Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
 • Clasa V
 • 06/2020
app store google play
X

Tipărire
Activarea sau dezactivarea instalației de avertizare intermitentă
Activare și dezactivare:
apăsați tasta .

Dacă semnalizați când instalația de avertizare intermitentă este activată, se aprind doar lămpile de semnalizare intermitentă de pe partea respectivă a autovehiculului.

Lumina intermitentă de avertizare se activează automat în următoarele situații:
 • airbag-ul s-a declanșat

 • autovehiculul a fost frânat puternic la o viteză de peste 70 km/h, până la oprirea acestuia.

Lumina intermitentă de avertizare se oprește automat dacă, după o frânare totală, se atinge din nou o viteză de peste 10 km/h.

Instalația de avertizare intermitentă funcționează și când autovehiculul este oprit.

Scoaterea extinctorului
AVERTIZARE Pericol de accident din cauza extinctorului nefixat corect în spațiul pedalier al șoferului

Un extinctor în spațiul pedalier al șoferului poate limita sau bloca cursa completă a pedalei.

Acest lucru afectează siguranța de funcționare‑ si siguranța in trafic a autovehiculului.

În plus, extinctorul din spațiul pedalier al șoferului poate fi proiectat necontrolat și poate accidenta șoferul sau alți ocupanți ai autovehiculului.

Extinctorul trebuie depozitat și fixat întotdeauna corect în suport.
Nu scoateți extinctorul în timpul cursei.
Deschideți închizătoarea suportului .
Scoateți extinctorul din suport.

La autovehiculele cu un scaun față rotativ, suportul cu extinctorul se află lateral pe cutia scaunului.

Citiți cu atenție indicațiile de pe extinctor și familiarizați-vă cu manipularea acestuia. Dispuneți umplerea extinctorului după fiecare utilizare și verificați-l la unu sau doi ani, pentru a evita un caz de urgență.

Țineți cont de prevederile legale ale țării în care vă aflați momentan.

Scoaterea triunghiului reflectorizant

Triunghiul reflectorizant se află în compartimentul de depozitare al ușii șoferului.

Scoaterea triunghiului reflectorizant din compartimentul de depozitare.
Scoaterea trusei de prim ajutor

Trusa de prim ajutor se află în compartimentul de depozitare din ușa însoțitorului.

Scoateți trusa de prim ajutor din compartimentul de depozitare.

Verificați cel puțin o dată pe an data de expirare a trusei de prim ajutor. Înlocuiți bandajele expirate și înlocuiți piesele lipsă.

Țineți cont de prevederile legale ale țării în care vă aflați momentan.

Coduri QR pentru cartela de salvare

Etichetele cu codul QR-Code sunt lipite pe stâlpul B de pe partea șoferului și partea însoțitorului. În cazul unui accident, serviciile de intervenție pot determina rapid cu ajutorul codurilor QR cartela de salvare corespunzătoare pentru autovehiculul dumneavoastră. Cartela de salvare curentă conține în formă compactă cele mai importante informații cu privire la autovehiculul dumneavoastră, de ex., traseul cablurilor electrice.

Informații suplimentare obțineți de la Homepage Mercedes-Benz - cartelă salvare.

Pornirea asistată și încărcarea bateriei de 12‑V‑
AVERTIZARE Pericol de explozie în cazul bateriei înghețate

O baterie descărcată poate îngheța încă de la temperaturi apropiate de punctul de îngheț.

Dacă oferiți asistență la pornire sau încărcați bateria în acest caz, se pot elimina gaze ale bateriei.

Lăsați întotdeauna o baterie înghețată să se dezghețe înaintea încărcării sau pornirii asistate.

Dacă la temperaturi mai mici sau egale cu punctul de îngheț, lămpile de avertizare/martor de pe panoul de instrumente nu se aprind, este cel mai probabil ca bateria să fie înghețată.

În acest caz, respectați următoarele puncte:
 • nu activați pornirea asistată și nu încărcați bateria.

 • durata de viață a unei baterii dezghețate poate să fie redusă drastic.

 • comportamentul la pornire se poate înrăutăți, în special la temperaturi joase.

 • se recomandă verificarea unei baterii dezghețate la un atelier de service de specialitate autorizat.

AVERTIZARE Pericol de explozie la procesul de încărcare și la pornirea asistată

La procesul de încărcare și la pornirea asistată se poate elimina un amestec gazos exploziv al bateriei.

Evitați în mod obligatoriu focul, lumina deschisă, formarea de scântei și fumatul.
Asigurați o ventilare suficientă.
Nu vă aplecați deasupra unei baterii.
AVERTISMENT Pericol de arsuri chimice din cauza acidului din baterie

Acidul bateriei este iritant.

Evitaţi contactul cu pielea, ochii sau hainele.
Nu vă aplecaţi deasupra bateriei.
Nu inspiraţi gazele bateriei.
Nu lăsaţi copiii în preajma bateriei.
Spălaţi imediat temeinic acidul bateriei cu multă apă curată şi solicitaţi neîntârziat asistenţă medicală.
Pornire asistată
INDICAŢIEAvariere în urma multor sau lungilor tentative de pornire

În urma multor sau lungilor tentative de pornire se poate avaria catalizatorul din cauza carburantului nears.

Evitaţi tentativele de pornire multe şi lungi.

Nu porniți autovehiculul cu ajutorul unui încărcător rapid. Dacă bateria este descărcată, un alt autovehicul sau o baterie externă cu cablu pentru pornire asistată vă pot oferi pornire asistată. Autovehiculul este dotat cu un punct terminal pornire asistată în compartimentul motorului.

La pornirea asistată, respectați următoarele puncte:
 • Bateria nu este accesibilă la toate autovehiculele. Dacă bateria celuilalt autovehicul nu este accesibilă, porniți asistat cu o baterie externă sau cu ajutorul unui echipament de pornire asistată.

 • Porniți asistat numai când motorul este rece și instalația de gaze arse este răcită.

 • Dacă bateria este înghețată, nu porniți motorul. Lăsați mai întâi bateria să se dezghețe.

 • Pornirea asistată poate fi efectuată numai cu ajutorul unor baterii cu o tensiune nominală de 12 V.

 • Utilizați doar cabluri pentru pornirea asistată cu o secțiune transversală suficientă și cu cleme de baterie izolate.

 • Dacă bateria este complet descărcată, conectați bateria externă câteva minute înainte de a începe. Astfel, bateria goală se va încărca puțin.

 • Aveți grijă ca autovehiculele să nu se atingă.

Cablul pentru pornire asistată și informații suplimentare privind pornirea asistată obțineți de la un atelier de service de specialitate autorizat.

Înainte de cuplarea cablului pentru pornire asistată, asigurați următoarele:
 • Cablurile pentru pornire asistată nu sunt avariate.

 • Părțile neizolate ale clemelor de baterie nu vor intra în contact cu alte piese metalice, în timp ce cablurile pentru pornirea asistată sunt conectate la baterie.

 • Cablurile pentru pornire asistată nu ating nicio piesă care se mișcă la pornirea sau funcționarea motorului, cum ar fi de  ex. discul de curea trapezoidală cu nervuri sau ventilatorul.

Acționați frâna de parcare.
Autovehicule cu cutia de viteze automată:
cuplați cutia de viteze în poziția .
Autovehicule cu cutie de viteze manuală:
cuplați treapta de ralanti.
Opriți toți consumatorii electrici, de  ex. aparat audio, suflantă.
Decuplați aprinderea și scoateți cheia.
Deschideți capota motorului mai multe.
Cuplarea și decuplarea cablului pentru pornire asistată
Punct terminal pentru pornire asistată (exemplu)
Împingeți protecția anti-atingere a punctului terminal pornire asistată împotriva forței elastice până la opritor.

Punctul terminal pornire asistată este vizibil.

Schemă racorduri
Scoateți capacul de la polul plus al bateriei externe.
Conectați clemele polului plus al cablului de pornire asistată mai întâi la polul plus al bateriei externe și apoi la polul plus al punctului terminal pornire asistată.
Conectați clemele polului minus al cablului de pornire asistată mai întâi la polul minus al bateriei externe și apoi la contactul la masă al propriului autovehicul.
Lăsați motorul autovehiculului care oferă asistență să funcționeze la turația de ralanti.
Introduceți cheia în contact, porniți motorul și lăsați-l să ruleze câteva minute.
Înaintea deconectării cablului pentru pornirea asistată, activați un consumator electric al autovehiculului propriu, de ex. încălzirea lunetei sau iluminatul.
Deconectați clemele polului minus al cablului de pornire asistată mai întâi de la contactul de masă și apoi de la polul minus al bateriei externe.
Deconectați clemele polului plus al cablului de pornire asistată mai întâi de la polul plus de la punctul terminal pornire asistată și apoi de la polul plus al bateriei externe.

Protecția anti-atingere este adusă în poziția inițială automat de către forța elastică, iar punctul terminal pornire asistată este blocat.

Așezați capacul pe polului plus al bateriei externe.
Dispuneți verificarea bateriei la un atelier de specialitate, autorizat.
Încărcarea bateriei de 12‑V‑
INDICAȚIE Avarii la sistemul electronic din cauza încărcătoarelor neomologate

Dacă încărcați bateria cu un încărcător neomologat pentru Mercedes-Benz, sistemul electronic al autovehiculului poate fi avariat.

Utilizați numai un încărcător omologat pentru Mercedes-Benz, care permite încărcarea în stare montată.
Încărcați bateria doar prin punctul terminal pornire asistată.

Încărcătorul adaptat autovehiculelor Mercedes-Benz și verificat și omologat pentru Mercedes-Benz este disponibil ca accesoriu.

Pentru informații și disponibilitate, adresați-vă unui centru de asistență service Mercedes-Benz. Citiți instrucțiunile de exploatare a încărcătorului, înainte de a încărca bateria.

Dacă vă deplasați mai ales pe distanțe scurte și/sau la temperaturi exterioare reduse, încărcați bateria mai des.

Conectați încărcătorul la polul plus și contactul de masă în aceeași ordine ca la bateria externă în cazul pornirii asistate.

Încărcați bateria demontată și nefolosită la fiecare trei luni. Astfel combateți autodescărcarea și evitați avarierea bateriei.

Întreținerea bateriei de 12‑V‑
INDICAȚIE Descărcarea bateriei din cauza curenților de fugă

Clemele și suprafețele murdare ale bateriilor provoacă curenți de fugă. Astfel, bateriile se pot descărca.

Mențineți în permanență curate și uscate clemele și suprafețele bateriilor.
INDICAȚIE Avarierea carcasei bateriei din cauza curățării necorespunzătoare

Dacă utilizați agenți de curățare pe bază de combustibil, aceștia deteriorează carcasa bateriei.

Nu utilizați agenți de curățare pe bază de combustibil.
INDICAȚIE Deteriorarea bateriei din cauza descărcării automate

Dacă pătrunde murdărie în celula de baterie, autodescărcarea bateriei crește și bateria poate fi deteriorată.

Curățați baterie numai cu dopurile înșurubate.

Respectați următoarele puncte referitoare la întreținerea bateriei:

Verificați la intervale regulate clemele bateriei și fixarea cablului minus de șasiu.
Lubrifiați ușor partea inferioară a clemelor bateriei cu vaselină de protecție contra acidului.
Curățați carcasa bateriei numai cu agent de curățare disponibil în comerț.
Indicații privind siguranțele electrice
INDICAȚIE Siguranțe electrice
Respectați indicațiile din ghidarea suplimentară. În caz contrar, nu puteți recunoaște pericolele.

Schema de configurare a siguranțelor și indicații privind siguranțele electrice sunt disponibile în ghidarea suplimentară „Configurație siguranțe“.

Indicații în cazul unei pene de anvelopă
AVERTIZARE Pericol de accidentare din cauza unor anvelope fără presiune

O anvelopă fără presiune afectează caracteristicile de rulare ale autovehiculului.

Nu conduceți cu o anvelopă depresurizată.
Înlocuiți anvelopa fără presiune cu roata de rezervă sau informați un atelier de service de specialitate calificat.

Un autocolant cu numărul de telefon pentru Mercedes-Benz Service24h se găsește de  ex. pe stâlpul B de pe partea șoferului.

La autovehicule cu roată de rezervă, în cazul unei pene de anvelopă, găsiți informații la „Roți și anvelope” mai multe.

Privire de ansamblu asupra metodelor de tractare admise
AVERTIZARE Pericol de accident din cauza funcțiilor relevante pentru siguranță limitate în cazul tractării
Funcțiile relevante pentru siguranță sunt limitate sau indisponibile în următoarele situații:
 • aprinderea este decuplată.

 • Instalația de frânare sau servo-direcția este defectă.

 • Alimentarea cu energie sau rețeaua de bord este defectă.

Dacă autovehiculul este tractat în acest caz, poate fi necesară semnificativ mai multă forță pentru direcționare și frânare.

Utilizați o bară de tractare.
Înainte de tractare asigurați-vă, că direcția este funcțională.
AVERTIZARE Pericol de accident la tractarea cu volanul blocat

Dacă blocarea volanului este cuplată, nu mai puteți dirija autovehiculul.

La tractarea cu un cablu de tractare sau o bară de tractare, cuplați întotdeauna aprinderea.
AVERTIZARE Pericol de accident la tractarea unui autovehicul cu greutate prea mare
Dacă se remorchează‑ sau tractează un alt autovehicul, greutatea acestuia nu poate depăși masa totală admisă a autovehiculului propriu, în caz contrar, pot apărea următoarele situații:
 • Inelul de remorcare se rupe.

 • Ansamblul se balansează sau poate chiar răsturna.

Dacă se remorchează‑ sau tractează un alt autovehicul, greutatea acestuia nu poate depăși masa totală admisă a autovehiculului propriu.

Date referitoare la greutatea totală a autovehiculului dvs. găsiți pe plăcuța de identificare a autovehiculului mai multe.

INDICAȚIE Avariere prin frânarea automată

Dacă asistentul activ la frânare, asistentul activ cu sistem de păstrare a distanței între autovehicule DISTRONIC sau funcția HOLD sunt activate, autovehiculul frânează automat în anumite situații.

Pentru a evita avariile la autovehicul, dezactivați aceste sisteme în următoarele situații sau în situații similare cu acestea:

la tractare
într-o spălătorie automată

INDICAȚIE Avariere din caza fixării greșite sau utilizării necorespunzătoare a dispozitivului de tractare
Fixați cablul de tractare sau bara de tractare numai de inelele de remorcare sau de dispozitivul de remorcare.
Nu folosiți inelele de remorcare pentru salvarea unui autovehicul.
INDICAȚIE Avariere cauzată de forțe de tracțiune prea mari

Datorită pornirii bruște, forțele de tracțiune prea mari pot deteriora autovehiculele.

Porniți pe cât posibil drept, încet și fără bruscări.
INDICAȚIE Avarieri din cauza tractării necorespunzătoare cu un cablu de tractare

Dacă nu respectați măsurile de siguranță și de protecție la tractarea cu un cablu de tractare, acest lucru poate duce la avarierea autovehiculului.

Respectați următoarele puncte:

Fixați cablul de tractare de ambele autovehicule, pe cât posibil de aceeași parte.
Fixați cablul de tractare numai de inelele de remorcare.
Nu depășiți lungimea cablului de tractare prevăzută prin lege.
Marcați cablul de tractare la mijloc, de  ex. cu o cârpă albă (30 x 30 cm). Astfel, alți participanți la trafic vor recunoaște situația de tractare.
În timpul deplasării, țineți cont de lămpile de frână ale autovehiculului care tractează și păstrați distanța întotdeauna astfel încât cablul de tractare să nu atârne.
Nu folosiți la tractare cabluri de oțel sau lanțuri.
INDICAȚIE Avariere din cauza tractării prea rapide sau prea extinse

Din cauza tractării prea rapide sau prea extinse, se poate ajunge la avarii ale grupului motopropulsor.

Nu depășiți o viteză de tractare de 50 km/h.
Nu depășiți viteza de tractare de 50 km.
INDICAȚIE Deteriorarea cutiei de viteze automată la tractare, datorită schimbării poziției cutiei de viteze

Dacă la tractare deschideți ușa șoferului sau a însoțitorului, se poate întâmpla ca cutia de viteze automată să schimbe poziție și să fie astfel deteriorată.

Cuplați cutia de viteze automată în poziția .
Nu deschideți nicio ușă în timpul tractării.

Respectați la tractare prevederile legale din țara în care vă aflați.

În caz de defecțiune, Mercedes-Benz vă recomandă să transportați autovehiculul, în loc să îl tractați.

Dacă autovehiculul are o defecțiune la cutia de viteze, transportați mașina pe un transporter sau remorcă.

Metode de tractare admise

Ambele punți pe sol

Punte față ridicată

Punte spate ridicată

Autovehicule cu cutie de viteze manuală

Da, maximum 50 km cu 50 km/h

Nu

Da, dacă volanul este fixat poziție centrală, cu un dispozitiv de blocare a volanului.

Maxim 50 km cu 50 km/h

Autovehicule cu cutie de viteze automată

Da, maximum 50 km cu 50 km/h

Nu

Da, dacă volanul este fixat poziție centrală, cu un dispozitiv de blocare a volanului.

Maxim 50 km cu 50 km/h

Autovehicule cu tracțiune integrală (4MATIC)

Da, maximum 50 km cu 50 km/h

Nu

Nu

Dacă cutia de viteze nu se poate cupla pe poziția , atunci transportați autovehiculul mai multe. Pentru transportarea autovehiculului aveți nevoie de un autovehicul de tractare cu dispozitiv de ridicat.