Контакт

Контакт

При всякакви запитвания Mercedes-Benz с удоволствие е на Ваше разположение на следните телефони:

Mercedes-Benz Contact 00800 9 777 7777

Имейл: cs.deu@cac.mercedes-benz.com

Редакция

При въпроси или предложения относно това ръководство за експлоатация можете да се свържете с отдел "Техническа редакция" на следния адрес:

Mercedes-Benz AG, HPC: CAC, Customer Service, D-70546 Stuttgart, Germany.

Препечатването, преводът и размножаването, дори и на части от текста, не са позволени без писменото разрешение на Mercedes-Benz AG.

-->