Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
 • Sprinter
 • Transporter
 • 06/2019
app store google play
X

Tipărire
Indicații cu privire la fluidele de lucru
AVERTISMENT Pericol de rănire cu fluidele de lucru dăunătoare sănătăţii

Fluidele de lucru pot fi otrăvitoare şi dăunătoare sănătăţii.

La utilizarea, depozitarea şi dispensarea lichidelor de lucru, respectaţi inscripţiile de pe recipientele originale respective.
Păstraţi fluidele de lucru întotdeauna în recipientele originale închise.
Nu lăsaţi niciodată fluidele de lucru la îndemâna copiilor.
INDICAȚIE CU PRIVIRE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR Poluarea mediului înconjurător din cauza eliminării neecologice a fluidelor de lucru
Fluide de lucru sunt:
 • combustibilii

 • aditivii pentru tratarea ulterioară a gazelor arse, de ex., AdBlue®

 • lubrifianții

În cazul eliminării incorecte a fluidelor de lucru, se pot produce daune semnificative asupra mediului.

Eliminați ecologic fluidele de lucru.
Fluide de lucru sunt:
 • combustibilii

 • aditivii pentru tratarea ulterioară a gazelor arse, de ex. AdBlue®

 • lubrifianții

 • lichidul de răcire

 • lichidul de frână

 • lichidul de spălare a parbrizului

 • agentul refrigerent al sistemului de climatizare

Utilizați numai produse omologate de Mercedes-Benz . Defecțiunile care apar la autovehicul din cauza produselor neomologate, nu sunt acoperite de garanția și culanța Mercedes-Benz .

Recunoașteți fluidele de lucru omologate de Mercedes-Benz pe baza următoarei inscripții de pe recipiente:

 • MB-Freigabe  (de ex. MB-Freigabe 229.51)

 • MB-Approval  (de ex. MB-Approval 229.51)

Informații suplimentare cu privire la fluidele de lucru omologate se găsesc în următoarele locuri:
 • în specificațiile privind fluidele de lucru Mercedes-Benz, la http://bevo.mercedes-benz.com (cu indicarea denumirii specificației)

 • într-un atelier de service de specialitate autorizat

AVERTIZARE Pericol de arsuri‑ și explozii din cauza carburantului

Carburanții sunt ușor inflamabili.

Evitați obligatoriu focul, lumina directă, fumatul și formarea de scântei.
Înaintea și în timpul alimentării, decuplați contactul și, dacă este cazul, încălzirea staționară.
AVERTIZAREPericol de rănire din cauza combustibilului

Combustibilii sunt toxici și dăunători pentru sănătate.

Evitați obligatoriu contactul combustibilului cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea sau ingerarea acestuia.
Nu inspirați vaporii de combustibil.
Nu lăsați combustibilii la îndemâna copiilor.
Țineți închise ușile și ferestrele în timpul procedurii de alimentare.

Dacă dumneavoastră sau alte persoane au intrat în contact cu combustibilul, respectați următoarele puncte:

Spălați imediat combustibilul de pe piele cu apă și săpun.
În cazul în care combustibilul a intrat în contact cu ochii, spălați-i imediat temeinic cu apă curată. Solicitați imediat asistență medicală.
Dacă s-a ingerat combustibil, solicitați imediat asistență medicală. Nu provocați vărsături.
Schimbați-vă imediat de hainele care au intrat în contact cu combustibilul.