Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
 • GLA
 • SUV
 • 01/2020
app store google play
X

Nyomtatás
PASSENGER AIR BAG ellenőrző lámpák működése

Az automatikus utaslégzsák-kikapcsolás nélküli gépkocsikban a műszerfal utas felőli oldalán egy speciális öntapadó címke található tovább.

Automatikus utaslégzsák-kikapcsolás öntesztje

Bekapcsolt gyújtás mellett az önteszt közben a PASSENGER AIR BAG ON és OFF (Utaslégzsák bekapcsolva és kikapcsolva) ellenőrző lámpák egyidejűleg világítanak.

Az önteszt után megjelenik az utaslégzsák állapota:
 • A PASSENGER AIR BAG ON (Utaslégzsák bekapcsolva) ellenőrző lámpa 60 másodpercig világít, majd a PASSENGER AIR BAG ON és OFF (Utaslégzsák bekapcsolva és kikapcsolva) ellenőrző lámpák kialszanak: Az utaslégzsák baleset esetén kioldódhat.

 • A PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa folyamatosan világít: Az utaslégzsák kikapcsolt állapotban van. Baleset esetén nem nyílik ki.

Ha a PASSENGER AIR BAG ON (Utaslégzsák bekapcsolva) ellenőrző lámpa nem világít, akkor csak a PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa jelzi az utaslégzsák állapotát. A PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa folyamatosan világíthat vagy ki lehet kapcsolva.

Ha a PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa és az utasbiztonsági rendszer figyelmeztető lámpája egyidejűleg világít, akkor senki nem használhatja az utasülést. Ebben az esetben ne szereljen fel gyermekbiztonsági rendszert az utasülésre. Haladéktalanul vizsgáltassa át és javíttassa meg az automatikus utaslégzsák-kikapcsolást minősített szakműhelyben.

Állapotjelző

Ha az utasülés foglalt, az utazás előtt és közben gondoskodjon az utaslégzsák helyzettől függően megfelelő állapotáról.

Menetiránynak háttal beszerelhető gyermekbiztonsági rendszer utasülésre történő beszerelését követően: A PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpának folyamatosan világítania kell.

FIGYELEM Bekapcsolt utaslégzsák mellett a menetiránynak háttal beszerelhető gyermekbiztonsági rendszer használata esetén sérülés‑ vagy életveszély áll fenn

Ha a gyermeket az utasülésen elhelyezett, menetiránynak háttal beszerelhető gyermekbiztonsági rendszerben rögzíti, és a PASSENGER AIR BAG OFF (utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa nem világít, az utaslégzsák baleset esetén kinyílhat.

A légzsák megütheti a gyermeket.

Gondoskodjon arról, hogy az utaslégzsák ki legyen kapcsolva. A PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrzőlámpának világítania kell.

SOHA ne használjon a menetiránynak háttal beszerelt gyermekbiztonsági rendszert olyan ülésen, amelynél az ELSŐ LÉGZSÁK AKTÍV; ez a gyermek HALÁLÁHOZ vagy SÚLYOS SÉRÜLÉSÉHEZ vezethet.

Gyermekbiztonsági rendszer utasülésre történő beszerelése esetén vegye figyelembe a gépkocsi-specifikus megjegyzéseket tovább.

A gyermekbiztonsági rendszertől és a gyermek termetétől függően a PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa ki lehet kapcsolva. Ebben az esetben nem szabad menetiránynak háttal beszerelhető gyermekbiztonsági rendszert szerelni az utasülésre.

Ehelyett a menetiránynak háttal beszerelhető gyermekbiztonsági rendszert az egyik arra alkalmas hátsó ülésre szerelje.

Menetirányban beszerelhető gyermekbiztonsági rendszer utasülésre történő beszerelését követően: A PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa folyamatosan világíthat vagy ki lehet kapcsolva, a gyermekbiztonsági rendszertől és a gyermek termetétől függően. Mindig vegye figyelembe a következő megjegyzéseket.

FIGYELEM A menetirányban beszerelhető gyermekbiztonsági rendszer nem megfelelő elhelyezése esetén sérülés‑ vagy életveszély áll fenn
Ha a gyermeket az utasülésen menetirányban beszerelhető gyermekbiztonsági rendszerben rögzíti és az utasülés túl közel van a műszerfalhoz, akkor baleset esetén
 • a gyermek pl. a gépkocsi-belsőtér részeinek ütközhet, ha a PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa világít,

 • a gyermeket megütheti a légzsák, ha a PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa nem világít.

Az utasülést mindig a lehető leghátsó helyzetbe állítsa, teljesen tolja be az üléspárnahossz-állítást. Mindig ügyeljen arra, hogy a vállöv a gépkocsin rögzített övkilépéstől a gyermekbiztonsági rendszer vállövvezetéséig megfelelően haladjon. A vállövnek az övkilépéstől előre és lefelé kell futnia. Szükség esetén állítsa be megfelelően az utasülést.
Mindig tartsa be a gyermekbiztonsági rendszer gyártójának szerelési utasítását.

Gyermekbiztonsági rendszer utasülésre történő beszerelése esetén vegye figyelembe a gépkocsi-specifikus megjegyzéseket tovább.

Ha az utasülésen ül valaki: A PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa folyamatosan világíthat vagy ki lehet kapcsolva, a személy termetétől függően.

Az utasülésen ülő személynek mindig figyelembe kell vennie a következő megjegyzéseket:
 • Ha az utasülésen ülő személy felnőtt vagy annak megfelelő termetű, akkor a PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa nem világíthat. Ez arra utal, hogy az utaslégzsák bekapcsolt állapotban van.

  Ha a PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa folyamatosan világít, akkor felnőtt vagy annak megfelelő termetű személy nem használhatja az utasülést.

  Ehelyett az egyik hátsó ülésen kell helyet foglalnia.

 • Ha az utasülésen ülő utas egy kisebb termetű személy (pl. egy tizenéves vagy egy kisebb termetű felnőtt), akkor az osztályozás eredményétől függően a PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa vagy folyamatosan világít vagy kialszik.

  • A PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa nem világít: Az utasülést állítsa a lehető leghátsó helyzetbe, vagy a kisebb termetű személy üljön valamelyik hátsó ülésen.

  • A PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa folyamatosan világít: Kisebb termetű személy lehetőleg ne üljön az utasülésen.

FIGYELEM Világító PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa esetén sérülés‑ vagy életveszély áll fenn

Ha a PASSENGER AIR BAG OFF (Utaslégzsák kikapcsolva) ellenőrző lámpa a rendszer önellenőrzését követően továbbra is világít, akkor az utaslégzsák kikapcsolt állapotban van. Baleset esetén nem oldódik ki. Ebben az esetben az utaslégzsák nem képes az elvárt szintű védelmet nyújtani pl. akkor, ha az utasülésen ül valaki.

Az érintett személy pl. a gépkocsi-belsőtér részeinek ütközhet, különösen akkor, ha túl közel ül a műszerfalhoz.

Ha az utasülés foglalt, mindig ügyeljen arra, hogy
 • az utasülésen ülő személyt a rendszernek megfelelően kell osztályoznia, és az utaslégzsák az utasülésen ülő személynek megfelelően ki- vagy bekapcsolt állapotban legyen,

 • a személynek megfelelően üljön és biztonsági övét megfelelően csatolja be,

 • az első utasülés a lehető leghátsó helyzetbe legyen állítva.