Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
  • EQV
  • 09/2020
app store google play
X

Tipărire
Alimentarea autovehiculului
AVERTIZARE Pericol de arsuri‑ și explozii din cauza carburantului

Carburanții sunt ușor inflamabili.

Evitați obligatoriu focul, lumina directă, fumatul și formarea de scântei.
Înaintea și în timpul alimentării, decuplați contactul și, dacă este cazul, încălzirea staționară.
AVERTIZAREPericol de rănire din cauza combustibilului

Combustibilii sunt toxici și dăunători pentru sănătate.

Evitați obligatoriu contactul combustibilului cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea sau ingerarea acestuia.
Nu inspirați vaporii de combustibil.
Nu lăsați combustibilii la îndemâna copiilor.
Țineți închise ușile și ferestrele în timpul procedurii de alimentare.

Dacă dumneavoastră sau alte persoane au intrat în contact cu combustibilul, respectați următoarele puncte:

Spălați imediat combustibilul de pe piele cu apă și săpun.
În cazul în care combustibilul a intrat în contact cu ochii, spălați-i imediat temeinic cu apă curată. Solicitați imediat asistență medicală.
Dacă s-a ingerat combustibil, solicitați imediat asistență medicală. Nu provocați vărsături.
Schimbați-vă imediat de hainele care au intrat în contact cu combustibilul.
AVERTIZARE ‑Pericol de incendiu și explozie din cauza încărcării electrostatice

Încărcarea electrostatică poate duce la aprinderea aburilor de combustibil.

Înainte de a deschide capacul de rezervor și de a prinde pistolul de alimentare, atingeți caroseria metalică a autovehiculului.
Pentru a evita încărcarea electrostatică, în timpul alimentării nu urcați în autovehicul.
AVERTIZARE Pericol de incendiu din cauza amestecului de carburant

Autovehicule cu motor diesel:

Când motorul este pornit, componentele instalației de evacuare a gazelor arse se pot supraîncălzi neobservate.

Nu alimentați niciodată cu benzină.
Nu amestecați niciodată benzină în carburantul diesel.
INDICAȚIE Nu alimentați cu benzină autovehiculele cu motor diesel
Dacă ați alimentat accidental cu un combustibil necorespunzător:
  • Nu cuplați aprinderea. În caz contrar, carburantul poate să ajungă în instalația de combustibil.

    Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la defecțiuni la instalația de combustibil și motor. Costurile de reparații sunt foarte mari.

Înștiințați un atelier de service de specialitate.
Lăsați să se scurgă complet rezervorul de combustibil, precum și conducta de combustibil.
INDICAȚIE Deteriorarea instalației de combustibil din cauza rezervorului de combustibil umplut excesiv.
Umpleți rezervorul de combustibil numai până când pistolul de alimentare se oprește.
INDICAȚIE Combustibil care stropeşte la înlăturarea pistolului de alimentare
Umpleți rezervorul de combustibil numai până când pistolul de alimentare se oprește.
INDICAȚIE Deteriorare din cauza combustibilului pe suprafețe vopsite
Nu vărsați combustibil pe suprafețele vopsite.
INDICAȚIE CU PRIVIRE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR Afectarea mediului înconjurător din cauza manipulării neconforme a combustibilului

În cazul manipulării neconforme, combustibilii periclitează oamenii și mediul înconjurător.

Nu lăsați combustibilii să ajungă în canalizare, în apele de suprafață, în apa freatică sau în sol.
Premise
  • Autovehiculul este deblocat.

  • Încălzirea suplimentară este dezactivată.

  • Aprinderea este decuplată.

  • Ușa față stânga este deschisă.

În timpul alimentării, nu vă urcați la loc în autovehicul. Astfel, ați putea să vă încărcați la loc electrostatic.

Respectați indicațiile cu privire la fluidele de lucru mai multe.

Clapeta rezervorului
Capacul rezervorului

Clapeta rezervorului se află în partea stângă a ușii față, în direcția de mers. Poziția capacului rezervorului este afișată și pe display-ul panoului de instrumente . Săgeata de pe pompa de carburant indică partea autovehiculului.

Deschideți clapeta rezervorului .
Rotiți înspre stânga și scoateți capacul rezervorului .
Închideți toate ușile autovehiculului, pentru ca în habitaclu să nu pătrundă vapori de combustibil.
Împingeți complet în locașul de alimentare, fixați ștuțul de umplere al pistolului de alimentare și alimentați.
Umpleți rezervorul de combustibil până când se decuplează pistolul de alimentare.
Așezați și rotiți spre dreapta capacul rezervorului .

Un zgomot specific semnalează faptul că capacul rezervorului de combustibil este închis complet.

Deschideți ușa față stânga.
Închideți clapeta rezervorului .

Autovehicule cu motor diesel și cu blocarea alimentării greșite cu benzină: locașul de alimentare este configurat pentru alimentarea la coloanele cu pistol de alimentare cu motorină pentru autoturisme.

Autovehicule cu motor diesel fără blocare la alimentare greșită: alimentare preferată la o pompă de combustibil diesel pentru camioane. Puteți alimenta și la o pompă de combustibil diesel pentru camioane.

Dacă rezervorul de combustibil este golit complet, alimentați cu minim 5 l combustibil.

Autovehiculele cu operare mixtă pot fi recunoscute după autocolantul „Ethanol up to E85!” pe capacul rezervorului.