Oikeudellisia huomautuksia

Tekijänoikeus

Copyright 2022 Mercedes-Benz AG. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tekstit, kuvat, grafiikat, ääni-, video- ja animaatiotiedostot sekä niiden yhdistelmät ovat tekijänoikeuden ja muiden immateriaalioikeuksien alaisia. Niitä ei saa kopioida, muokata tai käyttää muilla verkkosivuilla myyntiä tai jakelua varten. Verkkosivuilla on myös materiaaleja, jotka ovat sisällön tarjoajien tekijänoikeuden mukaisia.

Tuotteet ja hinnat

Yksittäisten sivujen painatushetken jälkeen tuotteisiin tai palveluihin on voinut tulla muutoksia. Toimitusaikana pidätämme oikeuden rakenne- ja muotomuutoksiin, värisävyjen poikkeamiin sekä valmistajan toimitus- ja palvelulaajuuden muutoksiin, mikäli muutokset tai poikkeamat ovat asiakkaan kannalta kohtuullisia Mercedes-Benzin etu huomioon ottaen. Kuvauksiin voi sisältyä myös tarvikkeita, lisävarusteita tai muita laajuuksia, jotka eivät kuulu vakiovarusteiseen toimitus- tai palvelusisältöön. Väripoikkeamat ovat teknisiä.Yksittäisillä sivuilla voi esiintyä myös malleja ja palveluja, joita ei ole saatavilla kaikissa maissa. Lausumat julkaisussa mainituista lakisääteisistä, oikeudellisista ja verotuksellisista määräyksistä ja niiden vaikutuksista ovat voimassa vain Saksan liittotasavallassa. Ellei myynti- tai toimitusehdoissa toisin mainita, sovelletaan toimitusajankohtana voimassa olevia hintoja. Hinnat ovat suositushintoja, jotka eivät sido sopimuskumppaneitamme. Kysy uusimmasta tilanteesta kumppaniltamme.

Tavaramerkit

Ellei muuta ole sanottu, kaikki Mercedes-Benzin verkkosivuilla mainitut tavaramerkit ovat lain mukaan suojattuja Mercedes-Benzin tavaramerkkejä, ja tämä koskee erityisesti mallien nimiä ja logoja ja yhtiön tunnuksia.

Lisenssioikeudet

Mercedes-Benz haluaa tarjota innovatiivisen ja informatiivisen internet-ohjelman. Toivomme siksi, että nautit luovasta muotoilustamme yhtä paljon kuin mekin. Pyydämme siksi ymmärrystäsi, että Mercedes-Benzin täytyy suojata sen immateriaaliomaisuutta, mm. patentteja, tavaramerkkejä ja tekijänoikeuksia, ja että nämä Internet-sivut eivät voi luovuttaa lupaa Mercedes-Benzin immateriaaliomaisuuteen.

Huomautuksia ennakoivista väittämistä

Internet-sivustot, sijoittajien julkaisut, vuosi- ja välikertomukset, prospektit, esitykset, tapahtumien ääni- ja videolähetykset (suorat tai tallenteet) ja muut tällä sivustolla olevat asiakairjat sisältävät mm.ennakoivia väittämiä kehityksestä perustuen nykyisen johdon arvioihin. Sanat kuten "ennakoida, olettaa, uskoa, arvioida, aikoa, voida, suunnitella, suunnitella, pitäisi" ja vastaavat tarkoittavat odotettavia väittämiä. Tällaisiin väittämiin liittyy tiettyjä riskejä ja epävarmuuksia. Muutamia esimerkkejä tästä ovat matalasuhdanteet Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa, vaihtokurssin muutokset, korot ja raaka-aineiden hinnat, kilpailijoiden markkinoille tuomat tuotteet, kohonneet myyntipalkkiot, uuden älykkään liikemallin onnistunut käyttöönotto, tuotantomateriaalien keskeytykset johtuen raaka-aineiden puuttumisesta, työntekijöiden lakot tai toimittajien konkurssit sekä käytettyjen autojen jälleenmyyntihintojen laskuJos jokin näistä epävarmuustekijöistä tai muista tekijöistä (jotkin niistä on kuvattu kohdan "riskiraportti" alla Mercedes-Benzin nykyisessä vuosikertomuksessa tai kohdan "riskitekijät" alla Mercedes-Benzin nykyisen vuosikertomuksen lomakkeella 20-F, joka on toimitettu Yhdysvaltainarvopaperi- ja pörssikomissioon) tai annettujen väittämien oletukset todistavat, että oikeat tulokset voivat erota merkittävästi näiden väittämien suoraan tai epäsuoraan ilmaisemista tiedoista. Meillä ei ole aikomusta eikä velvollisuutta päivittää lauselmiamme, koska ne perustuvuat pelkästään niiden julkaisupäivän olosuhteisiin.

Vastuuvelvollisuus

Tiedot ja kuvaukset näillä sivuilla eivät sisällä nimenomaista eivätkä hiljaista takuuta. Ne eivät sisällä etenkään hiljaista takuuta laadun, myytävyyden, tiettyihin tarkoituksiin soveltumisen tai lakimääräysten noudattamisen ja patenttien loukkaamattomuuden osalta.

Internet-sivuillamme on myös linkkejä muille sivustoille.Emme voi vaikuttaa sivustojen suunnitteluun tai niiden sisältöön.Siten emme vastaa siellä esitettyen tietojen paikkansapitävyydestä kattavuudesta tai laadusta.Täten irtisanoudumme kaikista näillä sivuilla esitetystä tiedosta.Tämä ilmoitus koskee kaikkia internet-sivuillamme olevia linkkejä ulkoisille sivustoille sekä niiden sisältöä.

Ohje § 36 Kuluttajavalituslainsäädännön (VSBG) mukaisesti koskee vain saksalaisia käyttäjiä.

Tietoja Online-reklamaation jättämisestä. EU-komissiolla on internet-alusta verkossa tehtäviä reklamaatioita varten.varten.Alusta toimii yhteydenottopisteenä oikeuden ulkopuolisille riitojen sovittelulle koskien verkkomyyntisopimuksia.Pääset alustaan seuraavasta linkistä:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

-->