Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
 • Clasa V
 • 06/2020
app store google play
X

Tipărire
Indicații privind verificarea periodică a roților și anvelopelor
AVERTISMENT Pericol de accident din cauza penurilor deteriorate

Pneurile deteriorate pot cauza pierderea presiunii în pneuri.

Astfel puteţi pierde controlul asupra autovehiculului.

Verificaţi periodic pneurile, cu privire la deteriorări, şi înlocuiţi imediat pneurile deteriorate.

Verificați periodic roțile și anvelopele, cu privire la deteriorări, cel puțin la fiecare două săptămâni, precum și după cursa în regim off-road sau pe drumuri accidentate. Roțile deteriorate pot duce la pierderea presiunii în anvelope.

Aveți grijă de ex. la următoarele deteriorări:
 • tăieturi pe anvelope

 • înțepături pe anvelope

 • fisuri pe anvelope

 • umflături pe anvelope

 • îndoire sau coroziune puternică la roți

AVERTISMENT Pericol de acvaplanare din cauza profilului prea scund al pneului

În cazul unui profil prea scund al pneului se reduce aderenţa pneului. Profilul pneului nu mai poate degaja apa.

Astfel creşte pericolul de acvaplanare, în cazul unui carosabil umed, în special în condiţii de neadaptare a vitezei.

În cazul unei presiuni prea ridicate sau prea reduse în pneuri, acestea se pot uza diferit, în zone diferite ale suprafeţei de rulare.

Verificaţi periodic adâncimea profilului şi starea suprafeţei de rulare, pe întreaga lăţime a tuturor pneurilor.
Adâncime minimă a profilului, la
 • Pneuri de vară: 3 mm

 • Pneuri M+S: 4 mm

Din motive de siguranţă, înlocuiţi pneurile înainte de atingerea adâncimii minime a profilului prescrise prin lege.
Efectuați periodic, la toate roțile, următoarele verificări, cel puțin o dată pe lună sau dacă este necesar, de ex., înainte de o cursă mai lungă sau înainte de deplasarea în regim off-road:
 • Verificarea presiunii în anvelope mai multe

 • Verificarea capacelor ventilelor

  Supapele trebuie să fie protejate împotriva umidității și murdăriei cu capacele de supapă omologate pentru Mercedes-Benz , special pentru autovehiculul dumneavoastră.

 • Controlul vizual al adâncimii profilului și a suprafeței de rulare a anvelopei, pe întreaga lățime

  Adâncimea minimă a profilului este de 3 mm la anvelopele de vară și de 4 mm la anvelopele de iarnă.

Indicații cu privire la lanțurile de zăpadă

Mercedes-Benz vă recomandă, din motive de siguranță, să folosiți doar lanțuri de zăpadă testate și omologate. Informații suplimentare privind lanțurile de zăpadă recomandate de Mercedes-Benz găsiți în vederea de ansamblu asupra roților și anvelopelor, la adresa Homepage Mercedes-Benz.

INDICAŢIEDeteriorarea ornamentelor roţilor din cauza lanţurilor de zăpadă montate

Dacă montaţi lanţuri de zăpadă pe roţi de oţel, puteţi deteriora ornamentele roţilor.

Înainte de montarea lanţurilor de zăpadă, scoateţi ornamentele de pe roţile de oţel.
Respectați următoarele indicații pentru utilizarea lanțurilor de zăpadă:
 • Lanțurile de zăpadă sunt permise doar pentru anumite combinații roată-anvelopă. Informații puteți obține de la un atelier de service de specialitate autorizat.

 • Din motive de siguranță, utilizați doar lanțuri de zăpadă autorizate de către Mercedes-Benz sau lanțuri de zăpadă cu același standard de calitate.

 • Lanțurile de zăpadă trebuie tensionate din nou după aproximativ 1 km. Numai în felul acesta este posibilă o așezare optimă a lanțurilor de zăpadă și spațiul liber la componentele învecinate.

 • Utilizați lanțurile de zăpadă doar pe un strat de zăpadă compact. Dacă nu vă mai deplasați pe un drum acoperit cu zăpadă, demontați cât mai curând lanțurile de zăpadă.

 • Dispozițiile locale pot limita utilizarea lanțurilor de zăpadă. Dacă doriți să montați lanțuri de zăpadă, respectați normele corespunzătoare.

 • Viteza maximă admisă cu lanțuri de zăpadă montate este de 50 km/h.

Indicații privind lichidul de spălare a parbrizului

Respectați indicațiile cu privire la fluidele de lucru mai multe.

AVERTISMENT Pericol de arsuri‑ şi rănire din cauza detergentului concentrat de spălare a parbrizului

Detergentul concentrat de spălare a parbrizului este uşor inflamabil. Dacă ajunge pe componentele fierbinţi ale motorului sau ale instalaţiei de gaze arse, se poate aprinde.

Asiguraţi-vă, că nu ajunge detergent concentrat de spălare a parbrizului lângă orificiul de umplere.
INDICAŢIE Avarieri la iluminatul exterior din cauza lichidului necorespunzător de spălare a parbrizului

Lichidul necorespunzător de spălare a parbrizului poate avaria suprafaţa din plastic a iluminatului exterior.

Utilizaţi doar lichide de spălare a parbrizului care sunt potrivite şi pentru suprafeţele de plastic de ex. MB SummerFit sau MB WinterFit.
INDICAŢIEDuzele de pulverizare astupate de amestecul de lichide de spălare a parbrizului
Nu amestecaţi MB SummerFit şi MB WinterFit cu alte lichide de spălare a parbrizului.

Nu utilizați apă distilată sau deionizată. În caz contrar senzorul nivelului de umplere poate declanșa eronat.

Lichid de spălare a parbrizului recomandat:
 • peste punctul de îngheț: de ex. MB SummerFit

 • sub punctul de îngheț: de ex. MB WinterFit.

Găsiți proporția corectă de amestec în informațiile de pe vasul de antigel.

Amestecați apa cu lichid de spălare a parbrizului pe durata întregului an.

Umplere instalație de spălat geamul
AVERTISMENT Risc de arsuri la deschiderea capotei motor

Dacă în cazul unui motor supraîncălzit sau al unui incendiu în compartimentul motorului deschideţi capota, puteţi intra în contact cu gazele fierbinţi sau cu alte fluide de lucru evacuate.

Lăsaţi motorul supraîncălzit să se răcorească înainte să deschideţi capota motor.
În cazul unui incendiu în compartimentul motorului, lăsaţi capota închisă şi anunţaţi pompierii.
AVERTIZARE Pericol de accidentare din cauza componentelor mobile

Componentele din compartimentul motorului pot continua să funcționeze sau să pornească brusc chiar și atunci când aprinderea este oprită.

Înainte de a interveni în compartimentul motorului, aveți grijă la următoarele:

luați contactul.
niciodată nu interveniți în zona de acțiune a componentelor mobile, de exemplu  , în zona de acțiune a ventilatorului.
scoateți bijuteriile și ceasul.
țineți departe obiectele de vestimentație și părul de componentele mobile.
AVERTISMENT Pericol de arsuri și rănire din cauza detergentului concentrat de spălare a parbrizului

Detergentul concentrat de spălare a parbrizului este ușor inflamabil.

Evitați focul, sursele de lumină deschisă, formarea de scântei și fumatul în tratarea detergentului concentrat de spălare a parbrizului.
AVERTIZARE Pericol de arsuri din cauza componentelor fierbinți din compartimentul motorului

Anumite componente din compartimentul motor pot fi foarte fierbinți, de ex., motorul, radiatorul și componentele instalației de evacuare a gazelor arse.

Lăsați motorul să se răcească și atingeți numai componentele descrise în cele ce urmează.
Dacă trebuie să executați lucrări în compartimentul motorului, atingeți numai următoarele componente:
 • capota motorului

 • jojă de ulei

 • capacul de închidere al orificiului de umplere cu ulei de motor

 • capacul de închidere al rezervorului cu lichid de parbriz

 • capacul de închidere al vasului de expansiune pentru lichidul de răcire.

INDICAȚIE Avarii la iluminatul exterior din cauza lichidului neadecvat de spălare parbriz

Lichidele neadecvate de spălare parbriz pot deteriora suprafața de plastic a iluminării exterioare.

Utilizați doar lichide de spălare parbriz, care sunt adecvate și suprafețelor de plastic, de ex. MB SummerFit sau MB WinterFit.
Completare cu lichid de parbriz
Rezervor lichid de parbriz (Exemplu)
Amestecați lichidul de parbriz în proporția corectă de amestec într-un recipient.
Deschideți capota motorului mai multe.
Trageți în sus de buclă capacul de închidere al rezervorului lichidului de parbriz.
Completați cu lichidul de parbriz amestecat.
Apăsați capacul de închidere pe orificiul de umplere până se fixează.
Închideți capota motorului mai multe.

Amestecați apa cu detergent concentrat de spălare a parbrizului pe durata întregului an. Țineți cont de informațiile suplimentare privind detergenții pentru geamuri din capitolul "Fluide de lucru și cantități de umplere” mai multe.

Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor de parbriz
AVERTISMENT Pericol de blocare la înlocuirea lamelelor ştergătorului când ştergătorul este pornit

Dacă se pun în mişcare ştergătoarele la schimbarea lamelelor acestora, vă puteţi bloca mâna la braţul ştergătorului.

Înaintea înlocuirii lamelelor ştergătorului, decuplaţi întotdeauna ştergătoarele şi contactul.
INDICAȚIE Deteriorări la parbriz și lunetă la schimbarea lamelei ștergător

Dacă brațul ștergător este rabatat înapoi la parbriz sau la lunetă când încă nu este montată o lamelă ștergător, parbrizul se poate deteriora din cauza intensității impactului.

Nu basculați niciodată la loc pe parbriz sau pe lunetă brațul de ștergător, dacă nu este încă montată lamela ștergătorului. Țineți bine brațul ștergătorului atunci când, schimbați lamela de ștergător.
INDICAȚIE Avarii la capota motorului sau ștergătoarelor la deschiderea capotei motorului

Dacă la deschiderea capotei motorului sunt ridicate ștergătoarele de pe parbriz, pot fi avariate ștergătoarele sau capota.

Asigurați-vă că ștergătoarele nu sunt ridicate de pe parbriz.
Demontare lamele ștergător
Ridicați prin pliere de pe parbriz brațele ștergătoarelor.
Țineți cu o mână brațul ștergătorului. Cu cealaltă mână rotiți lamela ștergătorului de pe brațul ștergătorului în direcția indicată de săgeată , până la opritor.
Împingeți clapeta în direcția indicată de săgeată , până când se fixează în poziția de demontare.
Trageți lamela de ștergător de pe brațul de ștergător, în sensul săgeții .
Montarea lamelelor ștergătoarelor
Așezați noua lamelă a ștergătorului pe brațul ștergătorului, în direcția indicată de săgeată .
Împingeți clapeta în direcția indicată de săgeată , până când se fixează în poziția de blocare.
Verificați poziția lamelei ștergătorului.
Pliați la loc pe parbriz brațele ștergătoarelor.
Afișaj revizie
Trageți folia de protecție a afișajului de revizie de pe vârful lamelei ștergătoarelor de parbriz nou montate.

Dacă afișajul de revizie se schimbă din negru în galben, atunci este necesară înlocuirea lamelelor ștergătoarelor.

Durata de schimbare a culorii variază în funcție de condițiile de utilizare.