Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Hyväksy
 • eVito
 • 05/2021
app store google play
X

Tulosta
Huomautus valojen muuttamisesta ulkomaanmatkojen yhteydessä
Lähivalo

Maissa, joissa ajetaan toisella puolella tietä kuin siinä maassa, johon auto on rekisteröity, on ajovalot muutettava symmetrisiksi lähivaloiksi. Tämä on tärkeää, jotta et häikäise vastaantulevaa liikennettä. Symmetrinen lähivalo ei valaise tien reunaa yhtä leveällle ja yhtä korkealle.

Halogenivaloilla varustetut autot:

Ajovaloja ei tarvitse muuttaa symmetrisiksi ajovaloiksi. Halogenivalot täyttävät sellaisinaankin toisella puolella tietä ajavien maiden lain vaatimukset.

LED-valoilla varustetut autot:

Lähivalot voi säätää käyttöjärjestelmästä oiken- ja vasemmanpuoleiselle liikenteelle sopiviksi Lisää.

Renkaiden ja pyörien säännölliseen tarkastukseen liittyviä ohjeita
VAROITUS Vaurioituneista renkaista aiheutuva onnettomuusvaara

Vaurioituneet renkaat voivat aiheuttaa renkaan painehäviön.

Tarkasta renkaat säännöllisesti vaurioiden varalta ja vaihda vaurioituneet renkaat välittömästi.

Tarkasta renkaat ja pyörät säännöllisesti vaurioiden varalta. Tarkasta ne vähintään kahden viikon välein sekä maastossa tai huonolla tiellä ajon jälkeen. Vaurioituneet pyörät voivat aiheuttaa renkaan painehäviön.

Huomioi esim. seuraavat vauriot:
 • viillot renkaassa

 • pistot renkaassa

 • repeämät renkaassa

 • lommot renkaassa

 • taipuminen tai voimakas kuluminen pyörissä

VAROITUS Liian matalasta pintakuviosta aiheutuva vesiliirtovaara

Jos renkaan pintakuvio on liian matala, renkaan pitokyky heikkenee.

Vesiliirron vaara kasvaa märällä ajoradalla, erityisesti tilanteeseen sopimattomassa nopeudessa.

Tarkasta kaikkien renkaiden urasyvyys ja renkaiden kulutuspinnan kunto säännöllisesti koko renkaan leveydeltä.
Vähimmäisurasyvyys
 • Kesärenkaat: 3 mm

 • M+S-renkaat: 4 mm

Vaihdata renkaat turvallisuussyistä uusiin, ennen kuin ne saavuttavat lakisääteisen vähimmäisurasyvyyden.
Suorita seuraavat tarkastukset kaikille pyörille säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan esim. ennen pidempää ajomatkaa tai maastoajoa:
 • rengaspaineen tarkastaminen Lisää

 • venttiilisuojusten tarkastaminen

  Venttiilit täytyy suojata kosteudelta ja lialta Mercedes-Benz erityisesti tätä autoa varten hyväksymillä venttiilinsuojuksilla.

 • silmämääräinen tarkastus urasyvyydelle ja renkaan kulutuspinnalle koko leveydeltä

  Kesärenkaiden vähimmäisurasyvyys on 3 mm ja talvirenkaiden 4 mm.

Varoituskolmion ottaminen esille

Varoituskolmio sijaitsee kuljettajan oven säilytyslokerossa.

Ota varoituskolmio esille säilytyslokerosta.
Ensiapulaukun ottaminen esille

Ensiapulaukku sijaitsee etumatkustajan oven säilytyslokerossa.

Ota ensiapulaukku esille säilytyslokerosta.

Tarkista vähintään kerran vuodessa ensiapulaukun viimeinen käyttöpäiväys. Vaihda vanhentuneet ensiapulaukun materiaalit uusiin ja täydennä puuttuvat osat.

Noudata kulloisenkin oleskelumaan maakohtaisia lakimääräyksiä.