Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
 • EQV
 • 09/2020
app store google play
X

Tipărire
Alimentarea autovehiculului
AVERTIZARE Pericol de arsuri‑ și explozii din cauza carburantului

Carburanții sunt ușor inflamabili.

Evitați obligatoriu focul, lumina directă, fumatul și formarea de scântei.
Înaintea și în timpul alimentării, decuplați contactul și, dacă este cazul, încălzirea staționară.
AVERTIZAREPericol de rănire din cauza combustibilului

Combustibilii sunt toxici și dăunători pentru sănătate.

Evitați obligatoriu contactul combustibilului cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea sau ingerarea acestuia.
Nu inspirați vaporii de combustibil.
Nu lăsați combustibilii la îndemâna copiilor.
Țineți închise ușile și ferestrele în timpul procedurii de alimentare.

Dacă dumneavoastră sau alte persoane au intrat în contact cu combustibilul, respectați următoarele puncte:

Spălați imediat combustibilul de pe piele cu apă și săpun.
În cazul în care combustibilul a intrat în contact cu ochii, spălați-i imediat temeinic cu apă curată. Solicitați imediat asistență medicală.
Dacă s-a ingerat combustibil, solicitați imediat asistență medicală. Nu provocați vărsături.
Schimbați-vă imediat de hainele care au intrat în contact cu combustibilul.
AVERTIZARE ‑Pericol de incendiu și explozie din cauza încărcării electrostatice

Încărcarea electrostatică poate duce la aprinderea aburilor de combustibil.

Înainte de a deschide capacul de rezervor și de a prinde pistolul de alimentare, atingeți caroseria metalică a autovehiculului.
Pentru a evita încărcarea electrostatică, în timpul alimentării nu urcați în autovehicul.
AVERTIZARE Pericol de incendiu din cauza amestecului de carburant

Autovehicule cu motor diesel:

Când motorul este pornit, componentele instalației de evacuare a gazelor arse se pot supraîncălzi neobservate.

Nu alimentați niciodată cu benzină.
Nu amestecați niciodată benzină în carburantul diesel.
INDICAȚIE Nu alimentați cu benzină autovehiculele cu motor diesel
Dacă ați alimentat accidental cu un combustibil necorespunzător:
 • Nu cuplați aprinderea. În caz contrar, carburantul poate să ajungă în instalația de combustibil.

  Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la defecțiuni la instalația de combustibil și motor. Costurile de reparații sunt foarte mari.

Înștiințați un atelier de service de specialitate.
Lăsați să se scurgă complet rezervorul de combustibil, precum și conducta de combustibil.
INDICAȚIE Deteriorarea instalației de combustibil din cauza rezervorului de combustibil umplut excesiv.
Umpleți rezervorul de combustibil numai până când pistolul de alimentare se oprește.
INDICAȚIE Combustibil care stropeşte la înlăturarea pistolului de alimentare
Umpleți rezervorul de combustibil numai până când pistolul de alimentare se oprește.
INDICAȚIE Deteriorare din cauza combustibilului pe suprafețe vopsite
Nu vărsați combustibil pe suprafețele vopsite.
INDICAȚIE CU PRIVIRE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR Afectarea mediului înconjurător din cauza manipulării neconforme a combustibilului

În cazul manipulării neconforme, combustibilii periclitează oamenii și mediul înconjurător.

Nu lăsați combustibilii să ajungă în canalizare, în apele de suprafață, în apa freatică sau în sol.
Premise
 • Autovehiculul este deblocat.

 • Încălzirea suplimentară este dezactivată.

 • Aprinderea este decuplată.

 • Ușa față stânga este deschisă.

În timpul alimentării, nu vă urcați la loc în autovehicul. Astfel, ați putea să vă încărcați la loc electrostatic.

Respectați indicațiile cu privire la fluidele de lucru mai multe.

Clapeta rezervorului
Capacul rezervorului

Clapeta rezervorului se află în partea stângă a ușii față, în direcția de mers. Poziția capacului rezervorului este afișată și pe display-ul panoului de instrumente . Săgeata de pe pompa de carburant indică partea autovehiculului.

Deschideți clapeta rezervorului .
Rotiți înspre stânga și scoateți capacul rezervorului .
Închideți toate ușile autovehiculului, pentru ca în habitaclu să nu pătrundă vapori de combustibil.
Împingeți complet în locașul de alimentare, fixați ștuțul de umplere al pistolului de alimentare și alimentați.
Umpleți rezervorul de combustibil până când se decuplează pistolul de alimentare.
Așezați și rotiți spre dreapta capacul rezervorului .

Un zgomot specific semnalează faptul că capacul rezervorului de combustibil este închis complet.

Deschideți ușa față stânga.
Închideți clapeta rezervorului .

Autovehicule cu motor diesel și cu blocarea alimentării greșite cu benzină: locașul de alimentare este configurat pentru alimentarea la coloanele cu pistol de alimentare cu motorină pentru autoturisme.

Autovehicule cu motor diesel fără blocare la alimentare greșită: alimentare preferată la o pompă de combustibil diesel pentru camioane. Puteți alimenta și la o pompă de combustibil diesel pentru camioane.

Dacă rezervorul de combustibil este golit complet, alimentați cu minim 5 l combustibil.

Autovehiculele cu operare mixtă pot fi recunoscute după autocolantul „Ethanol up to E85!” pe capacul rezervorului.

Verificarea electronică a presiunii în anvelope
Premise
 • aprinderea este cuplată.

Cu tasta accesați listele meniurilor.
Selectați cu tasta sau Service (Service) .
Apăsați tasta .
Selectați cu tasta sau Tyre pressure ( Presiune anvelope ) .
Apăsați tasta .

Display-ul afișează presiunea curentă în anvelopa fiecărei roți.

Dacă autovehiculul a fost parcat mai mult de 20 minute, display-ul afișează mesajul Tyre pressures will be displayed after a few minutes of driving (Afişaj presiune anvelope după câteva minute de condus ) .

Respectați indicațiile cu privire la presiunea anvelopelor mai multe.

Umplere instalație de spălat geamul
AVERTISMENT Pericol de arsuri la deschiderea capotei motorului

Dacă în cazul unui motor supraîncălzit sau al unui incendiu în compartimentul motorului deschideți capota, puteți intra în contact cu gazele fierbinți sau cu alte fluide de lucru evacuate.

Înaintea deschiderii capotei, lăsați componentele supraîncălzite să se răcească.
În cazul unui incendiu în compartimentul motorului, lăsați capota închisă și anunțați pompierii.
AVERTIZARE Pericol de accidentare din cauza componentelor mobile

Componentele din compartimentul motorului pot continua să funcționeze sau să pornească brusc chiar și atunci când aprinderea este oprită.

Înainte de a interveni în compartimentul motorului, aveți grijă la următoarele:

luați contactul.
niciodată nu interveniți în zona de acțiune a componentelor mobile, de exemplu  , în zona de acțiune a ventilatorului.
scoateți bijuteriile și ceasul.
țineți departe obiectele de vestimentație și părul de componentele mobile.
AVERTISMENT Pericol de arsuri și rănire din cauza detergentului concentrat de spălare a parbrizului

Detergentul concentrat de spălare a parbrizului este ușor inflamabil.

Evitați focul, sursele de lumină deschisă, formarea de scântei și fumatul în tratarea detergentului concentrat de spălare a parbrizului.
AVERTIZARE Pericol de arsuri din cauza componentelor fierbinți din compartimentul motorului

Anumite componente din compartimentul motor pot fi foarte fierbinți, de  ex., motorul și radiatorul.

Lăsați sistemul de acționare să se răcească și atingeți numai componentele descrise în cele ce urmează.
Dacă trebuie să executați lucrări în compartimentul motorului, atingeți numai următoarele componente:
 • capota motorului

 • capacul de închidere al rezervorului cu lichid de parbriz

 • capacul de închidere al vasului de expansiune pentru lichidul de răcire.

INDICAȚIE Avarii la iluminatul exterior din cauza lichidului neadecvat de spălare parbriz

Lichidele neadecvate de spălare parbriz pot deteriora suprafața de plastic a iluminării exterioare.

Utilizați doar lichide de spălare parbriz, care sunt adecvate și suprafețelor de plastic, de ex. MB SummerFit sau MB WinterFit.
Completare cu lichid de parbriz
Rezervor lichid de parbriz (Exemplu)
Amestecați lichidul de parbriz în proporția corectă de amestec într-un recipient.
Deschideți capota motorului mai multe.
Trageți în sus de buclă capacul de închidere al rezervorului lichidului de parbriz.
Completați cu lichidul de parbriz amestecat.
Apăsați capacul de închidere pe orificiul de umplere până se fixează.
Închideți capota motorului mai multe.

Amestecați apa cu detergent concentrat de spălare a parbrizului pe durata întregului an. Țineți cont de informațiile suplimentare privind detergenții pentru geamuri din capitolul "Fluide de lucru și cantități de umplere” mai multe.

Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor de parbriz
AVERTISMENT Pericol de blocare la înlocuirea lamelelor ştergătorului când ştergătorul este pornit

Dacă se pun în mişcare ştergătoarele la schimbarea lamelelor acestora, vă puteţi bloca mâna la braţul ştergătorului.

Înaintea înlocuirii lamelelor ştergătorului, decuplaţi întotdeauna ştergătoarele şi contactul.
INDICAȚIE Deteriorări la parbriz și lunetă la schimbarea lamelei ștergător

Dacă brațul ștergător este rabatat înapoi la parbriz sau la lunetă când încă nu este montată o lamelă ștergător, parbrizul se poate deteriora din cauza intensității impactului.

Nu basculați niciodată la loc pe parbriz sau pe lunetă brațul de ștergător, dacă nu este încă montată lamela ștergătorului. Țineți bine brațul ștergătorului atunci când, schimbați lamela de ștergător.
INDICAȚIE Avarii la capota motorului sau ștergătoarelor la deschiderea capotei motorului

Dacă la deschiderea capotei motorului sunt ridicate ștergătoarele de pe parbriz, pot fi avariate ștergătoarele sau capota.

Asigurați-vă că ștergătoarele nu sunt ridicate de pe parbriz.
Demontare lamele ștergător
Ridicați prin pliere de pe parbriz brațele ștergătoarelor.
Țineți cu o mână brațul ștergătorului. Cu cealaltă mână rotiți lamela ștergătorului de pe brațul ștergătorului în direcția indicată de săgeată , până la opritor.
Împingeți clapeta în direcția indicată de săgeată , până când se fixează în poziția de demontare.
Trageți lamela de ștergător de pe brațul de ștergător, în sensul săgeții .
Montarea lamelelor ștergătoarelor
Așezați noua lamelă a ștergătorului pe brațul ștergătorului, în direcția indicată de săgeată .
Împingeți clapeta în direcția indicată de săgeată , până când se fixează în poziția de blocare.
Verificați poziția lamelei ștergătorului.
Pliați la loc pe parbriz brațele ștergătoarelor.
Afișaj revizie
Trageți folia de protecție a afișajului de revizie de pe vârful lamelei ștergătoarelor de parbriz nou montate.

Dacă afișajul de revizie se schimbă din negru în galben, atunci este necesară înlocuirea lamelelor ștergătoarelor.

Durata de schimbare a culorii variază în funcție de condițiile de utilizare.

Indicații privind spălarea autovehiculului la instalația de spălat
AVERTISMENT Pericol de accident din cauza efectului de frânare redus după spălarea autovehiculului

După o spălare a autovehiculului frânele au o eficacitate de frânare redusă.

După spălarea autovehiculului frânaţi cu atenţie, luând în considerare condiţiile din trafic, până când se restabileşte eficacitatea de frânare completă.
INDICAȚIE Avariere din cauza instalației de spălare necorespunzătoare
Înainte de intrarea într-o instalație de spălare, asigurați-vă că instalația de spălare este adecvată pentru dimensiunile autovehiculului.
Aveți grijă să existe suficientă gardă la sol între podeaua caroseriei și șina de ghidare a instalației de spălare.
Aveți grijă ca lățimea de trecere a instalației de spălare, în special lățimea șinelor de ghidare, să fie suficiente.
Pentru a preveni defecțiunile la autovehicul, respectați următoarele înaintea utilizării unei instalații de spălat:
 • geamul lateral și plafonul sunt complet închise.

 • oglinda exterioară este retrasă și este demontată o antenă suplimentară, dacă este necesar.

 • suflanta climatizării este dezactivată.

 • comutatorul ștergătorului este în poziția.

În cazul murdăririi puternice, curățați autovehiculul înainte de a intra în instalația de spălare.

După părăsirea instalației de spălare țineți cont de următoarele:
 • oglinzile exterioare sunt din nou extinse complet și antena suplimentară este montată din nou.

 • Resturile de ceară de pe parbriz și de pe cauciucul ștergătoarelor sunt îndepărtate pentru a evita formarea de dâre și a reduce zgomotul ștergătoarelor.

La autovehiculele cu cameră video pentru marșarier îndepărtați resturile de ceară de pe lentila camerei mai multe.