléstámla előrehajtása:
Szükség esetén tolja be teljesen az üléstámlán lévő fejtámlákat tovább.
Húzza meg a reteszelésoldó kart .
Középső üléstámla előrehajtása:
Húzza előre az üléstámla kioldógombját .
Hajtsa előre a megfelelő üléstámlát.
Hátsó üléstámla visszahajtása
FIGYELEM Az ülések állításakor fennáll a beszorulás veszélye.

Az ülések beállításakor Ön vagy valamelyik gépkocsiutas beszorulhat.

Ügyeljen arra, hogy az ülés beállításakor ne legyen senkinek a testrésze az ülés mozgásának útjában.
FIGYELEM Nem rögzített hátsó üléssor/hátsó ülés és üléstámla esetén balesetveszély áll fenn

Ha a hátsó üléssor/hátsó ülés és üléstámla nincs megfelelően rögzítve, akkor pl. fékezés vagy baleset esetén előrebillenhet.

 • Így a hátsó üléssor/hátsó ülés, vagy az üléstámla a gépkocsiutast a biztonsági övhöz szoríthatja. A biztonsági öv ekkor nem tudja az elvárt védelmet nyújtani, sőt sérülést is okozhat.

 • Az üléstámla nem képes visszatartani a csomagtérben/raktérben lévő tárgyakat vagy rakományt.

Minden elindulás előtt győződjön meg arról, hogy az üléstámla és a hátsó üléssor/hátsó ülés megfelelően rögzítve van.
MEGJEGYZÉS Az üléstámla visszahajtásakor fennáll a biztonsági öv károsodásának a veszélye a becsípődés miatt

Az üléstámla visszahajtásakor a biztonsági öv becsípődhet, és ezáltal megsérülhet.

Ügyeljen arra, hogy az üléstámla visszahajtásakor ne csípődjön be a biztonsági öv.
Szükség esetén csúsztassa előre a vezetőülést vagy az utasülést.
Hajtsa hátra a megfelelő üléstámlát , amíg az nem reteszelődik.

Bal oldali és jobb oldali üléstámla: Ha az üléstámla nem reteszelődött és nem rögzült, a piros reteszelési jelzés látható.

Középső üléstámla: Ha az üléstámla nem reteszelődött és nem rögzült, a piros reteszelési jelzés látható.

Raktérpadló alatti tárolótér kinyitása vagy becsukása
FIGYELEM Nyitott csomagtérpadló miatti sérülésveszély

Ha a csomagtérpadló menet közben nyitva van, a gépkocsiban lévő tárgyak elmozdulhatnak, és ezáltal a gépkocsiutasoknak ütközhetnek. Sérülésveszély áll fenn, különösen fékezési manőverek vagy hirtelen irányváltások esetén!

Elindulás előtt mindig csukja le a csomagtérpadlót.
Kinyitás:
Húzza felfelé a fogantyút .
Hajtsa fel a raktérpadlót a fogantyúnál fogva.
Becsukás:
Hajtsa le a raktérpadlót, majd nyomja le a fogantyúnál fogva, amíg nem reteszelődik.
Vonóhorog ki-/befordítása
FIGYELEM Nem rögzített vonóhorog miatt balesetveszély áll fenn

Ha a vonóhorog nem reteszelődött, leválhat a vontatmány.

Mindig a leírtak szerint reteszelje a vonóhorgot.
FIGYELEM Sérülésveszély áll fenn a vonóhorog kifordulása során

Ha kireteszeli a vonóhorgot vagy a behajtáskor nem reteszeli megfelelően, a vonóhorog kifordul.

Sérülésveszély áll fenn a vonóhorog kifordulási tartományában!

A vonóhorgot csak akkor reteszelje ki, ha ez a tartomány szabad.
Mindig győződjön meg arról, hogy a vonóhorog a behajtáskor megfelelően reteszelődött.
Feltételek:
 • a gépkocsi biztosítva van elgurulás ellen,

 • a fordulási tartomány szabad,

 • az utánfutókábel és az adaptercsatlakozó el van távolítva.

Vonóhorog kifordítása
Húzza meg a gombot, amíg a vonóhorog ki nem reteszelődik.

A vonóhorog kifordul a hátsó lökhárító alól.

Az ellenőrző lámpa villog.

Húzza a vonóhorgot a nyíl irányába, amíg függőleges helyzetben hallhatóan nem reteszelődik.

A vonóhorog-kireteszelés gombjának ellenőrző lámpája kialszik.

Ha a vonóhorog nincs biztosan reteszelve, a multifunkciós kijelzőn megjelenik a következő kijelzőüzenet: Ellenőrizze a vonószerkezet reteszelését.

Vegye le a záróburkolatot a gömbfejről, és tárolja biztos helyen.

Ügyeljen arra, hogy a vonóhorog gömbje tiszta legyen. Ellenőrizze, hogy azt a vontatmányra vonatkozó előírások szerint használja zsírzással vagy szárazon (zsír nélkül).

Vonóhorog befordítása
Húzza meg a gombot, amíg a vonóhorog ki nem reteszelődik.

A vonóhorog befordul a hátsó lökhárító alá.

Az ellenőrző lámpa villog.

Nyomja a vonóhorgot a nyíl irányába, amíg az a lökhárító mögött hallhatóan nem reteszelődik.

Az ellenőrző lámpa és a multifunkciós kijelzőn látható jelzés kialszik.

Vegye figyelembe a kombinált műszeren megjelenő kijelzésekkel kapcsolatos információt:
 • Figyelmeztető és ellenőrző lámpák tovább

 • Kijelzőüzenetek tovább

Rögzítőszemek áttekintése

Vegye figyelembe a gépkocsi terhelésére vonatkozó megjegyzéseket tovább.

Rögzítőszemek (a hátsó üléspad lehajtása révén átnyúló rakodási lehetőséggel ellátott gépkocsik)
Első tárolórekeszek áttekintése
FIGYELEM A tárgyak nem megfelelő tárolása miatt sérülésveszély áll fenn.

A gépkocsi-belsőtérben nem megfelelően elhelyezett tárgyak elmozdulhatnak vagy elcsúszhatnak, és az utasoknak ütközhetnek. Emellett a pohártartók, a nyitott tárolók és a mobiltelefon-tartók baleset esetén nem minden esetben tudják visszatartani a bennük található tárgyakat.

Sérülésveszély áll fenn, különösen fékezési manőverek vagy hirtelen irányváltások esetén!

A tárgyakat mindig úgy helyezze el, hogy azok ilyen vagy ezekhez hasonló helyzetekben ne mozdulhassanak el.
Mindig gondoskodjon arról, hogy a tárgyak ne lógjanak ki a tárolókból, csomaghálókból vagy tárolóhálókból.
Elindulás előtt csukja be zárható tárolókat.
A nehéz, kemény, hegyes, éles peremű, törékeny vagy túl nagy tárgyakat mindig a csomagtérben/raktérben helyezze el, és rögzítse azokat.

Vegye figyelembe a gépkocsi terhelésére vonatkozó megjegyzéseket.

Tároló az ajtóban
Tárolórekesz a kartámaszban multimédia- és USB-csatlakozóval
Tárolórekesz az első középkonzolban USB-csatlakozóval, valamint töltőmodullal a mobiltelefon vezeték nélküli töltéséhez (nem minden országban áll rendelkezésre)
Kesztyűtartó
Kesztyűtartó reteszelése vagy kireteszelése
FIGYELEM A tárgyak nem megfelelő tárolása miatt sérülésveszély áll fenn

A gépkocsi-belsőtérben nem megfelelően elhelyezett tárgyak elmozdulhatnak vagy elcsúszhatnak, és a gépkocsiutasoknak ütközhetnek. Emellett a pohártartók, a nyitott tárolók és a mobiltelefon-tartók egy baleset bekövetkeztekor nem minden esetben tudják visszatartani a bennük található tárgyakat.

Sérülésveszély áll fenn, különösen fékezési manőverek vagy hirtelen irányváltások esetén!

A tárgyakat mindig úgy helyezze el, hogy azok ilyen vagy ezekhez hasonló helyzetekben ne mozdulhassanak el.
Mindig gondoskodjon arról, hogy a tárgyak ne lógjanak ki a tárolókból, csomaghálókból vagy tárolóhálókból.
Elindulás előtt csukja be zárható tárolókat.
A nehéz, kemény, hegyes, éles peremű, törékeny vagy túl nagy tárgyakat mindig a csomagtérbe helyezze, és rögzítse azokat.

Vegye figyelembe a gépkocsi terhelésére vonatkozó megjegyzéseket.

Fordítsa el a szükségkulcsot negyed fordulattal jobbra (reteszelés) vagy balra (kireteszelés).