Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
 • GLA
 • SUV
 • 01/2020
app store google play
X

Nyomtatás
Gépkocsi indítása a start-stop nyomógombbal
VESZÉLY Életveszély kipufogógázok miatt

A belső égésű motorok mérgező kipufogógázokat, pl. szén-monoxidot bocsátanak ki. Ezeknek a kipufogógázoknak a belélegzése egészségkárosító hatású és mérgezést okoz.

Soha ne járassa a motort zárt, és ha van, az állóhelyzeti fűtést nem megfelelő szellőzésű térben.
FIGYELEM Tűzveszély a motortérben vagy a kipufogórendszerben levő gyúlékony anyagok miatt

Környezeti hatások vagy az állatok tevékenysége következtében éghető anyagok kerülhetnek a motor vagy a kipufogórendszer forró részeire, és meggyulladhatnak.

Ezért rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e éghető idegen anyagok a motortérben vagy a kipufogórendszer körül.
FIGYELEM Baleset‑ és sérülésveszély a gépkocsiban felügyelet nélkül hagyott gyermekek miatt
A gépkocsiban felügyelet nélkül hagyott gyermekek különösen
 • kinyithatják az ajtókat, és ezáltal veszélyeztethetnek másokat vagy a közlekedés többi résztvevőjét,

 • kiszállhatnak, és a közlekedő járművek elgázolhatják őket,

 • működésbe hozhatják a gépkocsi berendezéseit, és pl. beszorulhatnak.

Továbbá a gyermekek mozgásba hozhatják a gépkocsit, ha pl.
 • kioldják a rögzítőféket,

 • módosítják a sebességváltó állást,

 • beindítja a gépkocsit.

Soha ne hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül a gépkocsiban.
Amikor elhagyja a gépkocsit, mindig reteszelje azt, és vigye magával a kulcsot.
Tartsa a kulcsot gyermekek számára nem hozzáférhető helyen.

Ügyeljen továbbá a „Megjegyzések háziállatok gépkocsiban történő szállításához” című részben leírtak betartására.

Ez érvényes a digitális gépkocsikulcsra is, ha aktiválva van a „Digitális gépkocsikulcs” funkció a Mercedes me connect alkalmazáson keresztül.

Feltételek
 • A kulcs a gépkocsiban van, és felismerésre került.

 • Vagy: Digitális járműkulcs található a tárolóban, és felismerésre került tovább.

Mechanikus sebességváltóval felszerelt gépkocsik: Lépjen a tengelykapcsoló-pedálra.
Automatikus sebességváltóval felszerelt gépkocsik: Kapcsolja a sebességváltót a vagy az állásba.
Lépjen a fékpedálra, és nyomja meg egyszer az gombot.
Ha a gépkocsi nem indul be: Kapcsolja ki a szükségtelen fogyasztókat, és nyomja meg egyszer az gombot.

Ha a gépkocsi még mindig nem indul be, a multifunkciós kijelzőn megjelenik a következő kijelzőüzenetek egyike:

Helyezze a kulcsot a megjelölt tárolóba, lásd a kezelési útmutatót: Indítsa be a gépkocsit a tárolórekeszben lévő kulccsal (szükségüzem) tovább.
vagy
A rendszer nem ismeri fel a kulcsot. Tegye a telefont a töltőcsatlakozóba.: Helyezze a mobiltelefont a tartóba tovább.

Vezetés közben is leállíthatja a motort, ehhez kb. három másodpercig tartsa lenyomva az gombot, vagy három másodpercen belül háromszor nyomja meg a gombot. Feltétlenül vegye figyelembe a „Vezetésre vonatkozó megjegyzések” című fejezetben található biztonsági utasításokattovább.