Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • V-класа
  • 03/2021
app store google play
X

Отпечатване
Преглед Начален екран
В Начален екран: показване на първите три предложения
В други индикации: извикване на Начален екран
Извикване на профили
Извикване на глобално търсене
Индикация SOS НЕ Е В ГОТОВНОСТ само когато Mercedes-Benz система за спешни повиквания не е налична
Индикации, напр. състояние на батерията на свързания мобилен телефон, сила на сигнала на мобилната радиомрежа, час
Извикване на центъра за уведомления
Звездата показва нови уведомления.
Извикване на приложението чрез символ
Име на приложението, под него актуален избор или актуална информация
Бързи достъпи (в примера: извикване Задаване на цел и въвеждане на адрес на целта Към къщи)
Брой приложения и избрана актуална зона за индикация
Извикване на ПРЕДЛОЖЕНИЯ и ЛЮБИМИ