Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
 • Sprinter
 • Transporter
 • 12/2021
app store google play
X

Tipărire
Indicații cu privire la fluidele de lucru
AVERTISMENT Pericol de rănire cu fluidele de lucru dăunătoare sănătăţii

Fluidele de lucru pot fi otrăvitoare şi dăunătoare sănătăţii.

La utilizarea, depozitarea şi dispensarea lichidelor de lucru, respectaţi inscripţiile de pe recipientele originale respective.
Păstraţi fluidele de lucru întotdeauna în recipientele originale închise.
Nu lăsaţi niciodată fluidele de lucru la îndemâna copiilor.
INDICAȚIE PRIVIND MEDIUL Poluarea mediului înconjurător din cauza eliminării neecologice a fluidelor de lucru

În cauza eliminării incorecte a fluidelor de lucru se pot produce pagube considerabile asupra mediului înconjurător.

Eliminați ecologic fluidele de lucru.
Fluide de lucru sunt:
 • combustibilii

 • aditivii pentru tratarea ulterioară a gazelor arse, de  ex., AdBlue®

 • aditivii pentru tratarea ulterioară a gazelor arse, de  ex., AdBlue®

 • lubrifianții

 • lichidul de răcire

 • lichidul de frână

 • lichidul de spălare a parbrizului

 • agentul refrigerent al sistemului de climatizare

Utilizați doar produse omologate de către Mercedes-Benz pentru autovehiculul dumneavoastră. Defecțiunile care apar la autovehicul din cauza produselor neomologate, nu sunt acoperite de garanția și culanța Mercedes-Benz .

Recunoașteți fluidele de lucru omologate de Mercedes-Benz pe baza următoarei inscripții de pe recipiente:
 • MB-Freigabe  (de  ex. MB-Freigabe 229.51)

 • MB-Approval  (de  ex. MB-Approval 229.51)

Informații suplimentare cu privire la fluidele de lucru omologate se găsesc în următoarele locuri:
 • în specificațiile Mercedes-Benz privind fluidele de lucru, la adresa MB BeVo-ONLINE (cu indicarea denumirii specificației)

 • într-un atelier de service de specialitate autorizat

AVERTIZARE Pericol de incendiu‑ și explozie din cauza combustibilului

Combustibilii sunt ușor inflamabili.

Evitați obligatoriu focul, flacăra deschisă, fumatul și formarea de scântei.
Dezactivați autovehiculul și dacă există, încălzirea staționară înainte să alimentați și lăsați-le dezactivate în timpul procedurii de alimentare.
AVERTIZAREPericol de rănire din cauza combustibilului

Combustibilii sunt toxici și dăunători pentru sănătate.

Evitați obligatoriu contactul combustibilului cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea sau ingerarea acestuia.
Nu inspirați vaporii de combustibil.
Nu lăsați combustibilii la îndemâna copiilor.
Țineți închise ușile și ferestrele în timpul procedurii de alimentare.

Dacă dumneavoastră sau alte persoane au intrat în contact cu combustibilul, respectați următoarele puncte:

Spălați imediat combustibilul de pe piele cu apă și săpun.
În cazul în care combustibilul a intrat în contact cu ochii, spălați-i imediat temeinic cu apă curată. Solicitați imediat asistență medicală.
Dacă s-a ingerat combustibil, solicitați imediat asistență medicală. Nu provocați vărsături.
Schimbați-vă imediat de hainele care au intrat în contact cu combustibilul.