Kontakt

Kontakt

Za vsa vprašanja vam je na voljo Mercedes-Benz na naslednji telefonski številki:

Mercedes-Benz Contact 00800 9 777 7777

E-pošta: cs.deu@cac.mercedes-benz.com

Redakcija

Če imate vprašanja ali predloge v zvezi s temi navodili za uporabo, se obrnite na tehnično redakcijo na naslovu:

Mercedes-Benz AG, HPC: CAC, Customer Service, D-70546 Stuttgart, Germany

Ponatis, prevod in razmnoževanje (tudi odlomkov) brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Mercedes-Benz AG so prepovedani.

-->