Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Hyväksy
  • eVito
  • 05/2021
app store google play
X

Tulosta
Konepellin avaaminen ja sulkeminen
VAROITUS Lukittumattoman konepellin aiheuttama onnettomuusvaara ajon aikana

Konepelti voi avautua ja estää näkyvyyden.

Älä koskaan avaa konepellin lukitusta ajon aikana.
Varmista aina ennen ajoon lähtöä, että konepelti on lukittunut.
VAROITUS Onnettomuus-‑ ja loukkaantumisvaara konepeltiä avattaessa ja suljettaessa

Konepelti voi pudota äkkiä ääriasentoon.

Konepellin kääntymisalueella olevat henkilöt voivat loukkaantua!

Älä avaa tai sulje konepeltiä, kun ihminen on kääntymisalueella.
VAROITUS Palovammavaara konepeltiä avattaessa
Jos avaat konepellin, kun käyttöjärjestelmä on ylikuumentunut tai moottoritilassa on tulipalo, tämä voi johtaa seuraaviin tilanteisiin:
  • Voit joutua kosketuksiin kuumien kaasujen kanssa.

  • Voit joutua kosketuksiin muiden ulos tulevien, kuumien käyttöaineiden kanssa.

Anna ylikuumentuneiden osien jäähtyä, ennen kuin avaat konepellin.
Jos moottoritilassa on tulipalo, pidä konepelli suljettuna ja ota yhteyttä palokuntaan.
VAROITUS Liikkuvista osista aiheutuva loukkaantumisvaara

Moottoritilan komponentit voivat jatkaa käyntiä tai käynnistyä äkillisesti myös sytytysvirran ollessa kytkettynä pois päältä.

Ota huomioon seuraavat seikat ennen moottoritilaan tehtäviä toimenpiteitä:

Kytke sytytysvirta pois päältä.
Älä koskaan laita kättä liikkuvien rakenneosien vaara-alueelle,  esim. tuulettimen pyörimisalueelle.
Riisu korut ja kellot.
Pidä vaatteet ja hiukset kaukana liikkuvista osista.
VAROITUS Moottoritilan kuumista rakenneosista aiheutuva palovammavaara

Tietyt moottoritilan rakenneosat,  esim. käyttöjärjestelmä ja jäähdytin, voivat olla erittäin kuumia.

Anna käyttöjärjestelmän jäähtyä ja kosketa vain seuraavaksi kuvattuja rakenneosia.
HUOMAUTUS Konepellin tai lasinpyyhkimien vaurioituminen konepeltiä avatessa

Jos lasinpyyhkimet on käännetty tuulilasilta kun konepelti avataan, voivat ne tai konepelti vaurioitua.

Varmista, että lasinpyyhkimiä ei ole käännetty tuulilasilta.
Konepellin avaaminen
Avaa konepellin lukitus vetämällä kahvaa .
Tartu loveen ja työnnä konepellin vipua vasemmalle.
Nosta konepelti ja pidä se auki.
Vedä pidike kannattimesta ja vie se nuolen suuntaan ylös.
Laske konepeltiä niin,että pidike asettuu loveen ja konepelti pysyy auki.
Konepellin sulkeminen
HUOMAUTUS Konepellin vaurioituminen käsillä kiinni painettaessa

Jos konepeltiä painetaan kiinni käsin, se voi vaurioitua.

Anna konepellin laskeutua ilmoitetulta korkeudelta sen sulkemista varten.
Pidä pidikkeestä kiinni ja nosta konepeltiä hieman.
Vie pidike kannattimeen ja paina kevyesti kunnes ne napsahtaa paikalleen.
Laske konepeltiä alemmas ja heilauta se kiinni noin 30 cm korkeudelta.
Jos konepeltiä voidaan nostaa vielä hieman, avaa konepelti uudelleen ja heilauta se kiinni, kunnes se lukittuu oikein.