Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • V-класа
  • 03/2021
app store google play
X

Отпечатване
Избиране на цел на картата
Мултимедийна система:
Навигация
Преместете картата още.
Когато визирният кръст маркира целта, натиснете продължително елемента за управление.

Показва се адресът на целта.

Когато има повече цели в обсега на визирния кръст, списък показва достъпните интересни точки и улици.

Изберете целта в списъка.

Показва се адресът на целта. Маршрутът може да бъде изчислен.

Показване на интересни точки в прилежащата околност на картата

Ако в обсега на визирния кръст има няколко цели, функцията е достъпна.

Изберете .
Изберете Инт. точки в околността.

Появява се картата.

Плъзнете наляво или надясно върху елемента за управление.

Маркира се предходната или следваща интересна точка на картата. Показва се името или адресът на целта.

Изберете символа за интересна точка.
или
Филтриране на индикацията по категория интересни точки:
превъртете по елемента за управление.
Изберете категория интересни точки.