Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • V-класа
  • 03/2021
app store google play
X

Отпечатване
Управление на Memory функцията
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие при използване на Memory функция по време на шофиране

Можете да загубите контрол върху автомобила, ако по време на движение използвате Memory функцията от страната на водача.

Memory функцията от страната на водача е възможна само при спрял автомобил.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от заклещване при регулиране на седалката чрез Memory функция.

Когато седалката се настройва чрез Memory функция, Вие и други пътници в автомобила – по-специално деца – може да бъдете притиснати.

По време на процеса на настройка, извършван чрез Memory функция, се уверете, че няма опасност някой да бъде притиснат в зоната на движение на седалката.
Ако някой бъде прищипан, веднага отпуснете бутона на Memory функция.

Процесът на настройване се преустановява.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от заклещване при активиране на Memory функция от деца.

Когато деца активират Memory функция, те може да се прищипят, особено ако са оставени без надзор.

Никога не оставяйте деца без надзор в автомобила.
При напускане на автомобила винаги вземайте ключа със себе си и заключвайте автомобила.

Memory функцията може да се използва при изключено подаване на контакт.

УКАЗАНИЕ Повреда на седалката при шофиране в запаметена позиция

Ако седалката бъде преместена от легнало положение в запаметена позиция на седене, тя може да се удари в други части на автомобила.

По този начин може да се повреди седалката.

Преди шофиране, поставете облегалката на седалката в изправено, запаметено положение.
Запаметяване на настройките на седалката

Автомобили с луксозна задна седалка: Memory функцията се използва идентично на предните седалки. На разположение са две позиции на запаметяване.

Чрез Memory функцията могат да се запаметят и извикат настройки за седалката за най-много три лица.

На една позиция за запаметяване се запаметяват следните настройки:
  • Позиция за сядане, позиция на облегалката и подглавника на седалката

  • От страната на водача допълнително позицията на двете външни огледала

Настройте седалката на желаната позиция.
Настройте външното огледало на желаната позиция.
Натиснете бутон Memory и след това в рамките на три секунди бутоните за запаметяване , или .

Чува се акустичен сигнал. Настройките са запаметени.

Извикване:
натиснете бутона за запаметяване на позиция , или и го задръжте натиснат, докато седалката и външните огледала застанат в запаметената позиция.