Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • V-класа
  • 03/2021
app store google play
X

Отпечатване
Преглед на актуализацията на картови данни
Извършване на актуализацията в оторизиран сервиз на Mercedes-Benz

Данните на дигиталната карта остаряват така, както и тези на обикновените пътни карти. Оптимално водене към целта от навигацията ще постигнете само с актуални картови данни. Информация за новите версии на дигиталната карта можете да получите в оторизиран сервиз на Mercedes-Benz .

Там можете да извършите процеса на актуализация на дигиталната карта.

Онлайн актуализация на картата

Чрез услугата Онлайн актуализация на карти се актуализират картовите данни.

Услугата не е достъпна във всички държави.

Има следните възможности за актуализация:
  • за един регион (автоматична актуализация на картови данни)

    За автоматичната актуализация на карти трябва да е включена системната настройка Автоматична онлайн актуализацияоще.

  • за няколко или за всички региони (ръчна актуализация на картови данни)

    Картовите данни се изтеглят първо на носител на данни и след това се актуализират в мултимедийната система.

Допълнителна информация за онлайн актуализацията на карти: Mercedes PRO Portal или Mercedes me Portal

Допълнителна информация за Mercedes PRO, Mercedes PRO connect и предлагания обем услуги ще намерите на: Mercedes PRO connect интерактивно ръководство за експлоатация