Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Aannemen
  • V-Klasse
  • 06/2020
app store google play
X

Printen
Batterij van de sleutel vervangen
GEVAAR Het inslikken van batterijen is zeer schadelijk voor de gezondheid

Batterijen bevatten giftige en agressieve bestanddelen. Als batterijen worden ingeslikt, kan dit zeer zware schade aan de gezondheid toebrengen.

Er dreigt levensgevaar!

Batterijen buiten bereik van kinderen bewaren.
Wanneer batterijen zijn ingeslikt, zo snel mogelijk naar een arts gaan.
MILIEU-AANWIJZING Milieuschade door een ondeskundige afvoer van batterijen

Accu's bevatten schadelijke stoffen. Het is wettelijke verboden, deze samen met het huisvuil af te voeren.

Accu's op milieuvriendelijke wijze afvoeren. Ontladen batterijen bij een gekwalificeerde werkplaats of bij een inzamelpunt voor oude batterijen afgeven.
Voorwaarden
  • U hebt een 3V-knoopcel van het type CR 2025 nodig.

Batterij controleren
De toets of indrukken.

Als het controlelampje niet kort gaat branden, is de batterij leeg.

Als de batterij van de sleutel binnen het ontvangstgebied van het voertuig wordt gecontroleerd, leidt het indrukken van de toets of overeenkomstig tot het vergrendelen of het ontgrendelen van het voertuig.

Batterij vervangen

Mercedes-Benz adviseert de batterij te laten vervangen bij een gekwalificeerde werkplaats.

De noodsleutel verwijderen meer.
De noodsleutel in de richting van de pijl in de opening van de sleutel drukken, tot het batterijdeksel opent. Daarbij het batterijdeksel niet dichtdrukken.
De sleutel zo tegen de handpalm kloppen dat de batterij uit het batterijenvak valt.
De nieuwe, schone batterij met de pluspool omhoog in het batterijenvak aanbrengen. Hiervoor een pluisvrije doek gebruiken.
Het batterijdeksel met de voorste lippen eerst in het sleutelhuis aanbrengen en dichtdrukken.
De noodsleutel weer in de sleutel schuiven meer.