Kontakt

Kontakt

Mercedes-Benz vam za sva pitanja stoji na raspolaganju na sledećim telefonskim brojevima:

Mercedes-Benz contact 00800 9 777 7777

E-pošta: cs.deu@cac.mercedes-benz.com

Redakcija

Pitanja i sugestije u vezi sa ovim uputstvom za rukovanje možete da pošaljete redakciji za tehničku dokumentaciju na sledeću adresu:

Mercedes-Benz AG, HPC: CAC, Customer Service, D-70546 Stuttgart, Germany

Doštampavanje, prevođenje i umnožavanje, čak i samo delova ovog uputstva, nisu dozvoljeni bez pisane dozvole kompanije Mercedes-Benz AG.

-->