Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • V-класа
  • 03/2021
app store google play
X

Отпечатване
Приемане/отхвърляне на входящо изчакващо повикване
Условия
  • Има активен разговор още.

Ако има входящо повикване по време на разговор, се показва указание.

В зависимост от мобилния телефон и мобилния оператора ще чуете почукващ тон.

Освен това в режим с два телефона чувате акустичен сигнал, когато има входящо повикване на другия (все още неактивен) мобилен телефон.

Изберете Приемане.

Входящото повикване е активно.

Ако само един мобилен телефон е свързан с мултимедийната система, предходният разговор се задържа.

Ако в режим с два телефона по време на разговор приемете повикване на другия мобилен телефон, настоящият разговор се прекратява.

Изберете Отхвърляне.

Функцията и поведението зависят от Вашия мобилен оператор и от мобилния телефон (вж. ръководството за експлоатация на производителя).