Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
 • EQV
 • 09/2020
app store google play
X

Tipărire
Indicații cu privire la fluidele de lucru
AVERTISMENT Pericol de rănire cu fluidele de lucru dăunătoare sănătăţii

Fluidele de lucru pot fi otrăvitoare şi dăunătoare sănătăţii.

La utilizarea, depozitarea şi dispensarea lichidelor de lucru, respectaţi inscripţiile de pe recipientele originale respective.
Păstraţi fluidele de lucru întotdeauna în recipientele originale închise.
Nu lăsaţi niciodată fluidele de lucru la îndemâna copiilor.
INDICAȚIE CU PRIVIRE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR Poluarea mediului din cauza eliminării neecologice

În cazul eliminării necorespunzătoare a fluidelor de lucru, pot fi înregistrate daune considerabile asupra mediului.

Eliminați în mod ecologic fluidele de lucru.
Fluide de lucru sunt:
 • lubrifianții

 • lichidul de răcire

 • lichidul de frână

 • lichidul de spălare a parbrizului

 • agentul refrigerent al sistemului de climatizare

Utilizați doar produse omologate de către Mercedes-Benz pentru autovehiculul dumneavoastră. Defecțiunile care apar la autovehicul din cauza produselor neomologate, nu sunt acoperite de garanția și culanța Mercedes-Benz .

Recunoașteți fluidele de lucru omologate de Mercedes-Benz pe baza următoarei inscripții de pe recipiente:
 • MB-Freigabe  (de ex. MB-Freigabe 229.51)

 • MB-Approval  (de ex. MB-Approval 229.51)

Informații suplimentare cu privire la fluidele de lucru omologate se găsesc în următoarele locuri:
 • în specificațiile Mercedes-Benz privind fluidele de lucru, la adresa MB BeVo-ONLINE (cu indicarea denumirii specificației)

 • într-un atelier de service de specialitate autorizat

Pentru fluidele de lucru omologate, nu sunt necesari sau permiși aditivi (aditivi speciali). Aditivii pot cauza defecțiuni la agregate și, de aceea, nu trebuie adăugați în fluidele de lucru.

Responsabilitatea pentru utilizarea aditivilor revine întotdeauna utilizatorului autovehiculului. Utilizarea aditivilor poate avea drept urmare limitarea sau pierderea dreptului de garanție pentru vicii ascunse.