Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Hyväksy
  • eVito
  • 05/2021
app store google play
X

Tulosta
Rengaspaineeseen liittyviä ohjeita
Liian alhainen tai korkea rengaspaine vaikuttaa seuraavilla tavoilla:
  • renkaiden kestoikä lyhenee

  • edistää renkaan vaurioitumista

  • ajokäyttäytyminen ja sen seurauksena ajoturvallisuus heikentyvät, esim. vesiliirtoon joutumisen vuoksi.

VAROITUS Renkaan toistuvasta paineen laskusta aiheutuva onnettomuusvaara

Vanteet, venttiilit tai renkaat voivat olla vaurioituneita.

Liian alhainen rengaspaine voi aiheuttaa renkaan rikkoutumisen.

Tarkasta, onko renkaissa vierasesineitä.
Tarkasta, vuotaako pyörä tai venttiili.
Jos vaurioita ei voi korjata, ota yhteyttä ammattitaitoiseen erikoiskorjaamoon.

Tiedot tehtaalla autoon asennettujen renkaiden suositellusta rengaspaineesta löytyvät vasemmassa B‑pilarissa olevasta luukusta ja rengaspainetaulukoista Lisää.

Käytä rengaspaineen tarkistamiseen sopivaa rengaspainemittaria. Rengaspainetta ei voi arvioida renkaan ulkomuodon perusteella.

Saman akselin renkaiden paine-ero saa olla enintään 10 kPa (0,1 bar, 1,5 psi).

Autot, joissa on jatkuva rengaspainevalvonta: Rengaspaineen voi tarkastaa myös käyttöjärjestelmästä.

Korjaa rengaspaine vain renkaiden ollessa kylmät. Kylmiä renkaita koskevat seuraavat edellytykset:
  • Auto on ollut pysäköitynä vähintään kolmen tunnin ajan eikä renkaisiin ole kohdistunut auringonpaistetta tänä aikana.

  • Autolla on ajettu alle 1,6 km.