Yasal hatırlatmalar

Telif Hakkı

Telif hakkı Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.'ye aittir. Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. bütün haklarını saklı tutar. Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.'nin sayfasında bulunan metinler, resimler, çizimler, ses, animasyon, video dosyaları bu telif hakkına ve diğer fikir haklarına tabidir. Bu düzenlemeler ticari kullanım amacıyla kopya edilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer sitelere gönderilemez. Bazı Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. internet sayfaları telif hakkı üçüncü kişilere ait olan materyalleri içermektedir.

Ürün Değişiklikleri

Bu internet sitesinde yer alan ürün bilgileri, çizimler ve resimler, dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan Mercedes-Benz AG internet sitelerine yönelik genel kullanım amacıyla hazırlanmış olabilir. Bu nedenle bazı ülkelerde bulunmayan, yerel piyasa ihtiyaçlarını karşılamaya veya ülke düzenlemelerini sağlamaya yönelik bilgiler ve/veya aksesuarlar ülkelere göre farklılık gösterebilir ve değişik spesifikasyonlar ile elde edilebilir.

İnternet sitesinde gösterilen herhangi bir araç modeli, renk, seçenek veya aksesuar ile bilgi almak istiyorsanız bölgenizdeki bayi ile temasa geçiniz.

Fiyatlar

Bütün fiyatlar öngörülen perakende satış fiyatlarıdır. Fiyatlar yayın tarihinde geçerlidir ve haber verilmeden değiştirilebilir.

Markalar

Aksi belirtilmedikçe, Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. internet sitesinde yer alan tüm markalar, model isimleri, şirket logoları ve amblemleri marka haklarına tabidir.

Lisanslar

Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. yenilikçi ve bilgilendirici bir internet sitesini yaratmayı hedeflemektedir. Bu yaratıcı çaba ile ilgili sizinde bizim olduğumuz kadar hevesli olduğunuzu umuyoruz. Ancak Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.’nin patent ve ticari markalar daha dahil olmak üzere kendi telif haklarını koruma durumunda olduğunu anlayış ile karşılayacağınızı bekliyoruz. Dolayısıyla bu vesile ile size ne bu internet sitesinin ne de sitede mevcut materyallerin Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.’nin telif haklarının kullanımı ile ilgili lisansın verilmediğini bildirmek isteriz.

İleriye Yönelik İfadeler

Bu internet sitesi, yatırım ilişkileri yayımları, yıllık ve geçici raporlar, genel görümler, presentasyonlar, faaliyetler ile ilgili ses ve görüntü dosyaları (canlı ya da kayıttan) ve bu sayfada bulunan diğer dokümanlar Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. tarafından ileriye yönelik yapılmış açıklamalar ve ifadeler içermektedir. Bu sitede "öngörmek", "inanmak", "hesaplamak", "ummak", "planlamak", ve "tasarlamak" gibi ileriye yönelik ifadeler, Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.'nin ifade tarihindeki geleceğe yönelik görüşlerini yansıtmaktadır, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki ekonomik düşüşten, döviz kurlarının değişkenliklerinden, ham madde fiyatlarından, rakip ürünlerin piyasaya sunulmasından, artan satış teşviklerinden, yeni Smart modelinin uyumundan ve 2. el satışların düşüşünden etkilenen risklere ve belirsizliklere maruzdur. Genel ekonomik ve ticari şartlardaki değişiklikler, rakip veya yeni ürünlerin ve servislerin piyasaya sürülmesi, ticari stratejik kararlardaki değişiklikler fiili sonuçların burada öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına sebep olabilir. Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.'nin gelecekle ilgili öngörüler ve terminler içeren bu ifadeleri güncelleme zorunluluğu yoktur.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. bu internet sitesinde verilen bilgilerin doğruluklarını, yanlış veya eksik bilgi içermediklerini garanti etmemektedir ve bu bilgilerdeki hatalar nedeniyle sorumlu değildir. Güncel ve geçerli bilgiler için bölgenizdeki bayi ile temasa geçiniz.

Bu internet sitesi, Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.'nin kontrolünde olmayan dış siteler ile bağlantılar içerir. Bu bağlantılar kullanıcıların kolaylığı için sağlanmaktadır ve bağlantılı herhangi bir sitenin içeriği Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. tarafından onaylanmamıştır. Bu siteler ile ilgili sorumluluk kullanıcıya aittir.

-->