Επικοινωνία

Επικοινωνία

Σε περίπτωση ερωτήσεων, η Mercedes-Benz θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει μέσω των ακόλουθων αριθμών τηλεφώνου:

Mercedes-Benz contact 00800 9 777 7777

E-mail: cs.deu@cac.mercedes-benz.com

Σύνταξη

Σε περίπτωση ερωτήσεων ή παρατηρήσεων σχετικά με τις παρούσες Οδηγίες Χρήσης, επικοινωνήστε με το τμήμα Τεχνικής Σύνταξης στην ακόλουθη διεύθυνση:

Mercedes-Benz AG, HPC: CAC, Customer Service, D-70546 Stuttgart, Germany.

Δεν επιτρέπεται η εκτύπωση, η μετάφραση και η αναπαραγωγή του παρόντος, ακόμη και αποσπασματικά, χωρίς γραπτή έγκριση της Mercedes-Benz AG.

-->