Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • V-класа
  • 03/2021
app store google play
X

Отпечатване
Показване на дигиталното ръководство за експлоатация
Мултимедийна система:
Инф.
Ръковод. за експлоатация

Дигиталното ръководство за експлоатация описва функциите и управлението на автомобила и на мултимедийната система.

Изберете в дигиталното ръководство за експлоатация една от следните точки от менюто:
  • Search (Търсене): тук можете да търсите ключови думи или фрази, за да получите бързи отговори на въпроси за управлението на автомобила.

  • Quick start (Бързо стартиране): тук ще откриете първите стъпки за настройка на мястото за водача.

  • Tips (Съвети): тук ще получите информация, която ще Ви подготви за определени ежедневни ситуации с Вашия автомобил.

  • Animations (Анимации): тук можете да разгледате анимации за функциите на автомобила.

  • Announcements (Съобщения): тук ще получите допълнителна информация за съобщенията в дисплей инструмента.

  • Bookmarks (Отметки): оттук имате достъп до Вашите лични запазени отметки.

  • Language (Език): тук можете да настройвате езика за дигиталното ръководство за експлоатация.

Назад
Добавяне на отметка
Изображение
Съдържание
Меню

Някои раздели от дигиталното ръководство за експлоатация, като например предупредителни указания, могат да бъдат отваряни и затваряни.

Допълнителни възможности за извикване на дигиталното ръководство за експлоатация

Директно преминаване: отваряне на съответното съдържание в дигиталното ръководство за експлоатация чрез продължително натискане върху записа на лентата на указателя в мултимедийната система.

LINGUATRONIC: извикване чрез системата за гласово управление

От съображения за безопасност по време на движение дигиталното ръководство за експлоатация е деактивирано.

Ще намерите ръководството за експлоатация и в приложението Mercedes-Benz Guides в актуалните App Stores.