Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Hyväksy
 • eVito
 • 05/2021
app store google play
X

Tulosta
Renkaiden ja pyörien säännölliseen tarkastukseen liittyviä ohjeita
VAROITUS Vaurioituneista renkaista aiheutuva onnettomuusvaara

Vaurioituneet renkaat voivat aiheuttaa renkaan painehäviön.

Tarkasta renkaat säännöllisesti vaurioiden varalta ja vaihda vaurioituneet renkaat välittömästi.

Tarkasta renkaat ja pyörät säännöllisesti vaurioiden varalta. Tarkasta ne vähintään kahden viikon välein sekä maastossa tai huonolla tiellä ajon jälkeen. Vaurioituneet pyörät voivat aiheuttaa renkaan painehäviön.

Huomioi esim. seuraavat vauriot:
 • viillot renkaassa

 • pistot renkaassa

 • repeämät renkaassa

 • lommot renkaassa

 • taipuminen tai voimakas kuluminen pyörissä

VAROITUS Liian matalasta pintakuviosta aiheutuva vesiliirtovaara

Jos renkaan pintakuvio on liian matala, renkaan pitokyky heikkenee.

Vesiliirron vaara kasvaa märällä ajoradalla, erityisesti tilanteeseen sopimattomassa nopeudessa.

Tarkasta kaikkien renkaiden urasyvyys ja renkaiden kulutuspinnan kunto säännöllisesti koko renkaan leveydeltä.
Vähimmäisurasyvyys
 • Kesärenkaat: 3 mm

 • M+S-renkaat: 4 mm

Vaihdata renkaat turvallisuussyistä uusiin, ennen kuin ne saavuttavat lakisääteisen vähimmäisurasyvyyden.
Suorita seuraavat tarkastukset kaikille pyörille säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan esim. ennen pidempää ajomatkaa tai maastoajoa:
 • rengaspaineen tarkastaminen Lisää

 • venttiilisuojusten tarkastaminen

  Venttiilit täytyy suojata kosteudelta ja lialta Mercedes-Benz erityisesti tätä autoa varten hyväksymillä venttiilinsuojuksilla.

 • silmämääräinen tarkastus urasyvyydelle ja renkaan kulutuspinnalle koko leveydeltä

  Kesärenkaiden vähimmäisurasyvyys on 3 mm ja talvirenkaiden 4 mm.

Lumiketjuihin liittyviä ohjeita
VAROITUS Lumiketjujen vääränlaisesta asennuksesta aiheutuva onnettomuusvaara

Jos lumiketjut asennetaan takapyöriin, lumiketjut voivat hioa koria tai auton osia.

Älä koskaan asenna lumiketjuja takapyöriin.
Lumiketjut on asennettava aina etupyöriin pareittain.

Mercedes-Benz suosittelee turvallisuussyistä käyttämään vain testattuja ja hyväksyttyjä lumiketjuja. Lisätietoja Mercedes-Benz suosittelemista lumiketjuista on pyörien ja renkaiden yleiskatsauksessa osoitteessa Mercedes-Benz-kotisivu.

VAROITUS Katkenneista lumiketjuista aiheutuva onnettomuusvaara

Jos autolla ajetaan liian nopeasti lumiketjuja käytettäessä, lumiketjut voivat katketa sekä vahingoittaa muita henkilöitä ja vaurioittaa autoa.

Älä ylitä talvikäytössä suurinta sallittua huippunopeutta.
HUOMAUTUSAsennetuista lumiketjuista aiheutuva koristekapselien vaurioituminen

Jos lumiketjut asennetaan teräspeltivanteille, koristekapselit voivat vaurioitua.

Irrota koristekapselit teräspeltivanteista ennen lumiketjujen asentamista.
Noudata seuraavia ohjeita lumiketjuja käytettäessä:
 • Lumiketjujen käyttö on sallittu vain tietyissä rengas- ja vanneyhdistelmissä. Lisätietoja saa ammattitaitoisesta erikoiskorjaamosta.

 • Käytä turvallisuussyistä vain Mercedes-Benz hyväksymiä lumiketjuja.

 • Käytä lumiketjuja vain, kun lumipeite on riittävä. Jos ajat tiellä, joka ei ole lumen peittämä, irrota lumiketjut mahdollisimman pian.

 • Paikalliset määräykset voivat rajoittaa lumiketjujen käyttöä. Huomioi kyseiset määräykset ennen lumiketjujen asentamista.

 • Sallittu huippunopeus lumiketjujen ollessa asennettuina on 50 km/h.

ESP®:n voi kytkeä pois päältä liikkeellelähdön ajaksi LisääLisää. Siten pyörät voivat pyöriä tyhjää ja tuottaa enemmän eteenpäin vievää voimaa.

Lasinpesunesteeseen liittyviä ohjeita

Noudata käyttöaineisiin liittyviä ohjeita Lisää.

VAROITUS Lasinpesunestetiivisteestä aiheutuva palo‑ ja loukkaantumisvaara

Lasinpesunestetiiviste on herkästi syttyvää. Aine voi syttyä palamaan päätyessään kosketuksiin kuumien rakenneosien kanssa.

Varmista, että lasinpesunestetiivistettä ei mene ohi täyttöaukosta.
HUOMAUTUS Tarkoitukseen soveltumattoman lasinpesunesteen ulkovaloihin aiheuttamat vauriot

Tarkoitukseen soveltumattomat lasinpesunesteet voivat vaurioittaa ulkovalojen muovipintaa.

Käytä vain lasinpesunesteitä, jotka sopivat myös muovipinnoille, esim. MB SummerFit tai MB WinterFit.
HuomautusLasinpesunesteen sekoittamisen johdosta tukkeutuneet pesunestesuuttimet
Älä sekoita MB SummerFitiin ja MB WinterFitiin muita lasinpesunesteitä.

Älä käytä tislattua tai deionisoitua vettä. Muuten täyttömäärän tunnistin voi laueta virheellisesti.

Suositeltu lasinpesuneste:
 • jäätymispisteen yläpuolella:  esim. MB SummerFit

 • jäätymispisteen alapuolella:  esim. MB WinterFit

Katso oikea sekoitussuhde pakkasnestesäiliössä olevista tiedoista.

Sekoita pesuvettä ympärivuotisesti lasinpesunesteeseen.

Lasinpesimen täyttäminen
VAROITUS Palovammavaara konepeltiä avattaessa
Jos avaat konepellin, kun käyttöjärjestelmä on ylikuumentunut tai moottoritilassa on tulipalo, tämä voi johtaa seuraaviin tilanteisiin:
 • Voit joutua kosketuksiin kuumien kaasujen kanssa.

 • Voit joutua kosketuksiin muiden ulos tulevien, kuumien käyttöaineiden kanssa.

Anna ylikuumentuneiden osien jäähtyä, ennen kuin avaat konepellin.
Jos moottoritilassa on tulipalo, pidä konepelli suljettuna ja ota yhteyttä palokuntaan.
VAROITUS Liikkuvista osista aiheutuva loukkaantumisvaara

Moottoritilan komponentit voivat jatkaa käyntiä tai käynnistyä äkillisesti myös sytytysvirran ollessa kytkettynä pois päältä.

Ota huomioon seuraavat seikat ennen moottoritilaan tehtäviä toimenpiteitä:

Kytke sytytysvirta pois päältä.
Älä koskaan laita kättä liikkuvien rakenneosien vaara-alueelle,  esim. tuulettimen pyörimisalueelle.
Riisu korut ja kellot.
Pidä vaatteet ja hiukset kaukana liikkuvista osista.
VAROITUS Lasinpesunestetiivisteestä aiheutuva palo- ja loukkaantumisvaara

Lasinpesunestetiiviste on herkästi syttyvää.

Lasinpesunestetiivistettä käsiteltäessä on vältettävä tulta, suojaamattomia valonlähteitä, tupakointia ja kipinöiden muodostumista.
VAROITUS Moottoritilan kuumista rakenneosista aiheutuva palovammavaara

Tietyt moottoritilan rakenneosat,  esim. käyttöjärjestelmä ja jäähdytin, voivat olla erittäin kuumia.

Anna käyttöjärjestelmän jäähtyä ja kosketa vain seuraavaksi kuvattuja rakenneosia.
HUOMAUTUS Sopimattomasta lasinpesunesteestä aiheutuvat ulkovalojen vauriot

Sopimattomat lasinpesunesteet voivat vaurioittaa ulkovalojen muovipintaa.

Käytä vain myös muovipinnoille soveltuvia lasinpesunesteitä,  esim. MB SummerFit tai MB WinterFit.
Lasinpesunesteen lisääminen
Pesunesteen säiliö (esimerkki)
Ota huomioon lasinpesunesteeseen liittyvät huomautukset Lisää.
Vedä kansi lenkistä ylös.
Lisää pesunestettä.
Paina korkkia täyttöaukkoon, kunnes se lukittuu kuuluvasti paikalleen.
Tuulilasinpyyhkimien sulkien vaihtaminen
VAROITUS Päälle kytkettyjen lasinpyyhkimien pyyhinsulkien vaihtamisen aiheuttama väliinjäämisvaara

Jos lasinpyyhkimet alkavat liikkua pyyhinsulkia vaihdettaessa, jokin kehon osa voi jäädä puristuksiin pyyhkimien varsien väliin.

Kytke aina lasinpyyhkimet ja sytytysvirta pois päältä ennen pyyhinsulkien vaihtamista.
HUOMAUTUS Tuuli- tai takalasin vaurioituminen pyyhinsulan vaihtamisen yhteydessä

Jos pyyhkimen varsi käännetään taakse tuuli- tai takalasia vasten, kun pyyhinsulkaa ei ole vielä asennettu, levy voi vaurioitua törmäysvoiman seurauksena.

Älä koskaan käännä pyyhkimen vartta taakse tuuli- tai takalasia vasten, kun pyyhinsulkaa ei ole vielä asennettu. Pidä kiinni pyyhkimen varresta pyyhinsulkaa vaihdettaessa.
HUOMAUTUS Konepellin tai lasinpyyhkimien vaurioituminen konepeltiä avatessa

Jos lasinpyyhkimet on käännetty tuulilasilta kun konepelti avataan, voivat ne tai konepelti vaurioitua.

Varmista, että lasinpyyhkimiä ei ole käännetty tuulilasilta.
Pyyhinsulkien irrottaminen
Käännä pyyhkimien varret pois tuulilasista.
Pidä kiinni pyyhkimen varresta toisella kädellä. Kierrä pyyhinsulkaa toisella kädellä nuolen suuntaan vasteeseen saakka pois pyyhkimen varresta.
Työnnä työnnintä nuolen suuntaan , kunnes se lukittuu irrotusasentoon.
Vedä pyyhinsulka irti pyyhkimen varresta nuolen suuntaan .
Pyyhinsulkien asentaminen
Aseta uusi pyyhinsulka nuolen suuntaan pyyhkimen varteen.
Työnnä työnnintä nuolen suuntaan , kunnes se lukittuu lukitusasentoon.
Varmista, että pyyhinsulka on oikein paikoillaan.
Käännä pyyhkimien varret taakse tuulilasia vasten.
Huoltonäyttö
Vedä huoltonäytön suojakalvo irti vasta asennettujen pyyhinsulkien kärjestä.

Jos huoltonäytön väri muuttuu mustasta keltaiseen, pyyhinsulat on vaihdettava.

Värinmuutoksen kesto vaihtelee käyttöolosuhteista riippuen.