Kolačići

Kolačići

Napomene o korišćenju kolačića

Mi, Mercedes-Benz AG koristimo kolačiće i slične softverske alate kao što je HTML5 Storage ili Local Shared Objects (zajedno „kolačići“), koji su potrebni za pružanje ovih veb-stranica, uključujući funkcije i usluge koje stranica koristi.

1. Funkcije i korišćenje kolačića

a. Kolačići su male datoteke koje se sa veb-stranice koju posećujete čuvaju na vašem desktop računaru, notebook računaru ili mobilnom krajnjem uređaju. Pomoću njih možemo npr. da organizujemo vaš izbor u onlajn konfiguratoru vozila, vaš LoginStatus na našim veb-stranicama (ukoliko su ponuđeni na našim veb-stranicama). Kolačići mogu da sadrže i lične podatke (npr. pseudomizirani niz znakova za organizaciju vaše aktuelne sesije pregledača).

b. Možete da posetite naše veb-stranice i bez primene kolačića. To znači da možete da odbijete korišćenje i takođe da u svakom momentu obrišete kolačiće, ako izvršite sledeća podešavanja na vašem uređaju. To se radi na sledeći način:

I Većina pregledača je prvobitno podešena tako da automatski prihvata kolačiće. Ovo pretpodešavanje možete da promenite tako što ćete u pregledaču izabrati podešavanje *Ne prihvataj kolačiće*.

II Postojeće kolačiće možete da obrišete u svakom trenutku. Kako to funkcioniše, možete da vidite u uputstvu vašeg pregledača odn. proizvođača uređaja.

III Informacije o deaktiviranju Local Shared Objects se nalaze na sledećem linku:

Informacije o deaktiviranju Local Shared Objects

IV Korišćenje kolačića je kao i njihovo odbijanje ili brisanje povezano sa uređajem koji koristite i sa pregledačem koji se koristi. Morate za svaki svoj uređaj ili, ako koristite više pregledača, za svaki pregledač posebno da odbijete odn. da obrišete kolačiće.

c. Ukoliko ne prihvatite korišćenje kolačića, može da se desi da vam ne budu na raspolaganju sve funkcije i usluge naših veb-stranica ili da vam određene funkcije ili usluge budu dostupne samo ograničeno.

2. Spisak kolačića:

3. Dodatne informacije

Dodatne informacije o zaštiti podataka na našim veb-stranicama pogledajte u Napomenama o zaštiti podataka..

Stanje: oktobar 2020.

-->