Νομικές υποδείξεις

Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε

Έδρα: Θηβαΐδος 20, 145 64 Ν. Κηφισιά, Τ.Θ. : 51554

ΑΦΜ: 094104612

ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 000336101000

Τηλ.: +30 210 6296500

Πνευματική ιδιοκτησία

Copyright 2022 Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, βίντεο και κινούμενων εικόνων, καθώς και η διαμόρφωσή τους διέπονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπούς νόμους για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση και η χρήση τους σε άλλες ιστοσελίδες για εμπορικούς σκοπούς ή για αναπαραγωγή. Κάποιες ιστοσελίδες της Mercedes-Benz AG περιέχουν επίσης υλικό που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία εκείνων που το διέθεσαν.

Προϊόντα και τιμές

Μετά την ημερομηνία έκδοσης ενδέχεται να έχουν προκύψει αλλαγές σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές στα περιεχόμενα παράδοσης ή παροχής ως προς την κατασκευή ή τη μορφή, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα της Mercedes-Benz AG. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ, στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού ή εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό ή τις βασικές παροχές. Οι διαφορές στα χρώματα οφείλονται σε τεχνικούς λόγους. Σε ορισμένες σελίδες μπορεί, επίσης, να περιέχονται στοιχεία και υπηρεσίες που δεν προσφέρονται σε μεμονωμένες χώρες. Δηλώσεις σχετικά με νομικές, νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις και επιπτώσεις ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Εάν δεν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση στους όρους πώλησης ή παράδοσης, ισχύουν οι τιμές της ημέρας παράδοσης. Για τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς μας οι τιμές συνιστούν απλώς προτεινόμενες τιμές πώλησης. Για έγκυρες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε κάποια αντιπροσωπεία ή έναν συμβεβλημένο συνεργάτη.

Εμπορικά σήματα

Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στις ιστοσελίδες της Mercedes-Benz AG είναι προστατευόμενα από το νόμο εμπορικά σήματα της Mercedes-Benz AG, ειδικά οι ονομασίες μοντέλων, καθώς και όλα τα λογότυπα και σήματα της εταιρείας.

Δικαιώματα αδειών χρήσης

Η Mercedes-Benz AG θέλει να σας προσφέρει ένα πρωτοποριακό και ενημερωτικό πρόγραμμα διαδικτύου. Για αυτό το λόγο, ελπίζουμε να ενθουσιαστείτε όσο και εμείς με τη δημιουργική διαμόρφωση του προγράμματος. Παρακαλούμε όμως, για την κατανόηση σας ως προς την ανάγκη της Mercedes-Benz AG να προστατεύσει την πνευματική της ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων βιομηχανικής ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, καθώς και να εξασφαλίσει ότι οι ιστοσελίδες αυτές δεν μπορούν να παρέχουν δικαιώματα άδειας όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία της Mercedes-Benz AG.

Δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο

Οι ιστοσελίδες, οι ενημερώσεις μετόχων και επενδυτών, οι ετήσιες και τριμηνιαίες εκθέσεις, οι προβλέψεις, οι παρουσιάσεις, οι ηχητικές μεταδόσεις και μεταδόσεις βίντεο (ζωντανές ή μαγνητοσκοπημένες) και τα λοιπά έγγραφα αυτής της ιστοσελίδας περιέχουν εκτός άλλων και δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο, οι οποίες βασίζονται στις πεποιθήσεις της διοίκησης της Mercedes-Benz AG όσον αφορά σε μελλοντικά γεγονότα. Η χρήση εκφράσεων όπως «αναμένεται», «εκτιμάται», «υπολογίζεται», «επιδιώκεται», «σχεδιάζεται», «θεωρείται» στις ιστοσελίδες αυτές, στοχεύει στην αναγνώριση δηλώσεων οι οποίες αναφέρονται σε μέλλοντα χρόνο. Οι δηλώσεις αυτές υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που εμπεριέχουν αλλά και δεν περιορίζονται σε: μία οικονομική αρνητική πορεία της Ευρώπης και της B. Αμερικής, αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στα επιτόκια και στις τιμές των Ά Υλών, εισαγωγές νέων ανταγωνιστικών προϊόντων, αυξήσεις σε εμπορικά κίνητρα, επιτυχής εφαρμογή του νέου επιχειρηματικού μοντέλου για τη smart, ελλείψεις υλικών παραγωγής λόγω ανεπαρκούς διαθεσιμότητας, απεργίας του προσωπικού ή χρεοκοπίας του προμηθευτή, καθώς και η μείωση στις τιμές μεταπώλησης των μεταχειρισμένων. Αν κάποιοι από αυτούς τους κινδύνους ή τις αβεβαιότητες πραγματικά προκύψουν (κάποιοι παρουσιάζονται στην πρόσφατη ετήσια οικονομική έκθεση της Mercedes-Benz AG με τίτλο "Έκθεση κινδύνου", καθώς και στην πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση της Mercedes-Benz AG στη φόρμα 20-F με τίτλο "Παράγοντες κινδύνου"), ή οι υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο αποδειχθούν εσφαλμένες, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγάλη απόκλιση από τα αποτελέσματα που αναφέρονται ή υπονοούνται σε αυτές τις δηλώσεις. Εμείς δεν έχουμε την πρόθεση ούτε την υποχρέωση να επικαιροποιούμε συνεχώς τις δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο, καθώς αυτές βασίζονται αποκλειστικά στις συνθήκες που επικρατούσαν όταν δημοσιεύτηκαν.

Ευθύνη

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σε αυτές τις σελίδες δεν αποτελούν κανενός είδους ρητή ή σιωπηρή διασφάλιση ή εγγύηση. Ειδικότερα δεν αποτελούν κανενός είδους σιωπηρή δέσμευση ή εγγύηση αναφορικά με τις ιδιότητες, την εμπορικότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένους σκοπούς ή τη μη παράβαση νόμων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Στις ιστοσελίδες μας, θα βρείτε επίσης συνδέσμους με άλλες σελίδες του διαδικτύου. Θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στη διαμόρφωση και τα περιεχόμενα των σελίδων στις οποίες αναφέρεται ο εκάστοτε σύνδεσμος. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ενημέρωση τους, την ορθότητα, την πληρότητα και την ποιότητα των πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται μέσω αυτών. Στο πλαίσιο αυτό διαχωρίζουμε τη θέση μας ως προς τα περιεχόμενα των σελίδων αυτών. Η δήλωση αυτή αναφέρεται σε όλους τους συνδέσμους σε εξωτερικές σελίδες και το περιεχόμενο τους, τα οποία εμφανίζονται στη σελίδα μας.

Υπόδειξη σύμφωνα με το Άρθρο 36 του γερμανικού Νόμου περί Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών (VSBG). Για τους χρήστες στη Γερμανία ισχύει: Η Mercedes-Benz AG δεν θα συμμετέχει ούτε υποχρεούται να συμμετέχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον φορέων επίλυσης καταναλωτικών διαφορών κατά την έννοια του VSBG.

Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών ("πλατφόρμα OS"). Η πλατφόρμα OS λειτουργεί ως πρώτο σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που σχετίζονται με τις συμβατικές υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές συμβάσεις αγορών. Η πλατφόρμα OS είναι προσβάσιμη από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

-->