Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • V-класа
 • 03/2021
app store google play
X

Отпечатване
Въвеждане на интересна точка или адрес
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от загуба на концентрация поради информационни системи и комуникационни устройства

Когато използвате интегрираните в автомобила информационни и комуникационни устройства по време на път, вниманието Ви от пътя се отклонява. Освен това е възможно да загубите контрол над автомобила.

Използвайте тези устройства само ако пътната ситуация го допуска.
Ако това не може да се гарантира, спрете автомобила съобразно правилата за движение и извършете въвежданията при спрян автомобил.

При експлоатацията на мултимедийната система спазвайте законовите разпоредби на държавата, в която се намирате в момента.

Условия
 • За онлайн търсене: Mercedes PRO connect или Mercedes me connect е достъпно (в зависимост от държавата)

 • Имате потребителски профил в портала.

 • Услугата е достъпна.

 • Услугата е била активирана в оторизиран сервиз на Mercedes-Benz .

Допълнителна информация ще намерите на адрес: Mercedes PRO Portal или Mercedes me Portal

Мултимедийна система:
Navigation (Навигация)
Накъде?
Използване на търсене в автомобила

Въвеждането на цел ползва за търсенето в автомобила базата данни, която е запаметена в мултимедийната система.

Държавата, в която се намира автомобилът, е зададена .

Въведете интересната точка или адреса чрез клавиатурата (на изображението) или чрез разпознаването на ръкописен текст в . Въвеждането може да е в произволна последователност.

По време на задаването на целта в мултимедийната система се появяват предложения под . Изборът на цел се извършва в списъка или с .

Когато мултимедийната система е оборудвана с по-малък дисплей, извикването на списъка се извършва чрез символ за списък горе вдясно.

Можете напр. да въведете:
 • град, улица, номер на сграда

 • улица, град

 • пощенски код (ПК)

 • име на интересна точка

 • категория на интересна точка, напр. Бензиностанция

 • град, име на интересна точка

 • телефонен номер, когато е наличен за интересната точка

 • име на контакт

Примери за бързо въвеждане на адрес:
 • Ако търсите напр. Кьонигсщрасе в Щутгарт, можете да въведете ЩУТ и КЬОН.

 • Ако търсите напр. интересна точка във Великобритания, можете да въведете THE SHARD.

  Когато искате да опитате и двата варианта, трябва евентуално да промените държавата.

Алтернативно използвайте гласовата команда .
Превключване към разпознаване на ръкописен текст:
изберете .
Напишете знака върху сензорния екран. Знаците могат да бъдат написани един до друг или един над друг още.
Назад към въвеждане чрез клавиатура:
изберете .
Изтриване на запис:
изберете .

Знаците се изтриват поединично.

или
Ако са въведени знаци в , изберете до реда за въвеждане.

Записът се изтрива напълно.

Превключване към главни или малки букви:
изберете .
Превключване към цифри, специални знаци и символи:
изберете .

123 се променя на ABC (АБВ).

Индикацията се променя на #+=.

Изберете и превключете към други специални знаци.
Въвеждане на интервал:
изберете .
Настройване на езика на писане
Изберете .
Изберете езика на писане.

Функцията е целесъобразна за държави, в които се поддържат няколко набора от знаци. Такъв пример е Русия, където се използват кирилица и латиница.

Промяна на държава
Изберете международния код на държавата .
Въведете международния код на държавата, напр. F (Ф) за Франция.

Списъкът се филтрира.

Изберете държавата от списъка .

Целта може да бъде въведена.

Приемане на цел
Изберете целта в списъка .
Ако целта е многозначна, я изберете от списъка.

Показва се адресът на целта.

Изчислете маршрута.
Използване на онлайн търсене

Условие: медийният дисплей показва в реда за статуса интернет връзка със символ с две стрелки.

Онлайн търсенето не е достъпно във всички държави.

Въвеждането на цел използва онлайн услуги за карти. Ако търсенето в автомобила не даде подходящи цели или ако смените държавата, на разположение е онлайн търсенето.

Като цел може да зададете адрес, интересна точка или адрес от три думи.

Изберете международния код на държавата .
Изберете оператора на онлайн услугата в списъка с държави.
или
Ако търсенето в автомобила не даде резултати, въведете целта в реда за въвеждане. Последователността е произволна, напр. улица и град. Използвайте описаните функции за търсенето в автомобила.

Резултатите от търсенето се показват.

Изберете целта в списъка.

Показва се подробният изглед на маршрута.