Πάροχος

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Germany

Τηλ.: +49 7 11 17-0

E-Mail: dialog@mercedes-benz.com

Εκπροσωπούμενη από το Δ.Σ:

Ola Källenius (Chairman), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Harald Wilhelm

Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου:

Bernd Pischetsrieder

Αρ. Εμπορικού Μητρώου Πρωτοδικείου Στουτγκάρδης: HRB 762873, Stuttgart (DE)

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: DE 32 12 81 763

-->