Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Hyväksy
 • Vito
 • 12/2020
app store google play
X

Tulosta
Auton tankkaaminen
VAROITUS Polttonesteestä aiheutuva palo‑ ja räjähdysvaara

Polttonesteet ovat erittäin herkästi syttyviä.

Vältä ehdottomasti tulta, suojaamattomia valolähteitä, tupakointia ja kipinöiden muodostusta.
Sammuta sytytysvirta ja lisälämmitys, mikäli autossa on sellainen, ennen tankkaamista ja tankkaamisen ajaksi.
VAROITUS Polttonesteistä aiheutuva loukkaantumisvaara

Polttonesteet ovat myrkyllisiä ja terveydelle haitallisia.

Vältä ehdottomasti polttonesteen ihon, silmien tai vaatteiden kanssa kosketuksiin pääsemistä ja varmista, että sitä ei niellä.
Älä hengitä sisään polttonestehöyryjä.
Pidä lapset etäällä polttonesteistä.
Pidä ovet ja ikkunat kiinni tankkauksen aikana.

Jos olet joutunut kosketuksiin polttonesteen kanssa, tai jos muut henkilöt ovat joutuneet kosketuksiin sen kanssa, noudata seuraavia kohtia:

Huuhtele iholla oleva polttoneste välittömästi pois vedellä ja saippualla.
Jos polttonestettä on päässyt silmiin, huuhtele ne välittömästi perusteellisesti puhtaalla vedellä. Käänny viipymättä lääkärin puoleen.
Jos polttonestettä on nielty, käänny viipymättä lääkärin puoleen. Älä oksennuta.
Vaihda välittömästi polttonesteeseen kostuneet vaatteet.
VAROITUS Sähköstaattisesta varauksesta aiheutuva palo‑ ja räjähdysvaara

Sähköstaattinen varaus voi sytyttää polttonestehöyryt.

Kosketa auton metallista koria ennen tankin korkin avaamista tai tankkauspistoolin koskettamista.
Älä nouse uudelleen autoon tankkaamisen aikana uuden sähköstaattisen varauksen välttämiseksi.
VAROITUS Polttoaineseoksen aiheuttama palovaara

Autot, joissa on dieselmoottori:

Jos dieselpolttonestettä sekoitetaan bensiinin kanssa, polttonestesekoituksen syttymispiste on alhaisempi kuin pelkällä dieselpolttonesteellä.

Moottorin ollessa käynnissä pakokaasulaitteiston asennusosat voivat kuumentua huomaamatta.

Älä koskaan tankkaa bensiiniä.
Dieselpolttonesteeseen ei saa koskaan sekoittaa bensiiniä.
HUOMAUTUS Älä tankkaa bensiinimoottoriautoon dieseliä
Jos vahingossa tankattiin väärää polttonestettä:
 • Älä kytke sytytysvirtaa päälle. Muutoin polttonestettä voi päästä moottoriin.

  Vähäinenkin määrä väärää polttonestettä voi vaurioittaa polttonestejärjestelmää ja moottoria. Korjauskustannukset ovat korkeat.

Ota yhteyttä ammattitaitoiseen erikoiskorjaamoon.
Tyhjennytä polttonestesäiliö sekä polttonesteputket kokonaan.
HUOMAUTUS Älä tankkaa dieselmoottoriautoon bensiiniä
Jos vahingossa tankattiin väärää polttonestettä:
 • Älä kytke sytytysvirtaa päälle. Muutoin polttonestettä pääsee polttonestejärjestelmään.

  Vähäinenkin määrä väärää polttonestettä voi vaurioittaa polttonestejärjestelmää ja moottoria. Korjauskustannukset ovat korkeat.

Ota yhteyttä ammattitaitoiseen erikoiskorjaamoon.
Tyhjennytä polttonestesäiliö sekä polttonesteputket kokonaan.
HUOMAUTUS Ylitäytetystä polttonestesäiliöstä aiheutuva polttonestejärjestelmän vaurioituminen
Täytä polttonestesäiliötä vain siihen saakka, kunnes tankkauspistooli katkaisee polttonesteen syötön.
Edellytykset
 • Auton lukitus on avattu.

 • Lisälämmitys on kytketty pois päältä.

 • Sytytysvirta on kytkettynä pois päältä.

 • Vasen etuovi on auki.

Älä nouse uudelleen autoon tankkaamisen aikana. Voi tapahtua uusi sähköstaattinen varautuminen.

Noudata käyttöaineisiin liittyviä ohjeita Lisää.

Avaa tankin luukku .
Kierrä tankin korkkia vasemmalle ja irrota se.
Sulje kaikki auton ovet, jotta auton sisätilaan ei pääse polttonestehöyryjä.
Työnnä tankkauspistoolin täyttöputki kokonaan tankin aukkoon, kiinnitä se ja tankkaa auto.
Täytä polttonestesäiliötä vain siihen saakka, kunnes tankkauspistooli katkaisee polttoaineen syötön.
Aseta tankin korkki paikalleen ja kierrä sitä oikealle.

Naksahdus osoittaa, että tankin korkki on kunnolla kiinni.

Avaa vasen etuovi.
Sulje tankin luukku .

Autot, joissa on dieselmoottori ja bensiinin väärän tankkauksen esto:Tankin aukko on suunniteltu tankkaamiseen henkilöautoille tarkoitetuissa dieseltankkauspisteissä.

Autot, joissa on dieselmoottori ilman väärän tankkauksen estoa: Tankkausta suositellaan ensisijaisesti henkilöautoille tarkoitetussa dieseltankkauspisteessä. Voit tankata kuitenkin myös kuorma-autoille tarkoitetussa dieseltankkauspisteessä.

Jos polttonestesäiliö on ajettu aivan tyhjäksi, tankkaa vähintään 5 l polttonestettä. Kytke ennen moottorin käynnistämistä sytytysvirta päälloe kolme-neljä kertaa.

Sekakäyttöiset autot voi tunnistaa tarrasta "Ethanol up to E85!" tankin luukussa.

Rengaspaineen tarkastaminen sähköisesti (vain autot, joissa on ohjaispyörän näppäimet)
Edellytykset
 • Sytytysvirta on kytketty päälle.

Valitse näppäimellä tai Service (Huolto) .
Paina näppäintä .
Valitse näppäimellä tai Tyre pressure (Rengaspaine) .
Paina näppäintä .

Näyttöön ilmestyy kunkin pyörän senhetkinen rengaspaine.

Jos auto on ollut pysäköitynä yli 20 minuuttia, näyttöön ilmestyy viesti Tyre pressures will be displayed after a few minutes of driving (Rengaspaineet näkyvät muutaman minuutin ajon jälkeen) .

Huomioi myös ehdottomasti seuraavat lisätiedot:
 • Rengaspaineeseen liittyviä ohjeita Lisää

AdBlue®-nesteen lisääminen
HUOMAUTUS Polttonesteessä olevasta AdBlue®:sta aiheutuvat moottorivauriot
AdBlue®:ta ei saa täyttää polttonestesäiliöön.
Lisää AdBlue®:ta vain AdBlue® -säiliöön.
Vältä täyttämästä säiliöön liikaa AdBlue®:ta.
HUOMAUTUS Ulos valuvasta AdBlue®:sta aiheutuva auton sisätilan likaantuminen
Sulje AdBlue®-täyttösäiliö huolellisesti täytön jälkeen.
Vältä AdBlue®-täyttösäiliöiden jatkuvaa kuljettamista autossa.
HUOMAUTUS Vinoon pysäköidystä autosta aiheutuva AdBlue®-säiliön ylitäyttö

AdBlue®-säiliö voidaan täyttää tarkoituksenmukaisesti vain auton ollessa pysäköitynä vaakasuoraan. Näin vältetään täyttömäärän vaihtelut.

Vinoon pysäköityä autoa täytettäessä on olemassa ylitäytön vaara. Tämä voi johtaa pakokaasun jälkikäsittelyn komponenttien vaurioitumiseen.

Auto on pysäköitävä vaakasuoraan AdBlue®-säiliön täyttämistä varten.
Edellytykset
 • Lisälämmitys on kytketty pois päältä.

 • Sytytysvirta on kytkettynä pois päältä.

 • Vasen etuovi on auki.

Seuraavat peräkkäin monitoiminäyttöön ilmestyvät viestit kehottavat täyttämään AdBlue®-säiliön:
 • Lisää AdBlueta ks. käyttöohjekirja

  AdBlue®-säiliössä on jäljellä enää varamäärä.

 • Refill AdBlue Emer. oper. in XXX km  See Owner's Manual (Lisää AdBlueta XXX km Katso käyttöohje)

  Alhainen AdBlue®-aineen varamäärä johtaa tehonrajoitukseen näytetyn jäljellä olevan matkan jälkeen. Lisää AdBlue®:ta mahdollisimman pian.

 • Hätäkäyttö: 20 km/h Ei käynnisty XXX km:n jälkeen, ks. käyttöohjekirja

  Auton nopeus on rajoitettu nopeuteen 20 km/h. Autolla voi ajaa enää näytössä ilmoitetun matkan. Sen jälkeen moottorin käynnistys ei enää ole mahdollista.

 • Refill AdBlue Engine start not possible (Lisää AdBlueta Moottorin käynnistys mahdoton)

  Autoa ei voi käynnistää enää.

Voi myös hakea AdBlue®:n täyttömäärän ja AdBlue®:n toimintasäteen näyttöön Lisää.

AdBlue®aineen tankin korkin avaaminen
Avaa vasen etuovi ja käänna sitten tankin korkki auki.
Sulje kaikki auton ovet, jotta auton sisätilaan ei pääse ammoniakkihöyryjä.
Kierrä sinistä AdBlue®-tankin korkkia vasemmalle ja poista se.

Polttonestetankin korkki pysyy kiinni.

Tankkaaminen täyttökanisterista
Esimerkki
Kierrä AdBlue® täyttökanisterin lukitsin kiinni.
Kierrä kertakäyttöletku käsin kiinni AdBlue®-täyttökanisterin aukkoon.
Kierrä kertakäyttöletku käsin kiinni auton täyttöputkeen.
Nosta AdBlue®-täyttökanisteri ja kallista sitä.

Täyttyminen pysähtyy, kun AdBlue®-säiliö on kokonaan täynnä.

Osittain tyhjentyneen AdBlue®-täyttökanisterin voi irrottaa.

Vältä AdBlue®-täyttöpakkauksen kuljettamista pysyvästi autossa.

Kierrä kertakäyttöletku irti ja sulje AdBlue®-täyttökanisteri päinvastaisessa järjestyksessä.
AdBlue®-aineen tankin korkin sulkeminen
Kun olet täyttänyt AdBlue®-säiliön, aseta AdBlue®-tankin korkki täyttöputken päälle ja kierrä kiinni oikealle.
Kierrä AdBlue®-tankin korkkia niin pitkälle, että sen teksti on luettavissa ja vaakasuorassa.

Vain tällöin täyttöputki on oikein suljettu.

Avaa ensin vasen etuovi ja sulje sen jälkeen tankin luukku.
Kytke sytytysvirta päälle.

Viestin monitoiminäytössä Lisää AdBlueta ks. käyttöohjekirja täytyy sammua n. 20 sekunnin kuluttua. Jos viesti tulee edelleen esiin, AdBlue®-ainetta on täytettävä vielä lisää.

Lasinpesimen täyttäminen
VAROITUS Palovammavaara konepeltiä avattaessa
Jos avaat konepellin, kun moottori on ylikuumentunut tai kun moottoritilassa palaa, siitä saattaa seurata seuravia tilanteita:
 • Joudut kosketuksiin kuumien kaasujen kanssa.

 • Joudut kosketuksiin muiden roiskuvien, kuumien käyttöaineiden kanssa.

Anna ylikuumentuneen moottorin jäähtyä ennen konepellin avaamista.
Jos moottoritilassa palaa, pidä konepelti kiinni ja ota yhteyttä palokuntaan.
VAROITUS Liikkuvista osista aiheutuva loukkaantumisvaara

Moottoritilan komponentit voivat jatkaa käyntiä tai käynnistyä äkillisesti myös sytytysvirran ollessa kytkettynä pois päältä.

Ota huomioon seuraavat seikat ennen moottoritilaan tehtäviä toimenpiteitä:

Kytke sytytysvirta pois päältä.
Älä koskaan laita kättä liikkuvien rakenneosien vaara-alueelle,  esim. tuulettimen pyörimisalueelle.
Riisu korut ja kellot.
Pidä vaatteet ja hiukset kaukana liikkuvista osista.
VAROITUS Lasinpesunestetiivisteestä aiheutuva palo- ja loukkaantumisvaara

Lasinpesunestetiiviste on herkästi syttyvää.

Lasinpesunestetiivistettä käsiteltäessä on vältettävä tulta, suojaamattomia valonlähteitä, tupakointia ja kipinöiden muodostumista.
VAROITUS Moottoritilan kuumista rakenneosista aiheutuva palovammavaara

Tietyt moottoritilan rakenneosat voivat olla erittäin kuumia, esim. moottori, jäähdytin ja pakokaasulaitteiston osat.

Anna moottorin jäähtyä ja koske vain seuraavassa kuvattuihin rakenneosiin.
HUOMAUTUS Sopimattomasta lasinpesunesteestä aiheutuvat ulkovalojen vauriot

Sopimattomat lasinpesunesteet voivat vaurioittaa ulkovalojen muovipintaa.

Käytä vain myös muovipinnoille soveltuvia lasinpesunesteitä,  esim. MB SummerFit tai MB WinterFit.
Lasinpesunesteen lisääminen
Pesunesteen säiliö (esimerkki)
Ota huomioon lasinpesunesteeseen liittyvät huomautukset Lisää.
Vedä kansi lenkistä ylös.
Lisää pesunestettä.
Paina korkkia täyttöaukkoon, kunnes se lukittuu kuuluvasti paikalleen.
Tuulilasinpyyhkimien sulkien vaihtaminen
VAROITUS Päälle kytkettyjen lasinpyyhkimien pyyhinsulkien vaihtamisen aiheuttama väliinjäämisvaara

Jos lasinpyyhkimet alkavat liikkua pyyhinsulkia vaihdettaessa, jokin kehon osa voi jäädä puristuksiin pyyhkimien varsien väliin.

Kytke aina lasinpyyhkimet ja sytytysvirta pois päältä ennen pyyhinsulkien vaihtamista.
HUOMAUTUS Tuuli- tai takalasin vaurioituminen pyyhinsulan vaihtamisen yhteydessä

Jos pyyhkimen varsi käännetään taakse tuuli- tai takalasia vasten, kun pyyhinsulkaa ei ole vielä asennettu, levy voi vaurioitua törmäysvoiman seurauksena.

Älä koskaan käännä pyyhkimen vartta taakse tuuli- tai takalasia vasten, kun pyyhinsulkaa ei ole vielä asennettu. Pidä kiinni pyyhkimen varresta pyyhinsulkaa vaihdettaessa.
HUOMAUTUS Konepellin tai lasinpyyhkimien vaurioituminen konepeltiä avatessa

Jos lasinpyyhkimet on käännetty tuulilasilta kun konepelti avataan, voivat ne tai konepelti vaurioitua.

Varmista, että lasinpyyhkimiä ei ole käännetty tuulilasilta.
Pyyhinsulkien irrottaminen
Käännä pyyhkimien varret pois tuulilasista.
Pidä kiinni pyyhkimen varresta toisella kädellä. Kierrä pyyhinsulkaa toisella kädellä nuolen suuntaan vasteeseen saakka pois pyyhkimen varresta.
Työnnä työnnintä nuolen suuntaan , kunnes se lukittuu irrotusasentoon.
Vedä pyyhinsulka irti pyyhkimen varresta nuolen suuntaan .
Pyyhinsulkien asentaminen
Aseta uusi pyyhinsulka nuolen suuntaan pyyhkimen varteen.
Työnnä työnnintä nuolen suuntaan , kunnes se lukittuu lukitusasentoon.
Varmista, että pyyhinsulka on kunnolla paikallaan.
Käännä pyyhkimien varret taakse tuulilasia vasten.
Huoltonäyttö
Vedä huoltonäytön suojakalvo irti vasta asennettujen pyyhinsulkien kärjestä.

Jos huoltonäytön väri muuttuu mustasta keltaiseen, pyyhinsulat on vaihdettava.

Värinmuutoksen kesto vaihtelee käyttöolosuhteista riippuen.

Moottoriöljyn määrän tarkastaminen käyttöjärjestelmän avulla (autot, joissa ei ohjauspyörän näppäimiä)
Edellytykset
 • Auto on varustettu öljymäärän tunnistimella (autot, joissa on takaveto).

 • Auto on tasamaalla mittauksen aikana.

 • Moottori on sammutettu käyttölämpimänä.

 • Odotetaan viisi minuuttia.

 • Sytytysvirta on kytketty päälle.

Jos hyvin alhaisessa lämpötilassa näytössä ei näy öljymäärää viiden minuutin kuluttua, toista moottoriöljyn määrän mittaus odotettuasi ensi toiset viisi minuuttia.

Jos öljymäärä ei näy toisessakaan mittauksessa, tarkista määrä öljymittatikulla Lisää. Tarkastuta moottoriöljyn määrän mittaus ammattitaitoisessa erikoiskorjaamosa.

Käytä mittariston näppäimiä.

Valitse näppäimellä Oil measurement (Öljyn mittaus ) .
Vahvista valinta näppäimellä .

Moottoriöljyn mittauksen ollessa käynnissä näytössä näkyy viesti Engine oil level Measuring now (Moottoriöljyn määrä Mitataan nyt ) .

Moottoriöljyn mittauksen jälkeen voivat ilmestyä seuraavat viestit:

Engine oil level OK (Moottoriöljyn määrä OK )

Älä lisää öljyä.

Add 1,0  engine oil (Lisää 1,0 l moottoriöljyä )

Lisää ilmoitettu määrä öljyä Lisää.
Toista moottoriöljyn määrän mittaus muutaman minuutin kuluttua.

Engine oil level: reduce oil level (Engine oil level: reduce oil level)

Ime liika moottoriöljy pois. Hakeudu sitä varten ammattitaitoiseen erikoiskorjaamoon.

For eng. oil level: switch on ignition (Moott.öljyn määrä: kytke sytytysvirta päälle )

Kytke sytytysvirta päälle.

Waiting period not observed (Odotusaikaa ei noudatettu )

Kun moottori on käyttölämmin, mittaa moottoriöljyn määrä uudestaan noin viiden minuutin kuluttua.
Kun moottori ei ole käyttölämmin, mittaa moottoriöljyn määrä uudestaan noin 30 minuutin kuluttua.

Engine oil level Unavail. if eng. on (Moottoriöljyn määrä Ei käyt. jos m. päällä )

Sammuta moottori ja odota moottorin ollessa käyttölämmin noin viisi minuuttia, ennen kuin mittaat moottoriöljyn määrän.
Auton pesemiseen pesulaitteistossa liittyviä ohjeita
VAROITUS Pesun jälkeen heikentyneen jarrutusvaikutuksen aiheuttama onnettomuusvaara

Pesun jälkeen jarrujen jarrutusvaikutus on heikentynyt.

Jarruta autoa pesun jälkeen varovasti liikennetilanne huomioiden, kunnes täysi jarrutusvaikutus on jälleen saavutettu.
HUOMAUTUS Automaattisesta jarrutuksesta aiheutuva auton vaurioituminen
Jos jokin seuraavista toiminnoista on kytketty päälle, auto jarruttaa tietyissä tilanteissa itse:
 • Aktiivinen jarrutusavustin

 • Aktiivinen etäisyysavustin Distronic

 • Hold-toiminto

Kytke nämä järjestelmät pois päältä seuraavissa tai vastaavissa tilanteissa auton vaurioitumisen välttämiseksi:

hinattaessa
autopesulaitteistossa
HUOMAUTUS Epäsopivasta pesulaitteistosta johtuvat vauriot
Ennen pesulaitteistoon ajamista on varmistettava, että pesulaitteisto sopii auton mitoille.
Varmista, että auton pohjan ja pesulaitteiston ohjainkiskojen välissä on riittävästi tilaa.
Varmista, että pesulaitteiston läpiajoleveys, erityisesti ohjainkiskojen leveys, on riittävä.
Huomioi seuraavat asiat ennen pesulaitteiston käyttöä auton vaurioitumisen välttämiseksi:
 • Aktiivinen jarrutusavustin on kytketty pois päältä.

 • Aktiivinen etäisyysavustin Distronic on kytkettynä pois päältä.

 • Hold-toiminto on kytketty pois päältä.

 • Sivulasi ja katto on suljettu kokonaan.

 • Ulkopeilit on taitettu sisään ja lisäantenni, jos käytössä, on irrotettu.

 • Ilmastoinnin puhallin on kytketty pois päältä.

 • Lasinpyyhkimen katkaisin on asennossa .

Puhdista karkea lika autosta ennen auton ajamista pesulaitteistoon.

Huomioi seuraavat seikat pesulaitteistosta lähtemisen jälkeen:
 • Ulkopeilit on taitettu kokonaan takaisin ulos ja lisäantenni on asennettu takaisin.

 • Vahajäämät on poistettu tuulilasista ja lasinpyyhkimen sulkakumeista, jotta raitojen muodostumiselta vältytään ja pyyhintä-äänet vähenevät.

Poista autoista, joissa on peruutuskamera, vahajäämät kameran linssistä Lisää.