Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
 • GLA
 • SUV
 • 01/2020
app store google play
X

Nyomtatás
ISOFIX vagy i‑Size gyermekbiztonsági rendszer felszerelése a hátsó ülésre
FIGYELEM Nem rögzített hátsó üléssor/hátsó ülés és üléstámla esetén balesetveszély áll fenn

Ha a hátsó üléssor/hátsó ülés és üléstámla nincs megfelelően rögzítve, akkor pl. fékezés vagy baleset esetén előrebillenhet.

 • Így a hátsó üléssor/hátsó ülés, vagy az üléstámla a gépkocsiutast a biztonsági övhöz szoríthatja. A biztonsági öv ekkor nem tudja az elvárt védelmet nyújtani, sőt sérülést is okozhat.

 • Az üléstámla nem képes visszatartani a csomagtérben/raktérben lévő tárgyakat vagy rakományt.

Minden elindulás előtt győződjön meg arról, hogy az üléstámla és a hátsó üléssor/hátsó ülés megfelelően rögzítve van.

Ha a hátsó üléstámla nem reteszelődött és nem rögzült, a piros reteszelési jelzés látható.

FIGYELEM A gyermek és a gyermekbiztonsági rendszer megengedett együttes tömegének túllépése esetén sérülés‑ vagy életveszély áll fenn

Az olyan ISOFIX vagy i‑Size gyermekbiztonsági rendszerek esetén, amelyeknél a gyermek a gyermekbiztonsági rendszer beépített biztonsági övével van rögzítve, a gyermek és a gyermekbiztonsági rendszer megengedett összes tömege 33 kg.

Ha a gyermek és a gyermekbiztonsági rendszer összes tömege több mint 33 kg, a beépített biztonsági övvel ellátott ISOFIX vagy i‑Size gyermekbiztonsági rendszer nem nyújt megfelelő védelmet. Az ISOFIX- vagy i‑Size-gyermekülésrögzítések ugyanis túl lehetnek terhelve, és a rendszer pl. balesetnél nem képes megtartani a gyermeket.

Ha a gyermek és a gyermekbiztonsági rendszer együttes tömege több mint 33 kg, csak olyan ISOFIX vagy i‑Size gyermekbiztonsági rendszert használjon, amelynél a gyermeket a gépkocsi adott ülőhelyéhez tartozó biztonsági övvel is rögzíti.
Amennyiben Top Tether heveder is rendelkezésre áll, rögzítse azzal is a gyermekbiztonsági rendszert.
Mindig vegye figyelembe a gyermekbiztonsági rendszer tömegére vonatkozó adatokat:
 • az alkalmazott gyermekbiztonsági rendszer gyártójának szerelési és kezelési útmutatójában,

 • a gyermekbiztonsági rendszer címkéjén, amennyiben rendelkezésre áll.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a gyermek és a gyermekbiztonsági rendszer együttes tömege nem haladja-e meg a megengedett értéket.

Gyermekbiztonsági rendszer beszerelése esetén alapvetően vegye figyelembe:
 • Mindig vegye figyelembe a gyermekbiztonsági rendszer alkalmazási területét, valamint az ülések alkalmasságát annak rögzítésére. ISOFIX-gyermekülésrögzítés továbbvagy i‑Size-gyermekülésrögzítés tovább
 • Mindig vegye figyelembe az alkalmazott gyermekbiztonsági rendszer gyártójának szerelési és kezelési útmutatóját.
 • Ügyeljen arra, hogy a gyermek lába ne érjen az első üléshez. Ha szükséges, állítsa valamivel előrébb az első ülést.
ISOFIX gyermekbiztonsági rendszer beszerelése esetén ezenkívül vegye figyelembe:
 • 0/0+ csoportba tartozó csecsemőülés és az I. csoportba tartozó, menetiránynak háttal beszerelhető gyermekbiztonsági rendszer valamelyik hátsó ülésen való használata esetén: Az első ülést úgy állítsa be, hogy az ne érintse a gyermekbiztonsági rendszert.
 • Menetirányban beszerelhető, I. csoportba tartozó gyermekbiztonsági rendszer használata esetén: Az adott ülés fejtámláját lehetőség szerint szerelje ki. Ezenfelül a gyermekbiztonsági rendszer támlájának lehetőleg teljesen hozzá kell simulnia a gépkocsi ülésének üléstámlájához. A gyermekbiztonsági rendszer kiszerelését követően haladéktalanul szerelje be a fejtámlát, és állítson be minden fejtámlát megfelelően.
 • A II. vagy a III. tömegcsoport bizonyos gyermekbiztonsági rendszereinél előfordulhat, hogy a max. magasság beállítása korlátozott, pl. a tetővel való esetleges érintkezése miatt.
 • A gyermekbiztonsági rendszert nem szabad a tető és az ülésfelület közé beszorult és/vagy megcsavarodott helyzetben beszerelni. Ha lehetséges, állítsa be megfelelően az üléspárnadőlést.
 • A fejtámla nem terhelheti a gyermekbiztonsági rendszert. Állítsa be megfelelően a fejtámlákat.
i‑Size gyermekbiztonsági rendszer beszerelése esetén ezenkívül vegye figyelembe:
 • Menetiránynak háttal beszerelhető gyermekbiztonsági rendszer használata esetén: Az első ülést úgy állítsa be, hogy az ne érintse a gyermekbiztonsági rendszert.
 • Menetirányban beszerelhető gyermekbiztonsági rendszer használata esetén: Az adott ülés fejtámláját lehetőség szerint szerelje ki. Ezenfelül a gyermekbiztonsági rendszer támlájának lehetőleg teljesen hozzá kell simulnia a gépkocsi ülésének üléstámlájához. A gyermekbiztonsági rendszer kiszerelését követően haladéktalanul szerelje be a fejtámlát, és állítson be minden fejtámlát megfelelően.
ISOFIX rögzítőkengyel
i‑Size rögzítőkengyel

Minden elindulás előtt feltétlenül győződjön meg arról, hogy az ISOFIX gyermekbiztonsági rendszer vagy az i‑Size gyermekbiztonsági rendszer megfelelően reteszelődött a gépkocsiban lévő mindkét rögzítőkengyelben.

MEGJEGYZÉS A gyermekbiztonsági rendszer felszerelésekor fennáll a középső üléshez tartozó biztonsági öv sérülésének veszélye.
Ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv ne csípődjön be.
Szerelje fel az ISOFIX vagy az i‑Size gyermekbiztonsági rendszert a gépkocsi mindkét rögzítőkengyelére.