Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • V-класа
  • 03/2021
app store google play
X

Отпечатване
Избиране на интересна точка
Условия
  • За ползване на лични интересни точки: USB устройство е свързано с мултимедийната система.

  • На USB устройството са запаметени лични интересни точки във формат за данни GPS Exchange Format (.gpx) в папката „PersonalPOI“.

Мултимедийна система:
Навигация
Накъде?
ИНТЕРЕСНИ ТОЧКИ
Търсене по категории (без водене към цел)
Изберете категорията.
или
Изберете Всички категории.
Изберете категорията и подкатегорията (ако е достъпна).

Търсенето се извършва в обкръжението на актуалното местоположение на автомобила. Резултатите от търсенето са сортирани по нарастващо разстояние.

Интересните точки показват следната информация:
  • посока на въздушна линия до интересната точка (стрелка)

  • име на интересната точка

  • разстояние по въздушна линия до интересната точка

Филтриране по категории или резултати от търсене:
в полето за текст Търсене въведете запис за търсене.
Изберете интересна точка в списъка.

Показва се адресът на целта. Маршрутът може да бъде изчислен.

Търсене по категории (има активно водене към цел)
Изберете категорията, напр. Бензиностанция.
или
Изберете Всички категории.
Изберете категорията и подкатегорията (ако е достъпна).
Филтриране по категории или резултати от търсене:
в полето за текст Търсене въведете запис за търсене.
Изберете една от позициите на търсене В околността, В околността на целта или По маршрута.
Ако има междинни цели и е избрано В околността на целта, изберете интересната точка в прегледа на маршрути.
Изберете интересна точка в списъка.

Показва се адресът на целта. Маршрутът може да бъде изчислен.

Търсене по лични интересни точки
Изберете Лични интересни точки.
Изберете категория.
Ако има активно водене към цел, изберете една от позициите за търсене В околността, В околността на целта или По маршрута.
Изберете лична интересна точка.

Показва се адресът на целта. Маршрутът може да бъде изчислен.

или
Въведете запис в полето за търсене и филтрирайте списъка.
Изберете лична интересна точка.
Редактиране на лична категория интересни точки
Изберете лична категория интересни точки от списъка .

Отваря се меню.

Смяна на име:
изберете Промяна на име.
Въведете името.
Изберете .
Смяна на символ:
изберете Промяна на икона.
Изберете символ.
Изтриване на лична категория интересни точки:
изберете Изтриване.
Изберете Да.
Конфигуриране на категории за бърз достъп

За бърз достъп можете да конфигурирате категории.

Ако напр. изчислявате маршрута, първите три от тези категории могат да се избират като символи.

Изберете Всички категории.
Изберете категорията и подкатегорията (ако е достъпна).
Изберете или .

добавя категорията.

отстранява категорията.

Ако всички налични бързи достъпи са заети, изберете категорията, която трябва да бъде заменена.