Kontakt

Kontakt

Vid förfrågningar är du välkommen att kontakta Mercedes-Benz på följande telefonnummer:

Mercedes-Benz contact 00800 9 777 7777

E-post: cs.deu@cac.mercedes-benz.com

Redaktion

Du får gärna skicka in frågor och synpunkter om instruktionsboken till vår tekniska redaktion på följande adress:

Mercedes-Benz AG, HPC: CAC, Customer Service, D-70546 Stuttgart, German

Eftertryck, översättning och kopiering, även i form av utdrag, är inte tillåten utan skriftligt medgivande från Mercedes-Benz AG.

-->