Kontakt

Kontakt

Pri všetkých otázkach sme vám k dispozícii na týchto telefónnych číslach:

Mercedes-Benz contact 00800 9 777 7777

E-mail: cs.deu@cac.mercedes-benz.com

Redakcia

Prípadné otázky alebo podnety k tomuto návodu na obsluhu môžete poslať na adresu technickej redakcie:

Mercedes-Benz AG, HPC: CAC, Customer Service, D-70546 Stuttgart, Germany

Dotlač, preklad a rozmnožovanie, a to ani jednotlivých častí, nie sú bez písomného súhlasu spoločnosti Mercedes-Benz AG povolené.

-->